Szent Márton

Szent Márton

1. MAGYAR - Szent Márton Év - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - Szent Márton - Order stamp >>

1. MAGYAR - Szent Márton Év

2016-ban ünnepeljük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját, amelynek tiszteletére a Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget bocsát ki. A bélyegképen a Pannonhalmi Evangelistarium Szent Márton-ábrázolása, valamint a középkori kódexből vett szövegrészlet látható, amelyet aranyfólia tesz különlegessé. A 115 Ft névértékű bélyeg Baticz Barnabás grafikusművész terve alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-ben készült 240.000 példányban.

Szent Márton a Római Birodalom Pannonia Provincia területén, Sabaria városában született 316-ban. Tizenöt évesen apja akaratára belépett a római hadseregbe. A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát, ami miatt meglehetősen különbözött társaitól. Egy hideg, téli este Ambianum város kapujánál egy nélkülöző koldussal találkozott. Ekkor saját köpenyét kardjával kettévágta, majd egyik felét a koldus vállára borította. Nem sokkal ezután álmában megjelent neki Krisztus a koldusnak adott köpenyben, aminek hatására 339-ben, huszonkét évesen megkeresztelkedett, majd szerzetes lett. 361-ben Ligugében megalapította első monostorát. 371-ben megválasztották Tours püspökévé, és ettől fogva a Gall vidék térítésének szentelte életét. Püspökként is szerzetesi egyszerűségben, alázatban élt. Tevékenységét csodák, gyógyulások kísérték. 397-ben halt meg.

Szent Márton alakja összeköti a szerzetességet a pásztori szolgálattal, Pannóniát Galliával, az ókort és a középkort a jelennel; és összeköti elsősorban azokat az embereket, akik emlékével kapcsolatba kerülnek. A keresztény ókor és középkor kiemelkedő szentjét, Szent Mártont választotta Géza fejedelem 996-ban az ország első bencés apátsága, Pannonhalma védőszentjének.

Forrás: Posta

Legyél te is az Bélyeggyűjtők csoport tagja >>

2. ENGLISH - Year of Saint Martin

In 2016 the 1,700th anniversary of the birth of Saint Martin of Tours is being celebrated, in honour of which Magyar Posta is issuing a commemorative stamp. The design shows a depiction of the saint and text from the medieval codex the Pannonhalma Evangelistarium, which is embellished with gold foil. Two hundred and forty thousand copies of the stamp with a nominal value of HUF 115 designed by the graphic artist Barnabás Baticz were produced by ANY Security Printing Company.

Saint Martin was born in the town of Savaria (now Szombathely) in the Roman province of Pannonia in 316. At the behest of his father, he joined the Roman army at the age of 15. He was noted for his good nature and helpfulness, which set him apart from his fellows. One bitterly cold winter’s night he met a shivering beggar at the gate of the town of Ambianum. He slashed his own mantle in two and gave one half to the man dressed only in rags. Not long afterwards, Christ appeared to him in a dream wearing the mantle he had given to the beggar and, as a result of this, in 339 at the age of 22 he was baptised and then became a monk. In 361 he founded his first monastery in Ligugé. In 371 he was chosen bishop of Tours and from then on devoted his life to preaching the gospel in Gaul. Even as a bishop he continued to live a simple monastic life. There are accounts of miracles and healing related to his activities. He died in 397. The personality of Saint Martin links monasticism with pastoral service, Pannonia with Gaul, and the ancient and medieval worlds with the present day, and joins the people who come into contact with his memory. He was a prominent saint in early and medieval Christianity, and Géza, Grand Prince of the Hungarians, chose Saint Martin to be the patron saint of the country’s first Benedictine abbey, Pannonhalma, in 996.

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>

loading...