300 éve alapították a budapesti piarista gimnáziumot - Tercenterany of Budapest’s piarist secondary school

300 éve alapították a budapesti piarista gimnáziumot - Tercenterany of Budapest’s piarist secondary school

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300 éves évfordulóját. A bélyeg Horváth Nóra grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült 200 000 példányban. Az újdonság november 15-től kapható.

Egy oktatási intézmény mindig többet jelent az épületnél – a tanárok és oktatók által képviselt szellemiség és hagyomány az, ami a falakon és korszakokon is túlmutat. A budapesti Piarista Gimnáziumot 300 éve alapították, de a szellemi gyökereket adó piarista rendet még ennél is korábban, alapítója Kalazanci Szent József (eredeti spanyol nevén José Calasanz) volt, aki 1597-ben „kegyes”, azaz ingyenes és vallásos iskolát alapított Rómában, elsősorban a szegényebb családok gyerekei számára. A rend jelmondata „Pietas et litterae” (kegyesség és tudomány), ami összegzi a rend lelkiségének és pedagógiájának lényegét: egyszerre szeretnének embert és keresztényt nevelni.

A piarista rend már a XVII. század óta fontos szerepet játszik Magyarország közoktatásában, művelődésében és vallásosságában – a pesti gimnázium alapításáról rendelkező szerződést 1717. október 30-án írták alá. A rendet a pesti polgárok hívták meg, mert úgy gondolták, hogy oktatás nélkül kevesebbet ér városuk, és a döntés helyessége a következő években fényesen bebizonyosodott.

A gimnázium három évszázados története szorosan összefonódott a magyar történelemmel: fejlődésen, virágzáson, elnyomatáson és megújuláson keresztül az oktatás helyszíne többször változott, de a tevékenység soha nem szakadt meg. A jelenlegi ingatlan – a „piarista palota” – 1913-1917 között épült, és átadásakor nem csupán iskolának, hanem rendháznak, növendékháznak és a tartományfőnökségnek is helyet adott. 1953-ban a totalitárius politikai hatalom döntése szerint a piaristáknak el kellett hagyniuk az épületet. A visszaköltözés 2002-ben kezdődött, elsőként a részben piarista fenntartású Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola foglalhatta el a palota kisebbik felét, majd 2011-re a gimnázium és a rendházak is a régi helyükre kerültek.

A bélyegen Radnai Béla által tervezett és Gabai Sándor kőfaragó közreműködésével készült, a gimnázium épületét díszítő Kalazanci Szent Józsefet diákokkal ábrázoló szoborcsoport látható. Az elsőnapi borítékon Hültl Dezső eredeti kivitelezési terve alapján az épület Váci utcai homlokzata, az alkalmi bélyegzőn a gimnázium emblémája jelenik meg.

Forrás: Posta

Tercenterany of Budapest’s piarist secondary school

Magyar Posta is issuing a commemorative stamp in honour of the 300th anniversary of the foundation of the Piarist Secondary School in Budapest. Two hundred thousand copies of the stamp designed by the graphic artist Nóra Horváth were produced by ANY Security Printing Company..

An educational institution always means more than just the building – it is the spirit and mentality represented by the teachers, tutors and traditions that transcend walls and ages. The Piarist Secondary School in Budapest was founded 300 years ago, but the foundation of the Piarist order, providing the intellectual roots, goes back further than that. Its founder was Saint Joseph Calasanz (original Spanish name: José Calasanz), who founded a “pious”, i.e. free and religious, school in 1597 in Rome, mainly for the children of poor families. The motto of the order, “Pietas et litterae” (Piety and Learning), summarises the essence of the spirituality and pedagogy of the order: to provide Christian education for youth.

The Piarist order has played an important role in Hungary’s public education, culture and religious life since the 17th century; the charter for the foundation of the Piarist Secondary School in Pest was signed on 30 October 1717. The order was invited by the citizens of the city, who thought that the stature of their city was diminished without education, and the correctness of this decision was clearly demonstrated in the years that followed.

The three-hundred-year history of the secondary school has been closely entwined with Hungarian history: through times of development, flourishing, suppression and renewal the seat of learning has changed on many occasions, but the activity has never been ceased. The current premises of the order, the “Piarist Palace”, was built between 1913 and 1917, and when it was inaugurated, it accommodated not only the school but also the monastery and the provincialate, and housed the students. In 1953, the Piarist order had to leave the building due to a decision by the totalitarian political power. Moving back started in 2002. First the Sapientia College of Theology of Religious Orders, maintained in part by the Piarist order, was able to occupy the smaller half of the palace, and by 2011 the secondary school and the religious communities also returned to their old quarters.

The stamp depicts the statue group of Joseph Calasanz and his students designed by Béla Radnai and executed with the participation of the sculptor Sándor Gabai, which adorns the secondary school building. The first day cover shows the facade of the building on Váci Street based on the original plans of the architect Dezső Hültl, while the emblem of the secondary school appears on the commemorative postmark.

Source: Post

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>