150 éves a Magyar Posta bélyeg kisív – Hungary Post is 150 Years Old stamp sheet

150 éves a Magyar Posta bélyeg kisív – Hungary Post is 150 Years Old stamp sheet


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="3184055459"
data-ad-format="auto">

1. Magyar - 150 éves a Magyar Posta bélyeg kisív
2. English - Hungary Post is 150 Years Old stamp sheet

1. Magyar - 150 éves a Magyar Posta bélyeg kisív
Bélyeg megjelenés 2017. május 04.

A Magyar Posta hatcímletű alkalmi bélyegkisív kibocsátásával köszönti az önálló magyar postaigazgatás létrejöttének 150. évfordulóját. A hat bélyeget tartalmazó kisív 60.000 példányban, Domé Eszter grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült. Az újdonság 2017. május 4-től kapható.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="3184055459"
data-ad-format="auto">

Üzenetet közvetíteni mindig is fontos feladat volt, ezért a postások az emberi történelem kezdetétől meghatározó szereplői a mindennapi életnek és a régmúltról szóló legendáknak. A magyarok már a honfoglaláskor jól működő hírtovábbító rendszert hoztak magukkal a Kárpát-medencébe, ami a következő évszázadokban a történelmi változások következtében folyamatosan átalakult, de alapvető szerepét, az üzenetek továbbítását mindig betöltötte.

A ma is működő Magyar Posta Zrt. jogelődje az osztrák–magyar kiegyezésnek köszönhetően 1867. május 1-jén jött létre, a legalapvetőbb, közös keretek fenntartása mellett önálló, nemzeti közintézményként, Magyar Királyi Posta néven. A magyar postaigazgatás története és az általa ellátott tevékenységi kör szorosan összefügg az elmúlt másfél évszázad történelmi eseményeivel, az egyre gyorsuló ipari és technológiai fejlődéssel, a társadalmi és gazdasági változásokkal és az ezekre adott válaszokkal. A jubileumi kisív az időszak jellegzetes szállítójárműveit mutatja be.

A felső sor első bélyegén egy olyan lófogatú csomagkézbesítő kocsi látható, amelyet a vasúttal el nem látott területeken postaszállításra, a nagyvárosokban levélgyűjtésre és csomagkézbesítésre a kezdetektől, egyre csökkenő mértékben (Budapesten 1958-ig) használtak.

A Magyar Királyi Posta a világon elsőként 1897-1900 között folytatott kísérleteket a postai szállítószolgálat motorizációjának megvalósítására, aminek egyik eredménye az 1900-1925 között üzemeltetett Csonka János-féle motoros tricikli, ami a második bélyegen tekinthető meg.

A harmadik bélyegkép Csepel kerékpárokon dolgozó postások munkába indulását ábrázolja. A kerékpár mint közlekedési eszköz az 1890-es évek óta része a postaszállító, azon belül is elsősorban a kézbesítő szolgálatnak.

Az alsó sor első bélyege a mozgópostát és a motorkerékpárt mutatja be. A XIX. század közepétől a vasút rohamos terjedése nyomán a posta is felhasználta ezt a szállítási módot: a nagy távolságra menő, nagy mennyiségű és terjedelmű küldeményeket vasúton továbbította – az 1863 és 2004 között létező mozgóposta a postai szállítószolgálat gerincét képezte.

A bélyegen egy négytengelyes, az 1930-as évektől használt kocsi látható, ami még 1945 után is futott. 1926-tól kezdve a levélgyűjtési feladatokat a motoros tricikliktől átvették az oldalkocsis motorkerékpárok. Az alsó sor első bélyegének előterében az 1960-as évektől a táviratkézbesítő-szolgálatot ellátó 125 cm³-es, a hazai ipar által gyártott Danuvia motorkerékpár tekinthető meg.

A második bélyeg főmotívumaként egy ma már emblematikusnak számító, az 1961-től 1993-ig állományban lévő, az egykori Német Demokratikus Köztársaságban gyártott, különféle feladatokra használható Barkas gépkocsi szolgált. A bélyegkép hátterében a postai légi szállításra utaló repülőgép látható.

A harmadik bélyeg egy Nissan ENV 200 villamos hajtású gépjárművet mutat be, amit 2016 decemberétől mobilpostai és csomagkézbesítési feladatokra állítottak forgalomba. • A kisív keretrajzának alapját a másfél évszázad címereiből, logóiból, illetve postai telep- és kiszolgálóhelyekből álló montázs képezi.

A Magyar Posta folyamatosan keresi a fenntartható fejlődés lehetőségeit és Magyarország első számú postai szolgáltatójaként készül a következő 150 év kihívásaira.

Forrás: Posta


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="3184055459"
data-ad-format="auto">

2. English - Hungary Post is 150 Years Old stamp sheet

Magyar Posta is commemorating the 150th anniversary of the establishment of an independent Hungarian postal administration by issuing a special miniature sheet with six stamps. Sixty thousand copies of the miniature sheet with six different stamps designed by the graphic artist Eszter Domé were produced by ANY Security Printing Company.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="3184055459"
data-ad-format="auto">

Conveying messages has always been an important task and, since the dawn of human history, messengers have played a major role in everyday life and in legends about ancient times. When the Magyar tribes conquered the Carpathian Basin, they brought with them an efficient system of spreading news, which continually adapted to the historic changes over the ensuing centuries while retaining the basic role of conveying messages. As a result of the Austro-Hungarian Compromise, while maintaining the common framework an independent national public institution, the Royal Hungarian Post, was established on 1 May 1867, whose successor, Magyar Posta Zrt., is still operating today.

The history of the Hungarian postal administration and the range of activities it has performed are inherently bound to the historic events over the last one hundred and fifty years, to ever more rapid industrial and technological development, and to the social and economic changes as well as the responses to these.

The miniature sheet marking the one hundred and fiftieth anniversary presents typical postal vehicles spanning this period of time.

The first stamp in the top row shows a horse-drawn parcel delivery cart, which served areas not covered by the railway network. In cities it collected letters and delivered parcels from the start but its use gradually declined until it was finally phased out (in Budapest in 1958).
The Royal Hungarian Post was the first in the world to experiment with motorised mail transport between 1897 and 1900. The result of this was the János Csonka motor tricycle featured in the second stamp. This vehicle was used from 1900 to 1925.

The third stamp depicts postmen setting off on their rounds by Csepel bicycle. The bicycle has been used as a mail transport vehicle, mainly by delivery workers, since the 1890s.
The first stamp in the bottom row presents the travelling post office and a motorcycle. In the wake of the rapid expansion of the railways, from the mid 19th century onwards, the postal service also used this means of transport, conveying large volumes and quantities of mail over long distances by train. The travelling post office, which existed between 1863 and 2004, formed the backbone of the mail transport service. A coach with four axles from the 1930s, which continued in service even after 1945, appears in the stamp. The letter collection duties of the motor tricycle were taken over by motorcycles with a sidecar from 1926. In the foreground of the first stamp in the bottom row there is a 125 cc, Hungarian made Danuvia motorcycle, which was used for the telegram service from the 1960s.

The main motif of the second stamp is the multi-purpose Barkas van, which was part of the fleet from 1961 to 1993. This iconic van was built in the former German Democratic Republic. In the background an aeroplane referring to air mail can be seen.
The third stamp features a Nissan ENV 200 electric vehicle, which entered service in December 2016 to provide mobile post and parcel delivery services. The border of the miniature sheet is a montage of postal emblems, logos, post offices and postal facilities from the last one hundred and fifty years.

Magyar Posta constantly seeks opportunities for sustainable development and is prepared to meet the challenges of the next one hundred and fifty years as Hungary’s number one postal service operator.

Source: Hungary Post