Húsvét 2016

 Húsvét 2016

1. MAGYAR - Húsvét 2016 - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - Easter 2016 - Order stamp >>

1. MAGYAR - Húsvét 2016

A Magyar Posta Zrt. hagyományaihoz híven forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Húsvétot. A tavaszváró hangulatú, virágokkal és indákkal díszített, kalligrafikus forgalmi bélyeg középpontjában a „Húsvét” szó található. A 115 Ft névértékű címlet Nádi Boglárka grafikusművész terve alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-ben készült.

A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő ünnepünk a Húsvét, ami a keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának ünnepe, egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítették a Megváltó elé az útra, ma ennek emlékére barkát szentelnek a templomokban. Ugyancsakősi húsvéti jelkép a bárány is, amelynek eredete a Bibliában keresendő. A húsvéti bárány, mint jelkép kapcsolatba hozható a természet ébredésével is, mivel a bárányok tavasszal jönnek a világra. Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is, ezért a húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe. A hőmérséklet növekszik, ébred a természet. Kibújnak a földből az első virágok, majd lassan virágba borulnak a fák is. Vége a kopárságnak, a szürkeségnek. Zöldell minden. Ugyancsak a természet újjáéledését szimbolizálja, hogy Húsvétkor a templomokat nagyszombat reggelére virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel.

Forrás: Posta

Legyél te is az Bélyeggyűjtők csoport tagja >>

2. ENGLISH - Easter 2016

In keeping with its traditions, Magyar Posta is celebrating Easter by issuing a definitive postage stamp. At the centre of the spring-welcoming, trailing floral, calligraphic design of the stamp is the Hungarian word for Easter “Húsvét”. The stamp with a nominal value of HUF 115 was designed by the graphic artist Boglárka Nádi and produced by ANY Security Printing Company.

Easter is pre-eminent among high days and holidays as it both welcomes the arrival of spring and is the celebration of the resurrection of Christ in the Christian world. When Jesus entered Jerusalem, the crowds laid their clothes and palm branches on the ground to welcome the Saviour, and today in Hungarian churches branches of pussy willow are blessed in remembrance of this. The lambis another ancient symbol of Easter whose origin is also to be found in the Bible. Yet the Easter lamb is closely associated with the awakening of nature as this is the lambing season bringing new life to the world. When Lent ends, winter also comes to a close, thus Easter is also a celebration of the rebirth of nature. As the days grow warmer, nature awakes. The first flowers push through the ground and soon the boughs of the trees are covered in blossom, bidding farewell to the bareness of winter as verdure returns to the world. The decoration of churches with flowers and branches on the Holy Saturday morning for Easter likewise symbolises the rebirth of nature.

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>