Húsvét 2018 - Easter

Húsvét 2018 - Easter

Húsvét 2018

A Magyar Posta forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Az értékjelzés nélküli, Belföld felirattal ellátott, öntapadós bélyeg Szalma Edit grafikusművész tervei szerint, a Pátria Nyomdában készült. A kiadvány 2018. március 2-án jelenik meg.

07_Husvet_2018_s

A keresztény Húsvét az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a halálból, megmutatkozott tanítványainak.

Az akvarell technikával készült bélyegen és alkalmi borítékon, illetve az alkalmi bélyegzőn a húsvéti ünnepkör szimbólumai jelennek meg: barkaág, csibe, bárány, tojás és a tojásfestéshez használt ecset.
Magyarország éghajlati viszonyai között a fűzfabarka helyettesíti azokat a pálmaágakat, amelyeket lengetve üdvözölte a nép egykor a Jeruzsálembe bevonuló Krisztust. Ennek emlékére szentelik meg a barkát virágvasárnap, amit a hívek otthonukban gondosan megőriznek – például valamelyik kép háta mögé beszúrva. Úgy tartották, hogy eresz alá tűzve villámcsapástól óvja a házat, egyébként különböző betegségek alkalmával is használták, gyógyító erőt tulajdonítva neki.
Maga a tojás a legrégibb húsvéti eledelek egyike – az életnek, az újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból új élet kel, úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megváltására. A húsvéti szentelt tojással kapcsolatban kialakult gazdag szokásvilág magába foglalta a tojás, mint termékenység-szimbólum hagyományvilágát is. Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral Jézus újjászületését jelképezi.
A húsvéti bárány a megváltó áldozat előképe. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány, mint jelkép éppen úgy kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra, mint azzal a vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának.
A kibocsátás 50 bélyegképet tartalmazó nyomdai ívét az ívszélen elhelyezett négynyelvű ünnepi jókívánságok díszítik, melyek szintén leválaszthatók a hordozófelületről.

Forrás: Posta

Easter

Magyar Posta is celebrating Christianity’s most important feast, Easter, by issuing a definitive stamp. The self-adhesive stamp with no value indication, bearing the inscription “Domestic”, was produced by Pátria Nyomda based on the design of the graphic artist Edit Szalma. The new issue will go on sale from 2 March 2018.

The Christian Easter grew out of the Jewish holiday of Passover in the Old Testament, whose fulfilment in Christian teaching is the passing over of Jesus Christ from death to life in resurrection. Jesus was sentenced to death by Pontius Pilate on Good Friday before the Jewish Easter and, having risen from the dead, he appeared to his disciples at dawn on Sunday.

On the stamp painted in watercolour as well as on the first day cover and the special postmark, symbols associated with the celebration of Easter, such as a branch of pussy willow, a chick, eggs and brushes used for egg painting, are depicted. In Hungary’s climate the willow branch replaces the palm branches that were waved by the crowd welcoming Jesus on his entry into Jerusalem. In commemoration of this event, pussy willow branches are consecrated on Palm Sunday, which are then kept by the believers in their home, often placed behind a picture. It was thought that, when placed under the eaves, it would protect the house from lightning and was also used to cure certain illnesses as it was believed to have healing power.

The egg itself is one of the oldest types of food traditionally eaten at Easter, an archaic symbol of rebirth and life. Just as new life springs from an egg, Christ rose from the grave as the Redeemer. The rich customs that evolved in connection with the consecrated egg at Easter included the tradition of the egg as a symbol of fertility. An old folk custom connected with Easter Monday is dousing girls with water (today spraying with perfume) and in return giving painted eggs as a gift. The basis of this is the belief in water’s power of purification and to bring fertility. The egg together with the bird that hatches from it symbolises the rebirth of Christ.

The Easter lamb is the prefiguration of the sacrifice of the Redeemer. The Israelites of the Old Testament were instructed by God to sacrifice a one-year-old lamb and wipe its blood on the doorpost to avoid the wrath of God. The Easter lamb, as a symbol, can both be connected to the fact that lambs come into the world in spring as well as to the religious tenet that Jesus Christ died on the cross to save humanity as a sacrificed lamb. For this reason he is called the Lamb of God to this day.

Festive greetings in four languages decorate the edge of the sheet of 50 stamps, which can be removed from the backing sheet of paper.

Source: Post