XXIX. OLIMPIAI JÁTÉKOK - PEKING

XXIX. OLIMPIAI JÁTÉKOK - PEKING

1. MAGYAR - XXIX. OLIMPIAI JÁTÉKOK - PEKING - Bélyeg rendelési kód: 2008 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - XXIX. OLYMPIC GAMES - PEKING - Order code of the stamp: 2008 Year stamps complete
3. GERMAN - XXIX. OLYMPIC GAMES - PEKING - Die Bestellnummer Der Marke: 2008 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - XXIX. OLIMPIAI JÁTÉKOK - PEKING

A Magyar Posta háromcímletű bélyegsorozat kibocsátásával köszönti a 2008. augusztus 8-24-i nyári olimpiai játékokat.
Pekinget 2001. július 13-án választották meg a XXIX. nyári olimpiai játékok házigazdájának Moszkvában, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 112. ülésén. A kínai főváros korábban már pályázott a 2000. évi nyári olimpiai játékok megrendezésére, de Sydneyvel szemben alulmaradt.

Várhatóan 205 nemzet sorakozik majd fel a megnyitóünnepségen, ezt követően pedig 28 sportágban, 302 versenyszámban mérik össze tudásukat a sportolók. A tervek szerint Pekingben lesz a legtöbb versengés, de néhány versenyt más városokban rendeznek: a vitorlázást Qingdaoban, a lovaglást Hong Kongban, a labdarúgást Qinhuangdaoban, Sanghajban, Shenyangban és Tianjinben.
A Magyar Olimpiai Bizottság hazánk egyik legrégibb szervezete, 1895-ben alapították. Kiemelten közhasznú testületként irányítja a magyar olimpiai mozgalmat, melynek képviseletére, egyszersmind az olimpiai szimbólumok - az öt karika, a jelmondat, az olimpia szóhasználatára kizárólagosan jogosult. Legfontosabb feladatai közé tartozik a magyar sportolók nevezése a nyári és a téli olimpiára, illetve az olimpiai csapat felügyelete és irányítása az ötkarikás játékok időszaka alatt. A szervezet hivatalos honlapja szerint a pekingi olimpiára 2008. március 30-ig részvételi jogosultságot szerzett 60 sportoló (39 férfi, 21 nő), valamint a férfi és női vízilabda-válogatott (13+13 fő), továbbá a női kézilabda-válogatott (15 játékos). Emellett atlétikában és úszásban 19-en az „A” szintet, 21-en a ”B" szintet teljesítették.

A bélyegkiadással az olimpiai játékokat és a magyar sportolók sikeres szereplését köszönti a Magyar Posta. A sorozat címletein a kínai akvarell technika ihlette háttéren leegyszerűsített, a mozgás lényegét hangsúlyozó grafikai kompozíció részeként a vízilabdázás, a birkózás és a tőrvívás sportágak képviselői láthatók. Az alkalmi boríték rajzán a bélyegek színvilágához és grafikájához illeszkedően egy legyező részlete található. Az alkalmi bélyegző egy kínai legyező stilizált rajza.

Megjelenési időpont: 2008. április 16.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - XXIX. OLYMPIC GAMES - PEKING

The Hungarian Post Office stamp issue háromcímletű welcomed the 2008th 8 to 24 August of the summer Olympic games.
Beijing 2,001th On 13 July the choice of the XXIX. Summer Olympics in Moscow hosting the 112th International Olympic Committee meeting. The Chinese capital has already been tendered in 2000. Summer Olympics are held, but lost against Sydney.

205 nations are expected to toe the line will be the opening ceremony, followed by 28 sports, 302 versenyszáma compare their skills to the athletes. It is envisaged that Beijing will be the most competition, but competition in some other cities held by the Qingdaoban sailing, horseback riding in Hong Kong, the football Qinhuangdaoban, Shanghai, Shenyang and Tianjinben.
The Hungarian Olympic Committee, one of Hungary's oldest organization, was founded in 1895. High profit body controlled by the Hungarian Olympic movement, which represent the same time, the Olympic symbol - the five rings, the motto of the Olympic Games the exclusive right terminology. Key tasks include the nomination of Hungarian athletes at the Summer and Winter Olympics and the Olympic team in the supervision and direction ötkarikás games period. The organization's official website, the Beijing Olympics 2008th 30 March Eligibility gained 60 athletes (39 men, 21 women), and the men's and women's water polo team (13 +13 persons), and the women's handball team (15 players). In addition, athletics and swimming on 19 'A' level, 21 'B' is almost completed.

The bélyegkiadással the Olympic Games and the Success of the Hungarian athletes welcomed by the Hungarian Post. The denominations of the series inspired by the background and simplified Chinese watercolor techniques, emphasizing the essence of the movement as part of a graphic composition vízilabdázás, wrestling and sports representatives tőrvívás seen. The occasional drawing of envelope color scheme and graphics of stickers in a matching fan in detail. The occasional stamp of a stylized drawing of Chinese fan.

Date of issue: 16 April 2008

3. GERMAN - XXIX. OLYMPIC GAMES - PEKING

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe háromcímletű begrüßte die 2008. 8 bis 24. August von den Olympischen Sommerspielen.
Peking 2001 th Am 13. Juli hat die Wahl der XXIX. Olympische Sommerspiele in Moskau Gastgeber der 112. Internationalen Olympischen Komitees Besprechung. Die chinesischen Hauptstadt wurde bereits im Jahr 2000 ausgeschrieben. Olympische Sommerspiele statt, verlor aber gegen Sydney.

205 Nationen sind bis Fuß erwartet die Zeile werden die Eröffnungszeremonie, gefolgt von 28 Sportarten, 302 versenyszáma vergleichen ihre Fähigkeiten, um die Sportler. Es ist vorgesehen, dass Peking den Wettbewerb sein wird, aber der Wettbewerb in einigen anderen Städten von der Qingdaoban statt Segeln, Reiten in Hongkong, die Fußball-Qinhuangdaoban, Shanghai, Shenyang und Tianjinben.
Die ungarische Olympic Committee, einer der ältesten Organisation in Ungarn, wurde 1895 gegründet. High gemeinnützige Organisation kontrolliert von der ungarischen olympischen Bewegung, die die gleiche Zeit stellen, die Olympischen Symbol - die fünf Ringe, das Motto der Olympischen Spiele das ausschließliche Recht Terminologie. Kernaufgaben sind die Ernennung der ungarischen Athleten bei den Sommer-und Winterolympiade und die Olympia-Mannschaft in der Aufsicht und Leitung ötkarikás Spiele Zeit. Die Organisation der offiziellen Website der Olympischen Spiele in Peking 2008. 30. März Berechtigung gewonnen 60 Athleten (39 Männer, 21 Frauen), und die Männer und Frauen, Wasser-Polo-Team (13 +13 Personen) und Handball der Frauen-Team (15 Spieler). In Außerdem Leichtathletik und Schwimmen über 19 Level 'A', 21 'B' ist fast abgeschlossen.

Die bélyegkiadással den Olympischen Spielen und den Erfolg des ungarischen Athleten von der Ungarischen Post begrüßt. Die Stückelung der Reihe durch den Hintergrund inspiriert und vereinfachtes Chinesisch Aquarell-Techniken, betont das Wesen der Bewegung als Teil eines grafischen Komposition vízilabdázás, Ringen und Sport Vertreter tőrvívás gesehen. Die gelegentliche Zeichnung der Umschlag Farbschema und Grafiken von Aufklebern in einem passenden Lüfter im Detail. Die gelegentliche Stempel einer stilisierten Zeichnung des chinesischen Fächer.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>