A ROZGONYI CSATA 700. ÉVFORDULÓJA

A ROZGONYI CSATA 700. ÉVFORDULÓJA

1. MAGYAR - A ROZGONYI CSATA 700. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE 700TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF ROZGONY - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - 700. Jahrestag der Schlacht von Rozgony - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A ROZGONYI CSATA 700. ÉVFORDULÓJA

Bélyeg jelent meg a rozgonyi csata 700. évfordulóján

A Magyar Posta bélyegkibocsátással emlékezik a rozgonyi csata 700. évfordulóján, mely Károly Róbert országegyesítő háborújának legjelentősebb csatája volt. 1312. június 15-én a király a Kassához közeli Rozgony mellett legyőzte Aba Amadé fiainak seregét. A bélyegképen a Képes Krónikában (Országos Széchényi Könyvtár) szereplő csataábrázolás látható. A reprezentatív alkalmi bélyeg Baticz Barnabás tervei szerint 300.000 példányban készült az Állami Nyomdában.

A 13. század közepén kezdődött Magyarországon az a folyamat, melynek eredményeképpen az ország területének nagy része néhány tartományúr hatalmába került. 1307 végére a magyar trónra pályázók közül már csak egyetlen jelölt maradt, a pápa és néhány magyar főúr támogatását élvező Károly Róbert, akit 1310. augusztus 27-én meg is koronáztak. A tartományurak hatalma azonban csorbítatlan maradt.

A rozgonyi csata közvetlen előzménye az volt, hogy 1311 szeptemberében a kassai polgárok városi kiváltságaik védelmében megölték az egyik kiskirályt, az Aba nembeli Amadé nádort. A király a konfliktusban egyértelműen a város mellé állt. Az esztergomi érsek és a veszprémi püspök közvetítésével, 1311. október 3-án megkötött szerződés gyakorlatilag az oligarcha család hatalmának végét jelentette.

A kikényszerített megegyezést Amadé utódai nem akarták betartani, ezért nyíltan szakítottak az uralkodóval, és segítséget kértek az ország északnyugati részét uraló Csák Mátétól, aki 1700 cseh zsoldost küldött az Amadé-fiak segítségére. Az így megerősített sereg megtámadta Kassát, de a támadás hírére Károly Róbert a város közelébe irányította seregét.

A Rozgony melletti ütközetben a királyi sereg már nagy veszteséget szenvedett, amikor a szepesi és kassai gyalogság oldalba támadta az Abák nehézlovasságát, s ez megfordította a harc kimenetelét. A magyar hadtörténelemben ez volt az első olyan csata, amelyben a gyalogság döntő sikert ért el a nehézlovasság ellen. Károly Róbert tekintélye ezután jelentősen megnőtt. A legnagyobb ellenfélnek tekintett Csák Máté katonai erejét a csatavesztés nem törte meg, de a keleti irányú terjeszkedés lehetőségét lezárta előtte. 1321. március 18-i halála után elhárultak az akadályok a magyar feudalizmus újjászervezésének útjából. (Forrás: wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - THE 700TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF ROZGONY

Stamp issued on the 700th anniversary of the Battle of Rozgony

Magyar Posta has commemorated the Battle of Rozgony on its 700th anniversary by issuing a stamp. The battle was the most important in Charles Robert’s war to unify the country. On 15 June 1312 the king defeated the army of Amade Aba’s sons in a battle by Rozgony, near Kassa. A depiction of the battle taken from the Chronicon Pictum (National Széchényi Library) can be seen on the stamp. 300,000 copies of the commemorative stamp were printed by Állami Nyomda based on the design by Barnabás Baticz.

In the middle of the 13th century a process began in Hungary which resulted in a great part of the country’s territory coming under the power of a few oligarchs. By the end of 1307 there was only one candidate left from the Hungarian pretenders to the throne; Charles Robert, who enjoyed the support of the pope and some of the Hungarian aristocrats and was actually crowned king on 27 August 1310. However, the power of the oligarchs remained uncurtailed.

In the period directly before the Battle of Rozgony in September 1311 the citizens of Kassa (now Košice) had killed one of the petty monarchs, the Palatine Amade Aba, to protect their municipal privileges. The king took an unambiguous stand in the conflict on the side of the citizens. The treaty signed on 3 October 1311 through the mediation of the archbishop of Esztergom and the bishops of Veszprém in practise meant the end of the oligarch family’s power. Amade’s offspring did not wish to abide by the treaty that had been signed under duress and therefore openly split away from the ruler and petitioned Máté Csák, who held sway over the north west of the country, for help, who then sent 1,700 Czech mercenaries to aid the sons of Amade. Reinforced thus the army attacked Kassa but on receiving news of the attack Charles Robert directed his army to the fringes of the town. The royal army had been suffering heavy losses in the conflict by Rozgony when infantry sent by the towns of Szepes and Kassa attacked the flanks of the Abas heavy cavalry, thus turning the tide of the battle. This was the first battle in Hungarian history in which infantry were decisively successful against heavy cavalry. After this Charles Robert’s authority grew significantly. The military strength of Máté Csák, who was regarded as the king’s arch enemy, was not broken by the lost battle but any opportunity to expand eastwards was now no longer open to him. After his death on 18 March 1321 the obstacles to a reorganisation of Hungarian feudalism were swept away. (Source: wikipedia.org)

3. GERMAN - 700. Jahrestag der Schlacht von Rozgony

Am 700. Jahrestag der Schlacht von Rozgony ist eine Briefmarke erschienen

Die Magyar Posta gibt zu Ehren des 700. Jubiläums der Schlacht von Rozgony, einer der wichtigsten Schlachten im von König Karl I. aus dem Hause Anjou zur Vereinigung des Landes geführten Krieg, eine Briefmarke heraus. Am 15. Juni 1312 besiegte der König das Heer der Söhne des Herrschers Amadeus Aba bei Rozgony in der Nähe von Kaschau. Auf dem Briefmarkenbild ist eine Abbildung der Schlacht aus der Ungarischen Bilderchronik (Széchényi-Nationalbibliothek) zu sehen. Die repräsentative Sonderbriefmarke ist nach den Entwürfen des Grafikers Barnabás Baticz in der Állami Nyomda (Staatsdruckerei), in einer Auflagenhöhe von 300 000 Exemplaren hergestellt worden.

Mitte des 13. Jahrhunderts begann in Ungarn der Prozess, infolge dessen ein Großteil des Landes von einigen Oligarchen beherrscht war. Ende 1307 war von den ungarischen Thronanwärtern nur noch ein einziger übrig und zwar der vom Papst sowie von einigen ungarischen Magnaten unterstützte Karl Robert, der am 27. August 1310 auch gekrönt wurde. Die Macht der Oligarchen blieb jedoch unversehrt.

Direkter Hintergrund der Schlacht von Rozgony war, dass einer der Oligarchen, der Palatine Amadeus Aba, bei der Verteidigung der städtischen Privilegien der Bürger von Kaschau im September 1311 getötet wurde. Der König stand in diesem Konflikt eindeutig hinter der Stadt. Der mit Vermittlung des Erzbischofs von Gran (Esztergom) und des Bischofs von Weißbrunn (Veszprém) am 3. Oktober 1311 abgeschlossene Vertrag bedeutete praktisch das Ende der Macht der Oligarchenfamilie. Die Söhne von Amadeus Aba wollten die erzwungene Vereinbarung nicht einhalten, deshalb kehrten sie dem Herrscher offen den Rücken und baten den über Nordteile des Königsreiches herrschenden Matthäus Csák um Hilfe, der den Abas eine 1 700 Mann starke Verstärkung schickte. Das so aufgestockte Heer marschierte gegen die Stadt Kaschau und begann eine Belagerung.

Auf die Nachricht von einem Angriff lenkte Karl Robert sein Heer ebenfalls in die Nähe der Stadt. In der Schlacht bei Rozgony hatte das königliche Heer bereits große Verluste zu verzeichnen, als letztendlich die Infanterien der Zipser Sachsen und der Stadt Kaschau die schwere Kavallerie der Abas von der Seite angriffen und somit die Schlacht für den König entscheiden konnten. In der ungarischen Militärgeschichte war dies die erste Schlacht, bei der die Infanterie die schwere Kavallerie besiegen konnte. Karl Roberts Autorität stieg danach erheblich. Matthäus Csáks militärische Macht, der als der größte Feind angesehen wurde, konnte nicht gebrochen werden, aber die Möglichkeit einer Expansion in Richtung Osten konnte verhindert werden. Nach seinem Tod am 18. März 1321 waren alle Hindernisse beseitigt, die einer Reorganisation des ungarischen Feudalismus im Wege standen. (Quelle: wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>