RAOUL WALLENBERG EMLÉKÉV

RAOUL WALLENBERG EMLÉKÉV

1. MAGYAR - RAOUL WALLENBERG EMLÉKÉV - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - RAOUL WALLENBERG MEMORIAL YEAR - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - RAOUL WALLENBERG GEDENKJAHR - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - RAOUL WALLENBERG EMLÉKÉV

Alkalmi bélyeg köszönti Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját

A Magyar Posta Raoul Wallenberg születésének századik évfordulója alkalmából bélyeget bocsát ki. Az alkalmi bélyeg, a hozzá tartozó boríték és bélyegző Benedek Imre grafikusművész alkotása. Az újdonságot, mely az Állami Nyomdában készült 300 ezer példányban, ünnepélyes keretek között mutatják be 2012. május 10-én a Bélyegmúzeumban. A rendezvényen Geszti László, a Magyar Posta vezérigazgatója Prőhle Gergellyel, a Külügyminisztérium helyettes államtitkárával közösen bocsátja forgalomba a bélyeget. Ugyanekkor Embermentők címmel a Bélyegmúzeumban reprezentatív bélyegkiállítás nyílik.

Raoul Wallenberg (Stockholm, 1912. augusztus 4. – feltételezések szerint 1947. július 16.) svéd kereskedőcsalád sarja 1944-ben, Magyarország német megszállása után érkezett Budapestre. A diplomata azonnal bekapcsolódott az embermentő akciókba, és augusztusban már 4500 védőútlevelet állított ki, amelyeket „családi okmányként” fogadtatott el, így minden egyes kibocsátott irat több ember életét menthette meg. Munkáját egészen 1945. január 17-éig folytatta, mikor a szovjet csapatok elhurcolták, és a Szovjetunióból már soha nem térhetett vissza. (Forrás: wallenberg.hu)

A bélyegkép bal oldalán Raoul Wallenberg portréja látható, mely egy eddig még nem publikált fénykép, a svéd diplomata magyarországi vízumkérő lapján szereplő korabeli fotó felhasználásával készült. A bélyegkép jobb oldalán az emberek mentését szolgáló menlevél ún. Schutz-Pass képe látható. A bélyegkép hátterében, középen, a deportálástól megmentett több ezer embert szimbolizáló motívum szerepel. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a három budapesti Wallenberg-emlékmű közül Varga Imre 1987-ben felállított alkotása szerepel. A kompozíciót Raoul Wallenberg híressé vált mondata magyar és svéd nyelven teszi teljessé: „Számomra nincs más választás.” • „För míg finns inget annat val.”
Ugyanezen a napon a Svéd Posta bélyegblokkot bocsátott forgalomba, melyen a magyarhoz hasonló kompozíciós elemek fedezhetők fel. A Magyar Posta a magyar és a svéd újdonságot közös alkalmi borítékon is ajánlja a gyűjtők és az érdeklődők figyelmébe. Raoul Wallenberg emlékére 1992-ben, születésének 80. évfordulóján is jelent meg magyar postabélyeg. A művészi kivitelezésű portrébélyeg akkor Oláh György grafikusművész tervei szerint készült.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - RAOUL WALLENBERG MEMORIAL YEAR

Commemorative stamp marks the centenary of Raoul Wallenberg’s birth

Magyar Posta is jointly issuing with the Swedish Post a stamp to commemorate the centenary of the birth of Raoul Wallenberg. The stamp, its first day cover and the cancellation mark were designed by the graphic artist Imre Benedek. The new stamp, 300,000 copies of which were made in the state printing company Állami Nyomda, is to be presented at a ceremony in the Stamp Museum on 10 May 2012. At the event the stamp will be jointly released by László Geszti, Magyar Posta’s CEO, and Gergely Prőhle, Deputy State Secretary at the Ministry of Foreign Affairs. At the same time, the representative stamp exhibition Rescuers opens in the Stamp Museum.

Raoul Wallenberg (Stockholm, 4 August 1912 – presumed 16 July 1947), who was born into a well-off commercial family, came to Budapest after the German occupation of Hungary in 1944. The diplomat immediately became involved in rescue actions and in August 1944 issued 4,500 protective passports, which, on his insistence, were accepted as a document for a family, thus a single passport could save the lives of several people. He continued his work until 17 January 1945, when he was detained by Soviet troops and later taken to the Soviet Union, from where he never returned. (Source: wallenberg.hu)

On the left of the stamp is a portrait of Raoul Wallenberg, which uses a hitherto unpublished, contemporary photograph of the Swedish diplomat which featured on the form applying for a Hungarian visa. On the right of the stamp is a picture of a Schutz Pass, a protective passport issued to help rescue people. In the background in the centre is a motif symbolising the several thousand people saved from deportation. The first day cover for the stamp shows one of the three Wallenberg memorials in Budapest, the statue by the sculptor Imre Varga, erected in 1987. The composition is completed by Wallenberg’s well-known statement, “For me there is no other choice,” in Hungarian and Swedish.

The Swedish Post is releasing a stamp block with similar design elements to the Hungarian stamp. Magyar Posta recommends the new Hungarian and Swedish stamps on a joint first day cover to the attention of collectors and everyone interested. Magyar Posta also released a stamp honouring Raoul Wallenberg’s memory on the eightieth anniversary of his birth in 1992. On that occasion the artistic portrait on the stamp was designed by the graphic artist György Oláh.

3. GERMAN - RAOUL WALLENBERG GEDENKJAHR

Die Magyar Posta begeht den 100. Jahrestag der Geburt von Raoul Wallenberg mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke

Zu Ehren des 100. Jahrestages der Geburt von Raoul Wallenberg gibt die Magyar Posta, gemeinsam mit der Schwedischen Post eine Briefmarke heraus. Die Sonderbriefmarke, der Umschlag und der Stempel sind Werke des Grafikers Imre Benedek. Die Novität, die in der Állami Nyomda (Staatsdruckerei) in 300 000 Exemplaren hergestellt wurde, wird am 10. Mai 2012 in feierlichem Rahmen im Briefmarkenmuseum präsentiert. Auf der Veranstaltung wird die Marke von dem Generaldirektor der Magyar Posta László Geszti und dem stellvertretenden Staatssekretär des Außenministeriums Gergely Prőhle in den Umlauf gebracht. Zum gleichen Zeitpunkt wird in dem Briefmarkenmuseum eine repräsentative Briefmarkenausstellung mit dem Titel „Menschenretter“ eröffnet.

Raoul Wallenberg (Stockholm, 4. August 1912 – vermutlich 16. Juli 1947) Spross einer schwedischen Kaufmannsfamilie kam 1944 nach Budapest, nachdem die Deutschen Ungarn besetzt hatten. Der Diplomat schloss sich sofort den Aktionen zur Menschenrettung an und im August stellte er schon 4500 Schutzpässe aus, die er als „Familiendokument” bewilligen ließ, somit konnte jeder einzelne Pass das Leben mehrerer Menschen retten. Seine Tätigkeit setzte er bis zum 17. Januar 1945 fort, als er von den sowjetischen Truppen verschleppt wurde und aus der Sowjetunion niemals mehr zurückkehren konnte. (Quelle: wallenberg.hu)

Auf der Marke links ist ein Porträt von Raoul Wallenberg zu sehen, das bislang noch nicht publiziert wurde. Es ist unter Verwendung eines zeitgenössischen Fotos angefertigt worden, das auf dem ungarischen Visumantrag des schwedischen Diplomaten zu sehen ist. Rechts auf der Marke ist das Bild eines sog. Schutzpasses zu sehen, der zur Rettung der Menschen diente. Im Hintergrund des Briefmarkenbildes, mittig, ist ein Motiv abgebildet, das mehr als tausend, vor der Deportation gerettete Menschen symbolisiert. Auf dem zur Briefmarke gehörigen Sonderumschlag ist von den drei in Budapest zu sehenden Wallenberg-Denkmälern ein Werk von Imre Varga abgebildet, das 1987 aufgestellt wurde. Die Komposition wird vervollständigt durch Raoul Wallenbergs berühmt gewordenen Satz, in ungarischer und schwedischer Sprache: „Számomra nincs más választás.” (Für mich gibt es keine andere Wahl.) • „För míg finns inget annat val.”

Die Schwedische Post bringt am selben Tag einen Briefmarkenblock in Umlauf, auf dem ähnliche Kompositionselemente zu sehen sind wie auf der ungarischen Ausgabe. Die Magyar Posta empfiehlt den Sammlern und Interessenten die ungarische und die schwedische Novität auch auf einem gemeinsamen Sonderumschlag. Zum Andenken an Raoul Wallenberg hat die Magyar Posta auch 1992, anlässlich des 80. Jahrestages der Geburt von Raoul Wallenberg, eine ungarische Postmarke herausgegeben. Die künstlerisch ausgeführte Porträtmarke war damals nach den Entwürfen des Grafikers György Oláh hergestellt worden.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>