PAPÍRHASZNÁLT

PAPÍRHASZNÁLT

1. MAGYAR - 700 ÉVES A PAPÍRHASZNÁLAT MAGYARORSZÁGON - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 700 YEARS OF PAPER USE IN HUNGARY - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - 700 JAHRE VERWENDUNG VON PAPIER IN UNGARN - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - 700 ÉVES A PAPÍRHASZNÁLAT MAGYARORSZÁGON

A Magyar Posta Zrt. a Magyarországi papírhasználat 700 éves évfordulója tiszteletére alkalmi bélyeget bocsát ki.

Az első magyarországi papíremlék 1310-ből maradt fenn. A szalmasárga alapszínű, fekvő formátumú, szabálytalan téglalap alakúra vágott töredékpapír mérete 233/240 × 168/171 mm. A viszonylag vastag, de változó vastagságú merített papír állaga magán viseli az elmúlt évszázadok megpróbáltatásait. Gentilis bíboros levele ma a Magyar Országos Levéltár gyűjteményének kincse.

Az első magyar papírtörténeti tárgyú írást Sperfogel Konrád lőcsei bíró 1516-1537 között vezetett naplója tartalmazza, melyben feljegyezte első magyar papírmalmunk leégésének hiteles történetét. Ezidáig kizárólag külföldi készítésű vízjeles papírokat használtak, és ekkor vette kezdetét az önálló magyar papír- és vízjelkészítés kora.

Az első magyar papírkereskedőkről szóló híradás 1542-ből származik, amely pozsonyi, pesti, debreceni és szikszói papírkereskedők tevékenységét és nevét örökíti meg. Az első papírmalom alapítási engedélyt Erdélyben Brassó városa adta ki 1546-ban, az első magánalapítású magyar papírmalom, Vidombák (Brassó-1.) felépítésére.

Az első, papírmalom működtetésére kiadott királyi privilégiumot a Felvidéken Spillenberg Sámuel Teplic papírmalom alapítója nyerte el 1615-ben. Az első papírkereskedelmi tárgyú tudósítás Misztótfalusi Kis Miklós nemzetközi hírű magyar betűmetsző és nyomdász 1698-ban megjelent munkájából ismert.

Ebben beszámol nyomdájának papírbeszerzési nehézségeiről, a különféle papírmalmokhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatairól és papírmalom alapítási kudarcairól is. Az első vármegyei szintű papírtörténeti munkát Bartolomaeides László lelkész, történetíró készítette el 1806-ban. Írásában a Gömör vármegyei papírmalmokról és a korabeli papírkészítésről számolt be. A rendszeres magyar vízjelkutatás a XIX. század elején indult útjára és immár 200 éves múltra tekinthet vissza.

A papírmalmok számára a vízjel-évszámok kötelező használatát az erdélyi főhatóság, a Gubernium 1808-ban rendelte el Erdélyben. Ez volt az első eredményes hatósági kezdeményezés a papírhamisítások megakadá-lyozására és a hivatalos iratok vízjel-keltezésének bevezetésére. Az első magyar papírgyár Fiuméban létesült 1827-ben.

A vízjel 1900-ban vált Magyarországon ipari védjeggyé, amikor a 12 legnagyobb magyar papírgyár vízjel-védjegyeit lajstromba vették és a hazai vízjel-védjegyes papírok használatát elrendelték.

A bélyegképen Gentilis de Monteflorum bíboros, pápai legátus által Pozsonyban kibocsátott, első magyarországi vízjeles papíroklevél látható. Az alkalmi borítékon az oklevél hátoldala és a Magyar Országos Levéltár épülete található. Az alkalmi bélyegző grafikáján a sárkány-vízjel motívum tűnik elő.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - 700 YEARS OF PAPER USE IN HUNGARY

Magyar Posta is commemorating the 700th anniversary of the use of paper in Hungary by releasing a special stamp.

The first Hungarian document on paper dates from 1310. The size of the straw-coloured fragment of a sheet of paper cut to the shape of an irregular, horizontal rectangle is 233-240 x 168-171 mm.

The hand-made paper is relatively thick, but the thickness varies, and its condition shows the signs of the centuries. The letter of Cardinal Gentilis is today kept by the Hungarian National Archives.

The first Hungarian documentation of the history of paper is contained in the diary of the magistrate of Lőcse Konrád Sperfogel kept between 1516 and 1537, in which he recorded a genuine account of how the first paper mill in Hungary burnt down. Until then only foreign watermarked paper had been used and it was at this time that independent Hungarian paper-making and watermarking began.

The first mention of Hungarian paper merchants dates from 1542 which records the activity and names of traders in paper from Pozsony (today Bratislava), Pest, Debrecen and Szikszó. The first licence for the establishment of a paper mill was issued by the town of Brassó in Transylvania (today Brasov, Romania) in 1546 to construct the first private Hungarian paper mill in Vidombák. The first royal privilege for the operation of a paper mill was issued to Sámuel Spillenberg, the founder of the paper mill in Teplic in historic Upper Hungary, in 1615.

The first account of the paper trade was given in a work by the internationally renowned Hungarian letter-cutter and printer Miklós Kis of Misztótfalus in 1698. In this he relates the difficulties of obtaining paper for his print works, his business connections with different paper mills and the tribulations of founding a paper mill.

The first history of paper for a historic county of Hungary was written by the church minister and historian László Bartolomaeides in 1806. He wrote about the paper mills and early paper-making in Gömör county. Systematic research into Hungarian watermarks began in the early 19th century and already has a 200-year history.

The compulsory use of watermark years by paper mills was ordered by the viceroyal council of Transylvania, the Gubernium, in 1808. This was the first successful official initiative to prevent the adulteration of paper and to introduce date watermarks for official documents. The first Hungarian paper factory was founded in Fiume (today Rijeka, Croatia) in 1827.

In 1900 the watermark became a trademark in Hungary when the 12 largest Hungarian paper manufacturers’ watermarks were registered as trademarks and the use of domestic watermarked trademark paper was ordered.

The stamp design shows the first deed on Hungarian watermarked paper issued in Pozsony by the papal legate Cardinal Gentilis de Monteflorum. On the first day cover the reverse of the document and the building of the Hungarian National Archives are depicted. The special postmark employs the motif of a dragon watermark.

3. GERMAN - 700 JAHRE VERWENDUNG VON PAPIER IN UNGARN

Die Magyar Posta gibt zu Ehren des 700. Jubiläums der Verwendung von Papier in Ungarn eine Sonderbriefmarke aus.

Ungarns erstes Papierdenkmal stammt aus dem Jahre 1310. Die Abmessungen des strohgelben, unregelmäßig, rechteckig geschnittenen Papierfragments mit stehendem Format betragen 233/240 x 168/171 mm. Das verhältnismäßig starke Büttenpapier, dessen Stärke jedoch variiert, ist von der Bürde der vergangenen Jahrhunderte gezeichnet. Heute ist der Brief des Kardinals Gentilis Schatz des Ungarischen Landesarchivs.

Die erste Schrift über die ungarische Papiergeschichte enthält das von Konrád Sperfogel, Richter von Lőcs, zwischen 1516 und 1537 geführte Tagebuch, in dem er die authentische Geschichte des Brandes der ersten ungarischen Papiermühle aufzeichnete. Bisher hatte man ausschließlich im Ausland hergestellte Papiere mit Wasserzeichen verwendet und nun begann in Ungarn die Epoche der selbstständigen Herstellung von Papier und Wasserzeichen. Die ersten Nachrichten über die ungarischen Papierhändler stammen aus dem Jahre 1542 und verewigen die Tätigkeit und den Namen von Papierhändlern aus Pressburg, Pest, Debrecen und Szikszó. Die Genehmigung für die Gründung der ersten Papiermühle, für die Errichtung der ersten privaten ungarischen Papiermühle in Weidenbach (Kronstadt-1) gab 1546 die Stadt Kronstadt in Siebenbürgen aus.

Das erste, zur Betreibung einer Papiermühle ausgegebene königliche Privileg bekam 1615 Sámuel Spillenberg, Gründer der Papiermühle von Teplitz in Oberungarn. Die erste Berichterstattung über den Papierhandel ist von der 1698 erschienenen Arbeit des international anerkannten ungarischen Schriftschneiders und Druckers Miklós Kis Misztótfalusi bekannt. Darin berichtete er über die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Papier für seine Druckerei, seine Handelsbeziehungen zu verschiedenen Papiermühlen und die Misserfolge bei der Gründung von Papiermühlen. Die erste papiergeschichtliche Arbeit auf Komitatsebene erstellte 1806 Ladislaus Bartolomaeides, Pastor und Geschichtsschreiber. In seiner Schrift berichtete er über die Papiermühlen des Komitats Gemer und die zeitgenössische Papierherstellung.

Die systematische ungarische Wasserzeichenforschung begann Anfang des 19. Jahrhunderts und blickt nunmehr auf eine 200-jährige Vergangenheit zurück. Die Oberbehörde, das Gubernium von Siebenbürgen ordnete 1808 den verbindlichen Gebrauch von Wasserzeichen-Jahreszahlen für die Papiermühlen an. Dies war die erste erfolgreiche behördliche Initiative zur Verhinderung von Papierfälschungen und zur Verwendung von Wasserzeichen zu Datierungszwecken auf amtlichen Papieren.

Die erste ungarische Papierfabrik wurde 1827 in Fiume errichtet. Zur Fabrikmarke wurde das Wasserzeichen in Ungarn 1900, als man die Wasserzeichen-Schutzmarken in ein Register eintrug und die Verwendung von einheimischem Papier mit Wasserzeichen-Schutzmarke anordnete.

Auf der Briefmarke ist Ungarns erste Papierurkunde zu sehen, die von Kardinal Gentilis de Monteflorum, päpstlicher Legat, ausgegeben worden war. Auf dem Sonderumschlag sind die Rückseite der Urkunde und das Gebäude des Ungarischen Landesarchivs aufzufinden. Auf der Grafik des Sonderstempels ist ein Drache-Wasserzeichen-Motiv abgebildet.