NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS - FORGALMI BÉLYEG

NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS - FORGALMI BÉLYEG

1. MAGYAR - NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - Solidarität ZWISCHEN deN Generationen - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS

A generációk közötti szolidaritás fontosságára forgalmi bélyeg hívja fel a figyelmet

Az Információs Társadalom Világnapján a Magyar Posta forgalmi bélyeget bocsátott ki generációk közötti szolidaritás témában. A kibocsátás érdekessége, hogy a bélyeg tervezőjét a hazai felsőoktatási intézmények szakirányú művészeti képzésben résztvevő hallgatói közül pályázat útján választotta ki a Magyar Posta. Mintegy száz pályázati anyag érkezett, közülük a zsűri legjobbnak Horváth Richárd, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatójának munkáját ítélte. Második helyezést ért el Kecskés Judit (Magyar Képzőművészeti Egyetem), harmadik Patkós Luca (Magyar Képzőművészeti Egyetem) lett.

Az Európai Unió a 2012-es évet  az aktív öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás évének nyilvánította. A cél az, hogy ezzel elősegítsék a fiatalok és az idősebb nemzedék közötti megértést, tapasztalatcserét és hosszú távon erősödjenek a családi kötelékek. A társadalom figyelmét fel kell hívni arra, hogy az idős kort aktív részvétellel, a társadalom részeként maradva is meg lehet élni; továbbá arra is, hogy a fiatalokat különböző programokkal arra kell ösztönözni, hogy keressék a közös hangot az idősekkel.

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének fontosságának oka, hogy Európa társadalma egyre öregszik. Az öregedéstől manapság inkább tartani szokás, az emberek gyakran az egyénre és a társadalomra egyaránt leselkedő veszélynek, semmint beteljesülésnek tekintik. Az idősek egyre népesebb táborát a fiatalabb, aktív népességre nehezedő tehernek látják. Pedig a mai idős emberek sokkal jobb egészségnek örvendnek, mint ami a korábbi nemzedékeknek megadatott. Értékes tudásukra, tapasztalataikra bízvást támaszkodhatnak a fiatalabbak. Az öregedés jelentette kihívás kezelésében kiemelten fontos az, hogy az évek múlásával továbbra is tevékeny életet éljünk. Az aktív időskor program célja, hogy lehetőség legyen arra, hogy az idősek teljes részt vállalhassanak a társadalomban, javuljanak munkavállalási lehetőségeik, részt vehessenek önkéntes tevékenységekben, valamint a lakókörnyezet, az infrastruktúra, az informatikai alkalmazások és a közlekedés átalakítása révén képesek legyenek az önálló életvitelre. (Forrás: intergeneracio.hu, europa.eu, intergenszol.wordpress.com)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS

Postage stamp to draw attention to the importance of solidarity between generations

On the World Information Society Day Magyar Posta issued a postage stamp in the subject of solidarity between nations. A special attraction of the issue is that Magyar Posta selected the designer of the stamp from students of art studying at Hungarian institutes of higher education. About one hundred applications were submitted, and the jury found that the work of Richárd Horváth, student of Moholy-Nagy University of Art and Design was the best. The second prize was awarded to Judit Kecskés (Hungarian University of Fine Arts), and the third winner was Luca Patkós (Hungarian University of Fine Arts).

The European Union declared 2012 the year of active ageing and solidarity between generations. The aim is to enhance understanding and the exchange of experience between young people and older generations and to strengthen family bonds. Society’s attention must be drawn to that old age can be lived with active participation, remaining part of society and also to that young people must be encouraged with different programmes to find a common language with the elderly.

The European year of active ageing and solidarity between generations is important, because the society of Europe is ageing continuously. Today people are generally afraid of ageing, they often regard ageing as a danger ahead of individuals and society rather than the fulfilment of life. The increasingly large elderly population is regarded as a burden on the younger active generations. It is despite the fact that elderly people today are in better health than the earlier generations were. Younger generations can confidently lean on their knowledge and experience. In answering the challenge of ageing it is essential to continue to live an active life as years pass by. The aim of the active ageing program is to enable the elderly to play a completely active role in society, to improve their possibilities of working, to enable them to participate in voluntary activities and to enable them to live an independent life by transforming their living environment, infrastructure, IT applications and traffic. (Source: intergeneracio.hu, europa.eu, intergenszol.wordpress.com)

3. GERMAN - Solidarität ZWISCHEN deN Generationen

Eine Freimarke lenkt die Aufmerksamkeit
auf die Wichtigkeit der Solidarität zwischen den Generationen

Am Welttag der Informationsgesellschaft gibt die Magyar Posta eine Freimarke mit dem Thema Solidarität zwischen den Generationen heraus. Die Besonderheit der Ausgabe besteht darin, dass die Magyar Posta den Grafiker der Marke aus dem Kreis der Studenten der heimischen Kunstuniversitäten auswählte. Etwa hundert Bewerbungen wurden eingereicht und die Jury befand die Arbeit von Richárd Horváth, Student an der Moholy-Nagy-Kunstuniversität, für die beste. Zweite wurde Judit Kecskés (Ungarische Universität für Bildende Künste) und Platz drei eroberte Luca Patkós (Ungarische Universität für Bildende Künste).

Das Jahr 2012 ist zum "Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen" ausgerufen worden. Ziel ist es, junge und ältere Menschen zusammenzubringen, damit sie ins Gespräch kommen, Erfahrungen austauschen und somit die Familienbande langfristig stärker werden. Die Öffentlichkeit soll dafür sensibilisiert werden, dass das Älterwerden auch durch aktive Teilnahme, als Mitglied der Gesellschaft erlebt werden kann; ferner sollen die jungen Menschen im Rahmen verschiedener Programme dazu angehalten werden, im Dialog mit den älteren Menschen den richtigen Ton zu finden. Das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen ist auch deswegen sehr wichtig, weil die Gesellschaft Europas immer älter wird.

Heutzutage wird das Altern sowohl vom Einzelnen als auch von der Gesellschaft zu oft als Bedrohung anstatt als Verdienst aufgefasst. Die zunehmende Zahl älterer Menschen wird oft als Belastung der jüngeren, arbeitenden Generation gesehen. Wir erfreuen uns jedoch heute im Alter meist einer weitaus besseren Gesundheit als alle Generationen vor uns. Und die älteren Menschen von heute verfügen über wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die sich die Jüngeren stützen und von denen sie profitieren können. Im Alter aktiv zu bleiben, ist der Schlüssel zum positiven Umgang mit der Herausforderung des Alterns. Für ein aktives Altern müssen ältere Menschen die Chance erhalten, voll am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, es müssen Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Menschen geschaffen werden. Die älteren Menschen müssen in die Lage versetzt werden, durch Freiwilligentätigkeit einen aktiven Beitrag zu leisten, ferner müssen ältere Menschen durch Anpassungen in den Bereichen Wohnumfeld und Infrastrukturen sowie die Schaffung entsprechender IT-Dienstleistungen und Mobilitätsangebote zu einem eigenständigen Leben befähigt werden. (Quelle: intergeneracio.hu, europa.eu, intergenszol.wordpress.com)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>