MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III.

MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III.

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III. - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - SYNAGOGUES IN HUNGARY III - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - SYNAGOGEN IN UNGARN III - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III.

Bélyegen a Bajai és a Kiskunhalasi Zsinagóga

A Magyar Posta 2008-ban kezdte meg a magyar zsinagógákat bemutató bélyegsorozatát. A kibocsátás ötödik és hatodik címletén a Bajai és a Kiskunhalasi Zsinagóga oltára és belső részletei szerepelnek. Az alkalmi borítékokon jellegzetes díszítő elemek, illetve maga a zsinagóga épülete is látható. A két címletből álló alkalmi bélyegsorozatot Hajdú József fotóművész képei alapján Nagy Péter bélyegtervező grafikusművész tervezte.

Bajai Zsinagóga (Baja, Munkácsy Mihály utca 9.) • A mezőváros első zsinagógája 1762-1765 között épült, de az 1806-os tűzvészben leégett. A második zsinagóga szintén tűzvészben semmisült meg. A ma látható épület 1842-45 között épült és 1845. szeptember 26-án avatták fel.
A műemlék-jellegű zsinagóga egyike Baja legszebb klasszicista épületeinek.

Utcai homlokzatát kettős kompozit fejezetű pillérek tagolják, a középrészt egyszerű timpanon zárja. Ma könyvtár, falán az I. világháború zsidó hősi halottairól megemlékező emléktábla található. Külsejét maradéktalanul helyreállították, belsejét tekintve a könyvtár funkcióit tökéletesen összehangolták a zsinagógai térrel.

Az épület belsejében megmaradt az eredeti térrendszer, a karzat, a tórafülke és felirata, a belső festés, a vörös márvány kézmosó és a falba épített persely.

Kiskunhalasi Zsinagóga (Kiskunhalas, Petőfi u. 1.) • A hitközség a XIX. század elején alakult, a késő klasszicista, kora-romantikus zsinagóga 1857-60 között épült. Bejárati homlokzata a kert felől, a nyugati oldalon van. Négypilléres, fejezetes nyitott előcsarnoka felett kettős párkányzat, e felett timpanon található.

A homlokzaton héber felirat: "Ez az örökkévaló kapuja". A földszinti templomtérbe vezető középső kapu mellett mártírtáblák emlékeztetnek a közösség elpusztított tagjaira. A tóraolvasó-emelvény a helyiség közepén van, szép faragott korlát övezi, négy sarkán magas, fehér oszlopokkal. A tóraszekrény két oldalán oszlop-párok, felette körablak. A fal baldachint utánzó festése fogja egységbe a főfal díszeit. (Forrás: zsido.hu)

A sorozat eddig megjelent címletei a Szegedi Új Zsinagógát és az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógáját (2008) valamint a Nagykőrösi Zsinagógát és a Szolnoki Új Zsinagógát (2010) mutatták be.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - SYNAGOGUES IN HUNGARY III

Baja and Kiskunhalas Synagogues on stamps

In 2008 Magyar Posta launched a series of stamps presenting the synagogues of Hungary. The fifth and sixth stamps released in the series show the altars and interiors of the synagogues in Baja and Kiskunhalas. The first day covers are adorned by typical ornamental features and the buildings of the synagogues. The set of two special stamps was designed by the graphic artist Péter Nagy based on photographs taken by József Hajdú.

Baja Synagogue (Baja, Munkácsy Mihály utca 9.) • The first synagogue in the market town was built between 1762 and 1765, but was burnt down in the fire that broke out in the town in 1806. The second synagogue was also engulfed in flames. The building that stands today was built between 1842 and 1845, and was inaugurated on 26 September 1845. The historic synagogue is one of Baja’s most attractive neoclassical buildings. Its street facade is divided by pairs of columns with composite capitals, and the central section is surmounted by a simple tympanum. Today it is a library and a plaque on the wall remembers the Jewish heroes who died in the First World War. The exterior has been completely restored and, as regards the interior, the spaces of the synagogue harmonise perfectly with the functions of the library. The original arrangement of space of the building has been retained, including the gallery, Torah ark and inscription, interior painting, red marble basin and the collection box built into the wall.

Kiskunhalas Synagogue (Kiskunhalas, Petőfi u. 1.) • The congregation developed at the beginning of the 19th century, and the late neoclassical/early romantic synagogue was built between 1857 and 1860. The facade with the entrance is from the garden on the western side. It has an open porch with four columns and a double cornice above, surmounted by a tympanum. On the facade there is a Hebrew inscription meaning “This is the gate of the everlasting”. Next to the central door leading to the ground floor of the synagogue there are memorial plaques in honour of the martyrs from the congregation who died. The bimah, the elevated platform for reading the Torah, is in the centre of the interior and has beautifully carved railings and a tall white column at each corner. There are pairs of columns on each side of the Torah ark with a circular window above. Painting imitating a baldachin unites the decoration of the main wall. (Source: zsido.hu)

The stamps in the series to date presented the New Synagogue in Szeged and the Synagogue of the Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies (2008) as well as the Nagykőrös Synagogue and the New Synagogue in Szolnok (2010).

3. GERMAN - SYNAGOGEN IN UNGARN III

Synagogen von Baja und Kiskunhalas auf Briefmarken

Die Magyar Posta begann 2008 die Briefmarkenserie über die Präsentation der ungarischen Synagogen. Auf der fünften und der sechsten Briefmarke der Ausgabe sind der Altar und Details des Inneren der Synagogen von Baja und Kiskunhalas abgebildet. Den Sonderumschlag zieren typische Ornamente beziehungsweise darauf ist auch das Gebäude der Synagoge zu sehen. Die aus zwei Briefmarken bestehende Sonderbriefmarkenserie ist nach Bildern des Fotografen József Hajdú und nach den Entwürfen des Grafikers Péter Nagy hergestellt worden.

Synagoge von Baja (Baja, Munkácsy Mihály utca 9.) • Die erste Synagoge der Stadt wurde von 1762 bis 1765 gebaut, wurde aber durch einen Brand im Jahre 1806 zerstört. Die zweite Synagoge wurde ebenfalls durch einen Brand vernichtet. • Das Gebäude, das wir heute sehen, wurde zwischen 1842-45 gebaut und am 26. September 1845 eingeweiht. Die Synagoge mit Denkmalcharakter ist eines der schönsten klassizistischen Gebäude in Baja. Seine Straßenfassade gliedern Säulen mit doppeltem Kompositkapitell und den mittigen Teil schließt ein einfaches Tympanon. Heute ist hier eine Bibliothek, an ihrer Wand befindet sich eine Gedenktafel, die an die jüdischen Helden des Ersten Weltkrieges erinnert. Ihr Äußeres ist komplett restauriert und die Funktionen der Bibliothek sind mit dem Innenraum der Synagoge perfekt harmonisiert worden. Im Inneren des Gebäudes wurden die ursprüngliche Raumanordnung, die Galerie, die Tora-Nische und ihre Aufschrift, die Innenmalerei, das Waschbecken aus rotem Marmor sowie die in die Wand eingebaute Almosenbüchse beibehalten.

Synagoge von Kiskunhalas (Kiskunhalas, Petőfi u. 1.) • Die Gemeinde wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet, die spätklassizistische, frühromantische Synagoge wurde zwischen 1857-60 gebaut. Ihre Eingangsfassade ist vom Garten her, an der Westseite. Über der offenen Empfangshalle mit vier Säulen und Kapitell befinden sich ein doppeltes Gesims und darüber ein Tympanon. An der Fassade befindet sich eine hebräische Aufschrift: „Dies ist da Tor der Ewigkeit“. Neben dem mittigen Tor, das in den Kirchenraum im Erdgeschoss führt, erinnern Märtyrertafeln an die getöteten Mitglieder der Gemeinde. Das erhöhte Pult für die Tora-Lesung steht in der Mitte des Raumes, umgeben von einem wunderschönen geschnitzten Geländer mit hohen, weißen Säulen an den vier Ecken. An den beiden Seiten des Toraschrankes sind Säulenpaare, darüber Rundfenster. Der einen Baldachin imitierende Wandanstrich bringt die Ornamente der Hauptwand in eine Einheit. (Quelle. zsido.hu)

Auf den bislang erschienenen Briefmarken der Serie wurden die Neue Synagoge von Szeged und die Synagoge der Rabbi-Landesschule - Jüdische Universität (2008) sowie die Synagoge von Nagykörös und die neue Synagoge von Szolnok (2010) vorgestellt.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>