MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA- MADARAK

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA- MADARAK

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA - MADARAK Bélyegsor - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FAUNA OF HUNGARY series - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - UNGARNS TIERWELT – Reihe - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA- MADARAK Bélyegsor

Védett ragadozó madaraink bélyegen

A Magyar Posta hagyományosan évente bélyegsorozat és bélyegblokk formában mutatja be hazánk jellegzetes állatvilágát. A 2012. évi újdonságokon ragadozó madarak láthatók, névérték szerinti sorrendben a parlagi sas, a rétisas, a kék vércse és a kerecsensólyom, a háttérben pedig élőhelyükre utaló motívumok jelennek meg. A bélyegsorozat Székely Kálmán grafikusművész tervei szerint az Állami Nyomdában készült, és 2012. május 4-én jelenik meg 300.000 példányban. A sorozathoz tartozó bélyegblokk a 2012-es év madarát, az egerészölyvet ábrázolja, ezt várhatóan június 15-én bocsátja majd forgalomba a Posta.

A parlagi sas (Aquila heliaca) az Északi-középhegység háborítatlan vidékein és a Dunántúli-középhegység legkeletibb részén fészkel. 2012. januárjában 230 egyed telelt Magyarországon. Sötétbarna alapszínű, tollazata a fején világosbarna, a vállrészen pedig két fehér folt található. Erős, hosszú karmú lábai és kampós csőre sárga, csőrének hegyéhez lévő közelebbi vége pedig szürkés színezetű. Ideális esetben akár 50 évig is élhet. Fokozottan védett, eszmei értéke 1.000.000 Ft. 2005-ben az év madara volt.

A rétisas vagy fehérfarkú rétisas (Haliaeetus albicilla) Magyarországon egész évben előfordul, 100-150 pár állandóan itt fészkel. A 2012. januárban 530 rétisas telelt Magyarországon. A fiatalok sötétbarna színűek, az idősebbeknél a csőr sárga, a farktollazat fehér színű és összességében sokkal világosabb a tollazat. Elsősorban halakat, ezenkívül madarakat, hüllőket és kisebb emlősöket eszik. Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 1.000.000 Ft.

A kék vércse (Falco vespertinus) Magyarországon rendszeres fészkelő. Röpte sebes és könnyed. Gyakran egy helyben lebeg, testét viszonylag függőlegesen tartva. Ritkán kapja el levegőben az áldozatát, általában sebes zuhanás után a földön fogja meg a zsákmányt. Kiemelkedő, magasabb tereptárgyakon pihen. Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 500.000 forint. 2009-ben – a vetési varjúval együtt – az év madara volt.

A kerecsensólyom (Falco cherrug)Magyarországon rendszeres fészkelő és ősidőktől fogva fontos szerepet játszik a magyarok hitvilágában. Elsősorban a ligetes erdőkkel, fasorokkal, ürgés legelőkkel tarkított élőhelyeket kedveli. Az állomány egy része itt telel, egy része novemberben délre vonul. A 2012. januárban 42 kerecsensólyom telelt Magyarországon. Legkedveltebb táplálékállata az ürge, ha csak teheti, ezt zsákmányolja. Nagytestű sólyomfaj. Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 1.000.000 Ft.
(Forrás: hu.wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FAUNA OF HUNGARY series

Protected birds of prey set on stamps

In keeping with its traditions, Magyar Posta presents the characteristic fauna of Hungary each year on a stamp block and set of stamps. On the new stamps for 2012 birds of prey are depicted, which in order of ascending face value are the imperial eagle, the white-tailed eagle, the red-footed falcon and the saker falcon, and in the background there are motifs indicating their habitats. The stamp series, released on 4 May 2012, was designed by the graphic artist Kálmán Székely and 300,000 copies were made by the state printing company Állami Nyomda. The stamp block associated with the series presents the bird of the year 2012, the Common Buzzard, and is due to be issued on 15 June 2012.

The imperial eagle (Aquila heliaca) nests in uninhabited areas of the North-Central Mountains and the easternmost part of the Transdanubian Central Mountains. In January 2012 there were 230 individuals wintering in Hungary. The main colour of the plumage is dark brown with a light brown head and white patches on the shoulders. It has powerful legs with long talons and its hooked bill has a yellow base and grey tip. In ideal conditions the imperial eagle can live up to 50 years. In Hungary it is specially protected and has a theoretical value of HUF 1,000,000. It was the bird of the year in 2005.

The white-tailed eagle or sea eagle (Haliaeetus albicilla) occurs in Hungary all year round and there are between 100 and 150 breeding pairs. In January 2012 there were 530 individuals wintering in Hungary. Juveniles are dark brown, while adults have a yellow beak, white tail feathers and lighter plumage overall. It feeds mainly on fish, supplemented by birds, reptiles and small mammals. In Hungary it is specially protected and has a theoretical value of HUF 1,000,000.

The red-footed falcon (Falco vespertinus) regularly breeds in Hungary. Its flight is fast and easy. It frequently hovers in the same place, holding its body vertically. The red-footed falcon rarely captures its prey in flight, usually catching its quarry on the ground after a rapid dive. It rests on prominent, tall landmarks. In Hungary it is specially protected and has a theoretical value of HUF 500,000. It was the bird of the year, together with the rook, in 2009.

The saker falcon (Falco cherrug) regularly breeds in Hungary and played an important role in the mythology of Hungarians in ancient times. It prefers scattered woodland, grassland with some trees or open country. Some saker falcons winter in Hungary, while others migrate south in November. In January 2012 there were 42 individuals wintering in Hungary. Its favourite food is the ground squirrel, which the saker falcon preys on whenever it can. It is a large-bodied type of falcon. In Hungary it is specially protected and has a theoretical value of HUF 1,000,000.
(Source: hu.wikipedia.org)

3. GERMAN - UNGARNS TIERWELT – Reihe

Unsere geschützten Greifvögel auf Briefmarken

Die Magyar Posta stellt traditionsgemäß jedes Jahr Ungarns typische Tierwelt in Form eines Briefmarkenblocks und einer Briefmarkenreihe vor. Auf den Novitäten des Jahres 2012 sind Greifvögel zu sehen, in der Reihenfolge ihres Nennwertes der Östliche Kaiseradler, der Seeadler, der Rotfußfalke und der Würgfalke. Im Hintergrund erscheinen Motive, die auf ihren Lebensraum hindeuten. Die Briefmarkenreihe ist nach Entwürfen des Grafikers Kálmán Székely in der Állami Nyomda (Staatsdruckerei) hergestellt worden und erscheint am 4. Mai 2012 in 300 000 Exemplaren. Der zur Reihe gehörende Block bildet den Mäusebussard ab, der Vogel des Jahres 2012 ist. Diesen Block bringt die Post voraussichtlich am 15. Juni in Umlauf.

Der Östliche Kaiseradler (Aquila heliaca) bewohnt die ungestörten Gebiete des Nördlichen Ungarischen Mittelgebirges und die östlichsten Teile des Ungarischen Mittelgebirges in Transdanubien. 2012 überwinterten in Ungarn 230 Exemplare. Er ist fast einfarbig dunkelbraun, das Gefieder im Kopfbereich ist hellbraun, im Schulterbereich sind zwei weiße Flecken zu sehen. Die Wachshaut des krummen Schnabels und die Zehen mit den starken und langen Krallen haben eine gelbe Färbung. Die Spitze des Schnabels ist grau. Im Idealfall kann er etwa 50 Jahre alt werden. Er ist besonders geschützt, sein Idealwert beträgt 1 Mio. HUF. 2005 war er der Vogel des Jahres.

Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) ist in Ungarn das ganze Jahr über verbreitet, 100 bis 150 Paare nisten ständig hier. Im Januar 2012 überwinterten in Ungarn 530 Seeadler. Die jungen Seeadler sind dunkelbraun, der Schnabel der älteren Seeadler ist gelb, sie haben einen weißen Schwanz und ihr Gefieder ist insgesamt viel heller. Sie ernähren sich vor allem von Fischen und Vögeln, auch Reptile und kleinere Säuger werden gerne genommen. In Ungarn ist der Seeadler besonders geschützt, sein Idealwert beträgt 1 Mio. HUF.

Der Rotfußfalke (Falco vespertinus) nistet regelmäßig in Ungarn. Sein Flug ist schnell und gewandt. Die Art rüttelt häufig, wobei die Körperposition nahezu waagerecht ist. Er erbeutet seine Beutetiere selten in der Luft, im Allgemeinen ergreift er seine Beute durch schnelle Ausfallflüge am Boden. Er ruht an höher gelegenen Terrain-Objekten. In Ungarn ist er besonders geschützt, sein Idealwert beträgt 500 000 HUF. 2009 war er – zusammen mit der Saatkrähe – der Vogel des Jahres.

Der Würgfalke (Falco cherrug) nistet regelmäßig in Ungarn und spielt seit Urzeiten eine wichtige Rolle in der ungarischen Mythologie. Als Lebensraum bevorzugt er Auenwälder, Alleen und Weideland mit Aushöhlungen. Ein Teil der Population überwintert hier, ein anderer zieht im November Richtung Süden. Im Januar 2012 überwinterten in Ungarn 42 Würgfalken. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Zieseln, die er am häufigsten erbeutet. Er ist ein großer Falke. In Ungarn ist er besonders geschützt, sein Idealwert beträgt 1 Mio. HUF.
(Quelle: hu.wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>