MŰVÉSZETEK 2012: 150 ÉVE SZÜLETETT FERENCZY KÁROLY

MŰVÉSZETEK 2012: 150 ÉVE SZÜLETETT FERENCZY KÁROLY

1. MAGYAR - MŰVÉSZETEK 2012: 150 ÉVE SZÜLETETT FERENCZY KÁROLY - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE ARTS 2012: KÁROLY FERENCZY WAS BORN 150 YEARS AGO - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - SERIE KÜNSTE: VOR 150 JAHREN WURDE KÁROLY FERENCZY GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - Művészetek 2012: MŰVÉSZETEK 2012: 150 ÉVE SZÜLETETT FERENCZY KÁROLY

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti az impresszionizmus legnagyobb magyar mestere születésének 150. évfordulóját
A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Ferenczy Károly festőművész, az impresszi-onizmus legnagyobb magyar mestere születésének 150. évfordulóját. A bélyegen és a hozzátartozó alkalmi borítékon a Napos délelőtt (1905) illetve az Önarckép (1910) című festmények láthatók. 2012 első alkalmi bélyegújdonsága Mester Tibor fotója alapján Widerkomm Ervin grafikusművész tervei szerint készült a Pénzjegynyomdában.

Ferenczy Károly jogi tanulmányait félbehagyva 1884-től tanult festészetet Rómában és Münchenben, majd két évig a párizsi Julian Akadémián. 1889-1892 között Szentendrén dolgozott, 1896-ban pedig Hollósy Si-monnal, Réti Istvánnal, Thorma Jánossal, Csók Istvánnal és Iványi-Grünwald Bélával megalapították a nagybányai művésztelepet.

1902-től a Nagybányai Szabad Festőiskola, 1906-tól pedig a Magyar Képzőmű-vészeti Egyetem budapesti Mintarajziskola tanára lett. 1906-ban Budapestre költözött s az addig szinte kizá-rólagosan szabadtéri gyakorlatát műtermi piktúrával cserélte fel. Az 1908-1911 között működő Magyar Imp-resszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) művészegyesület alapító tagja volt.

Ferenczy Károlyt a magyarországi impresszionizmus legjobb mestereként tartjuk számon. Nagybányai évei-nek kezdetén monumentális bibliai kompozíciókat festett, képein ekkor már egyre inkább előtűnt az impresz-szionistákra jellemző színgazdagság. Művészete rendkívül nagy hatással volt a kortárs és az utána követke-ző festőnemzedékre. Gyermekei, Valér (festő, grafikus), Béni (szobrász, grafikus) és Noémi (festő, gobelin-művész) ugyancsak valamennyien a hazai képzőművészet elismert alakjai. (Forrás: wikipedia.org, hung-art.hu)

A bélyegképen a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe tartozó Napos délelőtt (1905), az alkalmi borítékon pedig az Önarckép (1910) című festménye látható. Az alkalmi bélyegző grafikáján a művész aláírása szere-pel. Ferenczy Károly alkotásait eddig egy-egy 1967-es, 2002-es és 2007-es postabélyeg formájában is őriz-hették a gyűjtők.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - THE ARTS 2012: KÁROLY FERENCZY WAS BORN 150 YEARS AGO

Magyar Posta is commemorating the 150th anniversary of the birth of Hungary’s greatest master of Impressionism by issuing a special stamp

Magyar Posta is commemorating the 150th anniversary of the birth of the painter Károly Ferenczy, Hungary’s greatest master of Impressionism, by issuing a special stamp. The painting Morning Sunshine (1905) appears on the stamp and Self Portrait (1910) is used on the first day cover. The first new commemorative stamp of 2012 was designed by the graphic artist Ervin Widerkomm based on a photograph by Tibor Mester, and was made by the Hungarian banknote printing company
Pénzjegynyomda.

Abandoning his legal studies, in 1884 Ferenczy went to study painting in Rome and Munich before attending the Académie Julian in Paris for two years. Between 1889 and 1892 he worked in Szentendre and in 1896 founded the artists’ colony in Nagybánya along with Simon Hollósy, István Réti, János Thorma, István Csók and Béla Iványi-Grünwald. From 1902 he taught at the Free School of Painting in Nagybánya and from 1906 at the School of Design of the Hungarian Academy of Fine Arts in Budapest. In 1906 he moved to Budapest and exchanged painting en plein air, his almost exclusive practice until then, for studio work. He was a founder member of the Society of Hungarian Impressionists and Naturalists (whose acronym MIÉNK means ‘ours’ in Hungarian), which operated between 1908 and 1911.

Károly Ferenczy is considered to be the greatest master of Hungarian Impressionism. In his early years at Nagybánya he painted monumental Biblical compositions, and gradually the wealth of colour typical of the Impressionists emerged in his paintings. His art had an immense effect on his contemporaries and the following generation of painters. All his children, Valér (painter and graphic artist), Béni (sculptor and graphic artist) and Noémi (painter and tapestry artist) are acknowledged figures in Hungarian fine arts. (Source: wikipedia.org, hung-art.hu)

His painting Morning Sunshine (1905) from the collection of the Hungarian National Gallery appears on the stamp design and Self Portrait (1910) is shown on the first day cover. The painter’s signature is used in the design of the special postmark. Prior to now, collectors have had the opportunity to acquire postage stamps capturing the works of Károly Ferenczy, which were issued in 1967, 2002 and 2007.

3. GERMAN - SERIE KÜNSTE: VOR 150 JAHREN WURDE KÁROLY FERENCZY GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 150. Geburtstag des größten Meisters des ungarischen Impressionismus mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.
Die Magyar Posta begeht den 150. Geburtstag des Kunstmalers Károly Ferenczy, der als größter Meister des ungarischen Impressionismus gilt, mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke. Auf der Briefmarke und dem dazugehörigen Sonderumschlag sind die Gemälde Sonniger Vormittag (1905) beziehungsweise Selbstporträt (1910) zu sehen. Die erste Briefmarkennovität 2012 wurde aufgrund des Fotos von Tibor Mester und nach Entwürfen des Grafikers Ervin Widerkomm in der Pénzjegynyomda (Banknotendruckerei) hergestellt.

Károly Ferenczy studierte von 1884 in Rom und in München, später zwei Jahre an der Pariser Kunstakademie Académie Julian Malerei, nachdem er das Studium der Rechtswissenschaft abgebrochen hatte. Von 1889 bis 1892 war er in Szentendre tätig, 1896 gründete er mit Simon Hollósy, István Réti, János Thorma, István Csók und Béla Iványi-Grünwald die Künstlerkolonie Nagybánya. Von 1902 war er Lehrer an der Schule Freie Malerei Nagybánya (Nagybányai Szabad Festőiskola) und von 1906 an der Budapester Musterzeichenschule (Mintarajziskola) der Ungarischen Akademie der Bildenden Künste (Magyar Képzőművészeti Egyetem). 1906 zog er nach Budapest und wandte sich von der Freilichtmalerei ab, hin zur Studiomalerei. Er war gründendes Mitglied der zwischen 1908 bis 1911 tätigen Künstlervereinigung Ungarische Impressionisten und Naturalisten (MIÉNK).

Károly Ferenczy gilt als der beste Meister des ungarischen Impressionismus. Am Anfang seiner Schaffensjahre in Nagybánya malte er monumentale biblische Kompositionen, auf seinen Bildern machte sich zu dieser Zeit bereits immer mehr der impressionistische Farbenreichtum bemerkbar. Seine Kunst hatte außerordentlichen großen Einfluss auf die zeitgenössische und die darauf folgende Malergeneration. Seine Kinder, Valér (Maler und Grafiker), Béni (Bildhauer und Grafiker) und Noémi (Malerin und Gobelin-Künstlerin) sind alle samt ebenfalls anerkannte Gestalten der ungarischen bildenden Kunst. (Quelle: wikipedia.org, hung-art.hu)

Auf der Briefmarke und dem dazugehörigen Sonderumschlag sind seine zur Sammlung der Ungarischen Nationalgalerie (Magyar Nemzeti Galéria) gehörenden Gemälde Sonniger Vormittag (1905) beziehungsweise Selbstporträt (1910) zu sehen. Auf der Grafik des Sonderstempels ist die Unterschrift des Künstlers abgebildet. Die Sammler konnten die Werke des Malers Károly Ferenczy bislang auch in Form je einer Briefmarke der Jahre 1967, 2002 und 2007 bewahren.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>