KARÁCSONY 2012 - BÉLYEGKISÍV

KARÁCSONY 2012 - BÉLYEGKISÍV

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2012 - BÉLYEGKISÍV - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CHRISTMAS 2012 - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - WEIHNACHTEN 2012 - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2012 - BÉLYEGKISÍV

Udvardi Erzsébet Kossuth díjas festőművész Angyalos Madonna c. alkotása az idei karácsonyi bélyegen

A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Karácsonyt. Az ünnepi jókívánságok postára adásához ezúttal egy 130 Ft névértékű aranyfóliával díszített bélyeg (belföldi elsőbbségi levél) jelenik meg. Ez év Karácsonyán Udvardi Erzsébet festőművész Angyalos Madonna c. alkotása került bélyegre. A bélyeggyűjtők köszöntésére a szóló bélyeg mellett bélyegkisív is megjelenik, melynek keretrajzán magyar, angol és német nyelvű ünnepi jókívánságok olvashatók. A postai díjszabásnak megfelelően ezúttal is rendelkezésre állnak korábbi évek bélyegei. A 2010-ben kibocsátott Mária a kisdeddel (80 Ft) c. bélyeg idén a korábbitól eltérő aranyfóliával került utánnyomásra.

A Badacsonytomajon élő és alkotó festőművésznő, Udvardi Erzsébet 1929-ben Baján született. Kiváló és érdemes művész, munkásságát több díjjal is elismerték, 1999-ben Kossuth-díjat kapott. Kratochwill Mimi művészettörténész a következőképp mutatta be: „A művész életművének fontosságát és egyedülállóságát eddigi munkásságából mérhetjük le. Művészetét, érdeklődési körét az egyházművészeti alkotásai és biblikus táblaképei, gyermekkoráról, szüleiről festett emlékképei, mitológiai ihletésű művei, az irodalom nagyjainak alkotásaiból sugallt illusztratív jellegű olajfestményei és a Balaton-felvidék inspirálta képei töltik ki. Kompozíciói olajfestményekben, falképekben, pannókban, akvarellekben, szén- és ceruzarajzokban valósulnak meg, mindig az adott témához, a helyhez szabott lehetőségek szerint. …A Biblia mindig is ihlető erőt adott és ad Udvardi Erzsébetnek művészi munkájához. ... Látvánnyá varázsolja az Írás szavait és átlényegíti, sajátosan egyéni véleményű mai képekké.”

Idén is lehetőség nyílik arra, hogy ügyfeleink nagykarácsonyi bélyegzéssel küldjék üdvözleteiket távol élő szeretteik számára, hiszen a hagyományok szerint az adventi hetek alatt ismét lesz Nagykarácsonyban alkalmi bélyegzés.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - CHRISTMAS 2012

Erzsébet Udvardi, Kossuth Prize winning painter’s
work entitled Madonna with Angels on this year’s Christmas stamps

In accordance with its traditions Magyar Posta is celebrating Christmas with the issue of a postage stamp. This time a stamp decorated with golden foil, with a nominal value of HUF 130 is issued for posting festive wishes (domestic priority letters). This Christmas a work by Erzsébet Udvardi, painting artist, entitled Madonna with Angels is printed on the stamps. Besides the single stamp, a small stamp sheet is also issued to greet stamp collectors, with Christmas greetings printed on the frame drawing in Hungarian, English and German. In accordance with the postal tariffs the stamps of the previous years are also available. This year the stamp entitled Mary with the Child (HUF 80) issued in 2010 is reprinted this year with golden foil.

Erzsébet Udvardi, who lives and works in Badacsonytomaj, was born in 1929 in Baja. Holder of the titles Excellent Artist and Artist of Mert, her work has been recognised with several awards, in 1999 she was awarded the Kossuth Prize. The art historian Mimi Kratochwill described her as follows: "The significance and uniqueness of the artist’s lifework can be judged on the basis of her works. Her art and interests are represented by her works of religious art and biblical panel paintings, her visions of memory painted about her childhood and parents, her works inspired by mythologies, her illustrative oil paintings based on great literary works, and her pictures inspired by the Northern Balaton region. Her compositions are realised in oil paintings, murals, panels, aquarelles, charcoal and pencil drawings, always suiting the given theme and the possibilities of the given place. The Bible has always been a constant source of inspiration in the oeuvre of Erzsébet Udvardi. ... She turns the words of the Holy Scripture into sight, transforms them into contemporary pictures radiating a specifically individual opinion.”

This year again our customers can send their greetings to their distant beloved ones with a cancellation stamp from Nagykarácsony, as according to the traditions during the Advent period special cancellation stamps will be provided in Nagykarácsony.

3. GERMAN - WEIHNACHTEN 2012

Das Werk der Kunstmalerin und Kossuthpreisträgerin Erzsébet Udvardi
mit dem Titel „Madonna mit Engeln“ auf der diesjährigen Weihnachtsbriefmarke

Die Magyar Posta begeht Weihnachten traditionsgemäß mit der Ausgabe einer Freimarke. Zur Verschickung der Weihnachtsgrüße erscheint diesmal eine mit Goldfolie gezierte Briefmarke mit einem Nennwert von 130 HUF (inländischer Prioritätsbrief). Auf der Briefmarke ist dieses Jahr zu Weihnachten das Werk der Kunstmalerin Erzsébet Udvardi mit dem Titel „Madonna mit Engeln“ zu sehen. Für die Briefmarkensammler erscheint neben der einzelnen Briefmarke auch ein Briefmarkenkleinbogen, auf dessen Rahmenzeichnung Glückwünsche zu Weihnachten in ungarischer, englischer und deutscher Sprache zu lesen sind. Die Briefmarken der früheren Jahre stehen entsprechend dem Posttarif auch diesmal zur Verfügung. Die 2010 herausgegebene Briefmarke „Maria mit dem Kind“ (80 HUF) wurde dieses Jahr, anders als zuvor, mit Goldfolie nachgedruckt.

Die in Badacsonytomaj lebende und schaffende Kunstmalerin Erzsébet Udvardi wurde 1929 in Baja geboren. Sie ist Ausgezeichnete und Verdiente Künstlerin. Ihr Schaffen wurde mit mehreren Preisen anerkannt. 1999 wurde ihr der Kossuthpreis verliehen. Die Kunsthistorikerin Mimi Kratochwill stellte sie wie folgt vor: „Die Wichtigkeit und Einzigartigkeit des Lebenswerkes der Künstlerin können wir anhand ihres bisherigen Gesamtwerkes abwägen. Ihre Kunst und ihren Interessenkreis füllen ihre Werke der Kirchenkunst und ihre Tafelbilder mit biblischen Szenen, ihre Denkbilder über ihre Kindheit und ihre Eltern, ihre von der Mythologie inspirierten Werke, ihre illustrativen Ölgemälde, suggeriert durch die Großen Werke der Literatur, und ihre Bilder über das Balatoner Hochland aus. Ihre Kompositionen verwirklichen sich auf Ölgemälden, Wandbildern, Panneau, Aquarellen, Kohlezeichnungen und Radierungen, stets unter Anpassung an das betreffende Thema und die Platzmöglichkeiten. …Immer schon gab und gibt die Bibel Erzsébet Udvardi Kraft für ihr künstlerisches Schaffen. ... Sie verwandelt die Worte der Heiligen Schrift in eigenartig individuelle Bilder der heutigen Zeit.”
Unsere Kunden haben auch dieses Jahr die Gelegenheit, Weihnachtsgrüße an ihre entfernt lebenden Lieben mit „Nagykarácsony”-Stempelung („Große Weihnachten”-Stempelung) zu schicken, da es in Nagykarácsony (eine ungarische Siedlung) in den Adventswochen traditionsgemäß aufs Neue eine Sonderstempelung geben wird.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>