KARÁCSONY 2011

KARÁCSONY 2011

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2011 - Bélyeg rendelési kód: 2011 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CHRISTMAS 2011 - Order code of the stamp: 2011 Year stamps complete
3. GERMAN - WEIHNACHTEN 2011 - Die Bestellnummer Der Marke: 2011 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2011

Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyegsorozat kibocsátásával köszönti a karácsonyt, a szeretet ünnepét.

A 2011-ben két, magyarországi és világviszonylatban is egyedülálló betlehemet és katolikus templomot mutatnak be az ünnepi bélyegek. Közép-Európában több száz éve elterjedt szokás a betlehem-állítás, melynek keretében advent idején szobrokkal jelenítik meg Jézus születésének bibliai életképét.

Nagykarácsony

A Magyar Posta immár 23. alkalommal látja el a Nagykarácsonyon keresztül küldött küldeményeket alkalmi bélyegzéssel. Itt nyitotta meg kapuit 1992-ben a Szeretetposta, ami azóta minden évben, advent első vasárnapján újranyílik. Nagykarácsonyban található 2000 óta a Magyar Betlehem is. Az 1936-ban épült nagykarácsonyi katolikus templom ritka belső térrel rendelkezik, míves fafaragványokkal ellátott a karzat, s fakazettás a mennyezet is. Oltárképe a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja, melyen Szent István felajánlja az országot Szűz Máriának. Alkotója Takács István egykor neves matyó festőművész. Az oldalfalakon nyolc, Patay László ráckevei festő által 2001-ben festett szentkép látható az adventi ünnepeket bevezető, illetve az azokat kivezető szentekről: Xavéri Szent Ferenc, Damaszkuszi Szent János, Szent Miklós, Szent Lucia, Szent István, Szent János, az Aprószentek és Szent Szilveszter.

Vörs

Először 1261-ben szerepel iratban Vörs, melynek legjelentősebb építménye az 1720 körül felszentelt római katolikus templom, amit száz évvel később jelentősen bővítettek, és késő barokk stílus-ban átépítettek. Különleges a több évtizede élő hagyomány, a vörsi betlehemezés is. A Kis-Balaton szomszédságában fekvő, Somogy megyei település római katolikus templomában először 1948-ban építettek betlehemet. Európa szerte páratlan a különleges beltéri betlehem, amelyet évről-évre időszakosan, újra megépítenek. A vörsi templomban a Jézus Szíve oltár helyén fogadja a betérőket a monumentális alkotás. A gipszből készült ember- és állatalakok kivételével minden természetes anyagból van, még a tavacskába is igazi víz kerül. Mintegy félszáz láda mohát, több tucat fenyőfát és köbméternyi deszkát, lécet, gerendát használnak fel az építéshez.
A 90 Ft-os bélyegkép bal oldalán a nagykarácsonyi templom épülete, mellette pedig hazánk legnagyobb, Nagykarácsonyban található kültéri betlehemének részlete található. A 115 Ft-os címlet bal oldalán a vörsi római katolikus templom épülete, mellette pedig a templomban évről-évre megépített, legnagyobb európai beltéri betlehem részlete látható. A bélyegképeken a Karácsony felirat és további díszítő motívumok aranyszínű fóliával kerültek megjelenítésre. Az ívszélen a „75 ÉVES A NAGYKARÁCSONYI TEMPLOM” felirat ismétlődik. A sorozathoz tartozó alkalmi borítékon a bélyegeken látható templomok láthatók, az alkalmi bélyegző motívuma az angyal.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - CHRISTMAS 2011

In keeping with its traditions Hungari Post is issuing a set of postage stamps to celebrate Christmas, the feast of love.

In 2011 the festive stamps show two Catholic churches with Nativity scenes that are unique both in Hungarian and world terms. In Central Europe the arrangement of Biblical tableaux using sculptures to depict the birth of Christ during Advent is a tradition dating back several hundred years.

Nagykarácsony

Magyar Posta is cancelling mail sent via the post office in the village of Nagykarácsony, whose name means Christmas in Hungarian, with a special postmark for the 23rd time. Here the “post office of love” first opened in 1992 and since then has opened to the public on the first Sunday in Advent every year. There has also been the Hungarian Nativity in Nagykarácsony since 2000. The Catholic church in Nagykarácsony, built in 1936, has an unusual interior with a finely carved wooden gallery and a panelled ceiling. The altarpiece is Our Lady of the Hungarians, which portrays Saint Stephen offering Hungary to the Virgin Mary. It was painted by István Takács, a celebrated artist from the Matyó region of Hungary. On the side walls there are eight icons of saints and martyrs associated with the approach of Advent and the period after it painted by László Patay, an artist from Ráckeve, in 2001. These show Saint Francis Xavier, Saint John of Damascus, Saint Nicholas, Saint Lucy, Saint Stephen, Saint John, the Holy Innocents and Saint Sylvester.

Vörs

The first written record of Vörs dates from 1261. The most important building in the village is the Roman Catholic church, consecrated around 1720. It was extended considerably one hundred years later and rebuilt in a late baroque style. The arrangement of a Nativity scene in Vörs is a living tradition dating back more than half a century. The first crib in the Roman Catholic church in the village lying near the Kis-Balaton area in Somogy county was arranged in 1948. The special indoor scene of the Nativity, which is rebuilt every year, is unrivalled in Europe. The monumental work is sited at the altar of the Sacred Heart of Jesus in the church in Vörs. Apart from the people and animals made of plaster, everything is made of natural materials, and there is even a small pond with water. Approximately fifty boxes of moss, several dozen fir trees and many cubic metres of timber are used to build the scene.

The Nagykarácsony church is on the left of the HUF 90 stamp, and next to it is a detail of the largest outdoor Nativity scene in Hungary, which is to be found in Nagykarácsony. The Roman Catholic church in Vörs is on the left of the HUF 115 stamp, with a detail of the largest indoor Nativity scene in Europe, which is rebuilt every year, next to it. Gold-colour foil has been used for the inscription Karácsony (Christmas) and other decorative motifs on the stamps. On the outer edge the wording “THE NAGYKARÁCSONY CHURCH IS 75 YEARS OLD” is repeated. The churches are depicted on the first day covers for the set of stamps and the motif of the special cancellation is an angel.

3. GERMAN - WEIHNACHTEN 2011

Die Ungarn Post begeht Weihnachten, das Fest der Liebe, traditionsgemäß mit der Ausgabe einer Freimarkenserie.

2011 präsentieren die festlichen Briefmarken zwei – in Ungarn und im Weltmaßstab – einzigartige Weihnachtskrippen und katholische Kirchen. Das Aufstellen der Weihnachtskrippe ist in Mitteleuropa ein mehrere hundert Jahre alter Brauch, in dessen Rahmen zur Adventszeit das Genrebild der Geburt Jesu durch Figuren dargestellt wird.

Nagykarácsony Die Magyar Posta versieht die über die ungarische Gemeinde Nagykarácsony (ins Deutsche übersetzt Großweihnachten) geschickten Sendungen nunmehr zum 23. Mal mit einer Sonderstemplung. Hier öffnete 1992 die Liebespost ihre Tore, die seither jedes Jahr am ersten Adventsonntag wiedereröffnet wird. In Nagykarácsony ist seit 2000 auch die Ungarische Weihnachstkrippe aufzufinden. Die 1936 errichtete katholische Kirche von Nagykarácsony verfügt über einen seltenen Innenraum, den Chor zieren mit handwerklicher Sorgfalt gefertigte Holzschnitzereien und auch die Kassettendecke ist aus Holz. Das Altarbild bildet die Gottesmutter der Ungarn ab, auf dem der Heilige Stephan I. die Krone seines Landes der Jungfrau Maria anbietet. Ein Werk von István Takács, einst ein namhafter Matyo-Kunstmaler. An den Seitenwänden sind acht, von László Patay, einem Kunstmaler aus Ráckeve, 2001 gemalte Heiligenbilder zu sehen, auf denen die den Beginn und das Ende der Adventszeit verkündenden Heiligen abgebildet sind: Heiliger Franz Xaver, Heiliger Johannes von Damaskus, Heiliger Nikolaus, Heilige Luzia, Heiliger Stephan, Heiliger Johannes, die unschuldigen Kindlein und Heiliger Silvester.

Vörs Die erste schriftliche Erwähnung von Vörs geht auf das Jahr 1261 zurück, ihr bedeutsamstes Bauwerk ist die um 1720 eingeweihte römisch-katholische Kirche, die hundert Jahre später in erheblichem Maße ausgebaut und im Stil des späten Barocks umgebaut wurde. Eine Besonderheit ist auch die seit mehreren Jahrzehnten lebendige Tradition der Betlehemer Spiele. Die erste Weihnachtskrippe wurde in der römisch-katholischen Kirche der in der Nachbarschaft des Kleinen Plattensees gelegenen Gemeinde des Komitats Somogy 1948 aufgestellt. Die besondere Weihnachtskrippe im Kircheninneren, die von Jahr zu Jahr zeitweilig immer wieder neu aufgestellt wird, sucht europaweit ihresgleichen. Das monumentale Werk empfängt die Einkehrenden in der Kirche von Vörs am Herz-Jesu-Altar. Mit Ausnahme der aus Gips gefertigten Menschen- und Tierfiguren finden bei der Darstellung von Jesu Geburt ausschließlich natürliche Materialien Verwendung, sogar im Teich ist echtes Wasser. Beim Bau wurden etwa fünfzig Kisten Moos, mehrere Dutzend Nadelbäume und Kubikmeter Bretter, Leisten sowie Balken verwendet.

Auf der linken Seite der 90-Ft-Briefmarke ist das Gebäude der Kirche von Nagykarácsony zu sehen, daneben ist ein Ausschnitt der größten, in Nagykarácsony unter freiem Himmel auffindbaren Weihnachtskrippe Ungarns abgebildet. Auf der linken Seite der 115-Ft-Briefmarke ist das Gebäude der römisch-katholischen Kirche von Vörs zu sehen, daneben ist ein Ausschnitt der in der Kirche von Jahr zu Jahr neu aufgestellten, größten im Innern einer Kirche dargestellten Weihnachtskrippe Europas aufzufinden. Die Überschrift „Karácsony” (Weihnachten) und weitere Ornamente auf den Briefmarken sind mit Goldfolie dargestellt worden. Am Bogenrand wiederholt sich die Überschrift „75 ÉVES A NAGYKARÁCSONYI TEMPLOM” (75 Jahre Kirche von Nagykarácsony). Auf dem zur Serie gehörenden Sonderumschlag sind die auf den Marken abgebildeten Kirchen zu sehen, das Motiv des Sonderstempels ist ein Engel.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>