KARÁCSONY 2010

KARÁCSONY 2010

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2010 - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CHRISTMAS 2010 - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - WEIHNACHTEN 2010 - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2010

A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyegsorozat kibocsátásával köszönti a Karácsonyt. Az ünnepi jókívánságok postára adásához egy belföldi (80 Ft) és egy belföldi elsőbbségi (105 Ft) névértékű bélyeg áll rendelkezésre. 2002, 2004 és 2006 után ez év Karácsonyán is Udvardi Erzsébet festőművész alkotása került bélyegre. A most megjelenő Három királyok c. festmény eredetije Győrött, a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ kápolnájának oltárképe.

A Badacsonytomajon élő és alkotó festőművésznő, Udvardi Erzsébet 1929-ben Baján született. Kiváló és érdemes művész, munkásságát több díjjal is elismerték, 1999-ben Kossuth-díjat kapott.

Kratochwill Mimi művészettörténész a következőképp mutatta be: „A művész életművének fontosságát és egyedülállóságát eddigi munkásságából mérhetjük le.

Művészetét, érdeklődési körét az egyházművészeti alkotásai és biblikus táblaképei, gyermekkoráról, szüleiről festett emlékképei, mitológiai ihletésű művei, az irodalom nagyjainak alkotásaiból sugallt illusztratív jellegű olajfestményei és a Balaton-felvidék inspirálta képei töltik ki. Kompozíciói olajfestményekben, falképekben, pannókban, akvarellekben, szén- és ceruzarajzokban valósulnak meg, mindig az adott témához, a helyhez szabott lehetőségek szerint. …A Biblia mindig is ihlető erőt adott és ad Udvardi Erzsébetnek művészi munkájához. ... Látvánnyá varázsolja az Írás szavait és átlényegíti, sajátosan egyéni véleményű mai képekké.”

A kétcímletű bélyegsorozaton a festmény különböző részleteinek grafikai átkomponálásával a főmotívumot adó Mária a gyermek Jézussal és születésének örömét szimbolizáló, a festmény jobb felső részén elhelyezkedő, zenélő angyalkák láthatók.

A bélyegképek az eredeti mű alapján, különleges nyomdatechnikai eljárással arany- és ezüstfólia alkalmazásával készültek. A bélyegsorozathoz tartozó alkalmi borítékon a teljes festmény reprodukciója látható. Az alkalmi bélyegző grafikáját a festményen található fő- és mellékmotívumok stilizált rajza díszíti.

Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy ügyfeleink nagykarácsonyi bélyegzéssel küldjék üdvözleteiket távol élő szeretteik számára, hiszen a hagyományok szerint az adventi hetek alatt ismét lesz Nagykarácsonyban alkalmi bélyegzés. Különleges újdonság, hogy most először a Mesepostán is lesz az adventi vasárnapokhoz kapcsolódóan ünnepi alkalmi bélyegzés.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - CHRISTMAS 2010

In keeping with its traditions Magyar Posta is issuing a set of ordinary stamps to celebrate Christmas. A domestic (HUF 80) stamp and a domestic priority (HUF 105) stamp can be used to send season’s greetings. Works by the painter Erzsébet Udvardi have once again been used for the Christmas stamps this year, as in 2002, 2004 and 2006. The original of the painting now shown, entitled Three Kings, is the altarpiece of the chapel in the Prohászka Ottokár Ursulite Public Education Centre in Győr.

Erzsébet Udvardi, who lives and works in Badacsonytomaj, was born in 1929 in Baja. Her work has earned her many distinctions, including the titles Artist of Excellence and Artist of Merit, and in 1999 the Kossuth Prize. The art historian Mimi Kratochwill described her as follows: “The importance and individuality of her oeuvre can be appraised in her work to date. Her art and range of interests are filled by works of ecclesiastical art and biblical panel paintings, paintings of memories of her childhood and parents, compositions inspired by mythology, oil paintings illustrative of great literary works and paintings inspired by the Balaton Uplands. Her compositions in oil paintings, murals, panel paintings, watercolours, charcoal and pencil drawings are always done fitting the subject in question and exploiting the opportunities dictated by the place... The Bible is a constant source of inspiration in the oeuvre of Erzsébet Udvardi... She visually depicts the words of the Holy Scripture and transforms them into contemporary pictures with a highly individual view.”

In the designs of the set of two stamps details of the painting have been graphically reworked. These show the main subject of the work, the Virgin and Child, and, symbolising the joy of the birth of Jesus, angels making music from the top right of the painting. The designs based on the original work were made using a special printing technique that allows the application of gold and silver foil. The first day cover for the set features a reproduction of the whole painting. The graphics of the festive postmark are stylised drawings of the main and other motifs of the painting.

Once again this year, customers will be able to send their Christmas greetings to loved ones far away cancelled with the postmark of the village of Nagykarácsony, whose name means Christmas in Hungarian. As usual, different Christmas postmarks will be available during the weeks of Advent. A new event for children this year will be that, for the first time, there will also be festive postmarking at the Play Post Office (Meseposta) on Sundays during Advent.

3. GERMAN - WEIHNACHTEN 2010

Die Magyar Posta begeht Weihnachten traditionsgemäß mit der Ausgabe einer Freimarkenserie. Zur Verschickung der persönlichen Weihnachtspost stehen eine Briefmarke für Inland mit einem Nennwert von 80 HUF und eine Briefmarke für Inland mit Priorität mit einem Nennwert von 105 HUF zur Verfügung. Auf der Briefmarke ist nach 2002, 2004 und 2006 auch Weihnachten dieses Jahres ein Werk der Kunstmalerin Erzsébet Udvardi zu sehen. Das Original des jetzt erscheinenden Gemäldes „Dreikönige” ist das Altarbild der Kapelle des „Prohászka Ottokár” Ursulinen-Unterrichtszentrums in Győr.

Die in Badacsonytomaj lebende und schaffende Kunstmalerin Erzsébet Udvardi wurde 1929 in Baja geboren. Sie ist Ausgezeichnete und Verdiente Künstlerin, ihr Schaffen wurde mit mehreren Preisen anerkannt, 1999 wurde ihr der Kossuthpreis verliehen.

Die Kunsthistorikerin Mimi Kratochwill stellte sie wie folgt vor: „Die Wichtigkeit und Einzigartigkeit des Lebenswerkes der Künstlerin können wir anhand ihres bisherigen Gesamtwerkes abwägen. Ihre Kunst und ihren Interessenkreis füllen ihre Werke der Kirchenkunst und ihre Tafelbilder mit biblischen Szenen, ihre Denkbilder über ihre Kindheit und ihre Eltern, ihre von der Mythologie inspirierten Werke, ihre illustrativen Ölgemälde, suggeriert durch die Großen Werke der Literatur, und ihre Bilder über das Balatoner Hochland aus. Ihre Kompositionen verwirklichen sich auf Ölgemälden, Wandbildern, Panneau, Aquarellen, Kohlezeichnungen und Radierungen, stets unter Anpassung an das betreffende Thema und die Platzmöglichkeiten. …Immer schon gab und gibt die Bibel Erzsébet Udvardi Kraft für ihr künstlerisches Schaffen. ... Sie verwandelt die Worte der Heiligen Schrift in eigenartig individuelle Bilder der heutigen Zeit.”

Auf den zwei Marken der Briefmarkenserie sind in Form einer grafischen Neukomposition verschiedener Details des Gemäldes das Hauptmotiv „Maria mit Kind” sowie die Freude über die Geburt Jesu symbolisierende, auf dem Gemälde rechts oben dargestellte, musizierende Engel zu sehen. Die Briefmarkenbilder wurden – nach dem Originalwerk – mit einem besonderen drucktechnischen Verfahren, unter Verwendung von Gold- und Silberfolie hergestellt. Auf dem zur Briefmarkenserie gehörenden Sonderumschlag ist die Reproduktion des vollständigen Gemäldes zu sehen. Die Grafik des Sonderstempels ziert die stilisierte Zeichnung der Haupt- und Nebenmotive des Gemäldes.
Unsere Kunden haben auch dieses Jahr die Gelegenheit, Weihnachtsgrüße mit „Nagykarácsony”-Stempelung („Große Weihnachten”-Stempelung) an ihre entfernt lebenden Lieben zu schicken, da es in den Adventswochen in Nagykarácsony (eine ungarische Siedlung) traditionsgemäß aufs Neue eine Sonderstempelung geben wird.

Eine besondere Novität ist es, dass jetzt erstmals auch die „Meseposta” („Märchenpost”) eine weihnachtliche Sonderstempelung in Verbindung mit den Adventssonntagen vornehmen wird.