JELES MAGYAROK: KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR

JELES MAGYAROK: KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 150 ÉVE SZÜLETETT KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: ALADÁR KÖRÖSFŐI-KRIESCH WAS BORN 150 YEARS AGO - Order stamp >>
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: 150. Geburtstag von Aladár Körösfői-Kriesch - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 150 ÉVE SZÜLETETT KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a neves magyar festő, szobrász, iparművész, a szecesszió kiváló képviselőjének Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulóját. A bélyegkép középpontjában A művészet forrása c. freskó látható a Zeneakadémiáról. Hajdú József művészfotójának felhasználásával, Kara György grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta. Az újdonság október 2-ától kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Körösfői-Kriesch Aladár (Buda, 1863. okt. 29 - Budapest, 1920. jún. 16.) magyar festő, szobrász, iparművész, a szecesszió kiváló képviselője. Tanulmányait Székely Bertalan és Lotz Károly vezetésével végezte. 1887-től tanulmányutakon bejárta Olaszországot, hazatérve nagyszabású megrendelések várták. Kezdeti alkotásai az eklektika stílusjegyeit viselik magukon. Legnagyobb hatást az „olasz primitívek” tették rá, főleg a 12-14. századi freskók, de sokat tanult a preraffaelitáktól is. Nagy Sándorral együtt 1902-ben létrehozták a gödöllői művésztelepet. Ezekben az években is több nagyszabású alkotása született (Buda a bölényvadászaton, Balatoni halászat, A jó kormányos). Részt vett Malonyay A magyar nép művészete c. művét előkészítő gyűjtőmunkában. Nemcsak gyűjtötte, de be is építette művészetébe Erdély, Kalotaszeg, Mezőkövesd népi motívumkincsét. Festett, grafikákat készített, de szoborkompozíciói is vannak, épületeket és szobabelsőket is tervezett, mozaik- és üvegablak-terveinek Róth Miksa volt a kivitelezője. Falképei láthatók a Színművészeti Akadémia, a temesvári Papnevelde, a mexikói Operaház, és a budapesti Zeneakadémia épületében is. Olajfestményeinek témája a népi élettől, a mitológián át az allegorikus példázatokig sok mindent felölel (Kasszandra, Ego sum via, veritas et vita, Élet és Halál). Tervezett könyvborítókat, készített illusztrációkat és számos akvarellt. A KÉVE művészcsoportnak tagja, a magyar Képzőművészeti Társulatnak elnöke volt. (Forrás: bibl.u-szeged.hu hu.wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: ALADÁR KÖRÖSFŐI-KRIESCH WAS BORN 150 YEARS AGO

Magyar Posta is issuing a special stamp to commemorate the 150th anniversary of the birth of the celebrated Hungarian painter, sculptor, designer and outstanding exponent of Art Nouveau Aladár Körösfői-Kriesch. His fresco The Source of Art from the Academy of Music in Budapest is at the centre of the stamp design. The stamp was produced by ANY Security Printing Company based on a design by the graphic artist György Kara, using a photograph by József Hajdú. The new stamp will be available at large post offices and Filaposta in Hungary from 2 October, but may also be purchased from Magyar Posta’s online store.

Aladár Körösfői-Kriesch (Buda, 29 October 1863 - Budapest, 16 June 1920) was a Hungarian painter, sculptor, designer and outstanding exponent of Art Nouveau. He studied under the tutelage of Bertalan Székely and Károly Lotz. From 1887 he went on study tours to Italy, returning home to large-scale commissions. His early works bore the signs of eclecticism. The Italian Primitives had the greatest influence on him, mainly 12th- to 14th-century frescoes, but he also learnt a lot from the Pre-Raphaelites. In 1902 he established the Gödöllő artists’ colony together with Sándor Nagy. At this time he created major works such as Buda Hunting Bison, Balaton Fishing and The Good Steersman. The artist took part in the preparatory collecting work for Dezső Malonyay’s book Hungarian Folk Art. He not only collected but also incorporated the folk motifs of Transylvania, Kalotaszeg and Mezőkövesd into his art. He painted and worked in the graphic arts but also made sculptures, designed buildings and interiors, and Miksa Róth executed his designs for mosaics and stained glass windows. His frescoes adorn the Academy of Dramatic Arts, the Seminary in Timişoara (Romania), the Mexican Opera House and the Academy of Music in Budapest. The subjects of his oil paintings embrace everything from rural life to mythology and allegorical parables (Cassandra, Ego sum via, veritas et vita, and Life and Death). He designed book covers and illustrations, and painted many watercolours. He was a member of the KÉVE art group and was president of the Society of Hungarian Fine Arts. (Source: bibl.u-szeged.hu hu.wikipedia.org)

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: 150. Geburtstag von Aladár Körösfői-Kriesch

Die Magyar Posta begeht den 150. Geburtstag des namhaften ungarischen Malers, Bildhauers, Kunstgewerblers, des herausragenden Vertreters des Jugendstils Aladár Körösfői-Kriesch mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke. Mittig auf dem Briefmarkenbild ist ein Wandbild mit dem Titel A művészet forrása (Quelle der Kunst) über die Musikakademie zu sehen. Hergestellt wurde sie unter Verwendung der Kunstfotos von József Hajdú und nach Entwürfen des Grafikers György Kara in der ANY Biztonsági Nyomda (ANY Sicherheitsdruckerei). Erhältlich ist die Briefmarkennovität vom 2. Oktober in den größeren Postämtern sowie auf der Filaposta, aber sie kann auch im Webshop der Magyar Posta bestellt werden.

Aladár Körösfői-Kriesch (29. Okt. 1863, Buda – 16. Juni 1920 Budapest) ungarischer Maler, Bildhauer, Kunstgewerbler, herausragender Vertreter des Jugendstils. Seine Studien absolvierte er unter Führung von Bertalan Székely und Károly Lotz. Ab 1887 war er auf Studienreisen in Italien, nach Hause zurückgekehrt erwarteten ihn groß angelegte Aufträge. Seine frühen Werke tragen den Stil des Eklektizismus. Die „italienischen Primitiven“ hatten die größte Auswirkung auf ihn, vor allem die Fresken des 12.-14. Jahrhunderts, aber er lernte auch viel von den Präraffaeliten. Gemeinsam mit Sándor Nagy gründete er 1902 die Künstlerkolonie in Gödöllő. Mehrere seiner großformatigen Werke wurden in diesen Jahren geschaffen (Buda a bölényvadászaton (Buda auf Büffeljagd), Balatoni halászat (Balatoner Fischerei), A jó kormányos (Der gute Steuermann). Er beteiligte sich an der Sammeltätigkeit zur Vorbereitung von Malonyays Werk mit dem Titel A magyar nép művészete (Die ungarische Volkskunst). Die Volksmotivschätze von Transsylvanien, Kalotaszeg und Mezőkövesd sammelte er nicht nur, sondern baute sie auch in seine Kunst ein. Er malte, fertigte Grafiken an, aber er hat auch Skulptur-Kompositionen geschaffen, er entwarf Gebäude und Innenräume, seine Mosaik- und Glasfenster-Entwürfe wurden von Miksa Róth umgesetzt. Seine Wandmalereien sind in dem Gebäude der Schauspielakademie, des Priesterseminars von Temesvár, des Opernhauses von Mexiko und der Musikakademie in Budapest zu sehen. Das Thema seiner Ölgemälde umfassen angefangen vom Leben des Volkes, über die Mythologie bis hin zu den allegorischen Gleichnissen sehr viel (Cassandra, Ego sum Via, Veritas et Vita, Leben und Tod). Er entwarf Buchumschläge, fertigte Illustrationen und eine Reihe von Aquarellen an. Er war Mitglied der Künstlergruppe KÉVE und Präsident der ungarischen Gesellschaft der Bildenden Kunst. (Quelle. bibl.u-szeged.hu hu.wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>