JELES MAGYAROK: 150 ÉVE SZÜLETETT GÁRDONYI GÉZA

JELES MAGYAROK: 150 ÉVE SZÜLETETT GÁRDONYI GÉZA

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 150 ÉVE SZÜLETETT GÁRDONYI GÉZA - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: GÉZA GÁRDONYI WAS BORN 150 YEARS AGO - Order stamp >>
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: 150. Geburtstag von Géza Gárdonyi - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 150 ÉVE SZÜLETETT GÁRDONYI GÉZA

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját. A bélyeg középpontjában az író portréja, alnyomatként pedig az egri vár 1600-as években készült metszete látható. Alul, az előtérben saját ötlete alapján megvalósított titkosírásának karakterei, ún. „tibetűi” szerepelnek, melynek jelentése: „Gratulálok, ha megfejtened sikerült. A magyar nyelvnek magas, elzárt Tibetjébe találtál kaput. Ha addig eljutsz, ameddig én, megtalálod azt az aranyalmafát is, amelynek neve: analógia.” – megfejtők: Gilicze Gábor és Gyürki Ottó. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a képzeletbeli könyvespolc egyik sora fölött Gárdonyi Géza kéziratából szerepel egy részlet. Az alkalmi bélyegzőt a kor egyik találmánya az asztali írógép ihlette, melyet Gárdonyi Géza az elsők között használt. A kibocsátáshoz fotóanyagot az egri Dobó István Vármúzeum biztosított. Laczkó Anita tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda 150.000 példányt készített belőle. Az újdonság augusztus 14-től kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Gárdonyi Géza (eredetileg Ziegler Géza; Gárdony-Agárdpuszta, 1863. augusztus 3. – Eger, 1922. október 30.) író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. A 19–20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakja. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és a 20. századdal születő Nyugat-nemzedék szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Az utókor elsősorban a századfordulót követő évtizedben keletkezett történelmi regényei révén ismeri: Egri csillagok (1901), A láthatatlan ember (1902), Isten rabjai (1908).

Néptanítóként indult, majd újságírással foglalkozott. Nemcsak regényeket és novellákat írt, hanem verseket, drámákat, meséket és humoros elbeszéléseket is, de foglalkozott szótárszerkesztéssel és nyelvtudománnyal is. Ő készítette Dante Isteni színjátékának első – Babits Mihály által is elismert – fordítását. Végtelenül sokoldalú, más művészi ágakban is különleges tehetséggel megáldott ezerarcú ember volt. Zenét szerzett, dalokat írt. Kiválóan hegedült és orgonált. Jól rajzolt és festett. Színdarabjaihoz látványterveket készített. Nagyszerűen fényképezett. Természettudósként és régészként is maradandót alkotott. Művelődésszerzéssel, hagyományápolással is foglalkozott. Jól sakkozott, vívott. Vállalkozásokat is alapított. Ő volt a Feszty körkép titkára, és a Dante fordítás elkészítése után megszervezte és létrehozta a Pokol körképet.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: GÉZA GÁRDONYI WAS BORN 150 YEARS AGO

Magyar Posta is celebrating the 150th anniversary of the birth of Géza Gárdonyi by issuing a commemorative stamp. The writer’s portrait occupies the centre of the stamp, while the background printing features an engraving of the fortress of Eger from the 1600s. The inscription in the foreground at the bottom of the stamp is written in Gárdonyi’s own cipher, which he called ‘Tibetters’, i.e. Tibetan letters. It reads ‘I congratulate you for successfully deciphering this text. You have found passage to the high, remote Tibet of the Hungarian language. If you manage to get as far as I have, you will find the golden apple too, which is called analogy’. The code was deciphered by Gábor Gilicze and Ottó Gyürki. On the commemorative cover for the stamp an excerpt from a Gárdonyi manuscript appears above a row of an imaginary bookshelf. The commemorative postmark was inspired by the typewriter, an invention of the age, which Géza Gárdonyi was among the first to use. The photographic material for the release was provided by the István Dobó Castle Museum in Eger. One hundred and fifty thousand copies of the stamp designed by Anita Laczkó were printed by the ANY Security Printing Company. The new stamp will be available at main post offices and at the Filaposta from 14 August but it can be ordered online from Magyar Posta’s internet shop as well.

Géza Gárdonyi, born Géza Ziegler, (Gárdony-Agárdpuszta, 3 August 1863 – Eger, 30 October 1922) was a novelist, poet, dramatist, journalist, teacher and honorary member of the Hungarian Academy of Sciences. He was a major literary figure at the turn of the 19th and 20th centuries, and remains extremely popular today. Gárdonyi was unusual in that he had no affiliation to any particular literary circle at the time. His oeuvre represents a transition from the romantic, anecdotal narrative of the 19th century to the writers who emerged at the start of the 20th century advocating the Art Nouveau and naturalist-symbolist ideals fostered by the periodical Nyugat. Gárdonyi is best known to posterity for his historical novels written in the first decade of the 20th century, Eclipse of the Crescent Moon (1901), Slave of the Huns (1902) and Prisoners of God (1908).

Starting his career as a school teacher, Gárdonyi later turned to journalism. He wrote not only novels and short stories but also poems, dramas, tales and humorous anecdotes, and edited dictionaries and was interested in linguistics. His translation of Dante’s Divine Comedy was the first in Hungarian, which won the respect of the poet Mihály Babits, a later translator of the same work. Gárdonyi was a man of genuine versatility with remarkable gifts in other forms of art. He was a composer of music and songs, an excellent violinist and organist, a skilled draughtsman and painter, a set designer for his own dramas and an able photographer. His achievements as a natural scientist and archaeologist were also noteworthy. He was active in the mediation of culture and the preservation of traditions. He was a fine chess player and fencer, and started business ventures. Gárdonyi contributed as secretary to the creation of the Feszty cyclorama and, after he finished his Dante translation, he organised and created a cyclorama of Dante’s Hell.

(Sources: gardonyigeza.hu; wikipedia.org)

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: 150. Geburtstag von Géza Gárdonyi

Die Magyar Posta begeht den 150. Geburtstag von Géza Gárdonyi mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke. Auf der Briefmarke sind mittig das Porträt des Schriftstellers und im Unterdruck ein Stich der in den 1600er Jahren errichteten Burg von Eger zu sehen. Im Vordergrund unten sind Zeichen seiner selbst entwickelten Geheimschrift, die sog. „Tibetbuchstaben” zu lesen, die Folgendes bedeuten. „Herzlichen Glückwunsch, wenn es Dir gelang, dies zu entziffern. Du fandest ein Tor in das hohe, geschlossene Tibet der ungarischen Sprache. Bist Du so weit gekommen wie ich, dann findest Du auch den goldenen Apfelbaum, genannt: Analogie.” – die Lösung fanden: Gábor Gilicze und Ottó Gyürki. Auf dem zur Briefmarke gehörigen Sonderumschlag, über der einen Zeile des imaginären Bücherregals ist ein Detail aus einem Manuskript von Géza Gárdonyi auffindbar. Den Sonderstempel inspirierte eine Erfindung der damaligen Zeit, eine Tischschreibmaschine, welche Géza Gárdonyi als einer der ersten benutzte. Das Fotomaterial der Ausgabe wurde vom Dobó István Burgmuseum von Eger zur Verfügung gestellt. Nach den Entwürfen von Anita Laczkó wurden davon in der ANY Biztonsági Nyomda (ANY Sicherheitsdruckerei) 150.000 Exemplare hergestellt. Erhältlich ist die Briefmarkennovität vom 14. August in den größeren Postämtern sowie auf der Filaposta, aber sie kann auch im Webshop der Magyar Posta bestellt werden.

Géza Gárdonyi (* 3. August 1863 in Gárdony-Agárdpuszta, Ungarn als Géza Ziegler, † 30. Oktober 1922 in Eger, Ungarn) war ein ungarischer Schriftsteller, Dichter, Bühnenautor, Journalist, Pädagoge und Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. In der Popularität der ungarischen Literatur der Jahrhundertwende (19./20. Jh.) ist er bis heute eine prominente Figur. Er war ein besonderer Vertreter seiner Zeit, der in keine der Sparten der Literatur eingestuft werden konnte. Sein Lebenswerk bildet einen Übergang zwischen den romantischen, anekdotischen Erzählungen des 19. Jahrhunderts und dem Jugendstil, dem naturalistisch-symbolistischen Stil der mit dem 20. Jahrhundert ins Leben gerufenen „Nyugat”-Generation („Nyugat”: ungarisch „Westen” bzw. „Abendland”, Name einer einflussreichen Zeitschrift, nach der eine ganze Epoche der ungarischen Literatur benannt wird). Die Nachwelt kennt ihn vor allem durch seine in den Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende entstandenen historischen Romane: „Egri csillagok“ („Sterne von Eger”), 1901, „A láthatatlan ember“ („Wer bist du”, später unter dem Titel „Ich war den Hunnen Untertan”), 1902, „Isten rabjai“ („Wie der Mond sich spiegelt im See”, später unter dem Titel „Die Gefangenen Gottes”), 1908.

Anfangs war er als Lehreraushilfe, später als Journalist tätig. Er schrieb nicht nur Romane und Novellen, sondern auch Gedichte, Theaterstücke, Märchen und humorvolle Erzählungen, ferner beschäftigte er sich auch mit Lexikographie und Linguistik. Er erstellte die erste – auch von Mihály Babits anerkannte – Übersetzung von Dantes Göttlicher Komödie. Er war ein unendlich vielseitiger, auch in anderen künstlerischen Zweigen besonders begabter Mensch mit tausend Gesichtern. Er komponierte Musik und schrieb Lieder. Er spielte ausgezeichnet Violine und Orgel. Er zeichnete und malte gut. Er fertigte Bühnenbildentwürfe für seine Theaterstücke an. Er fotografierte sehr gut. Auch als Naturwissenschaftler und Archäologe hinterließ er seine Spuren. Überdies beschäftigte er sich mit Kulturmanagement und Traditionspflege. Er spielte gut Schach und beherrschte auch die Fechtkunst. Er gründete auch Unternehmen. Er war der Sekretär des Feszty-Rundbildes und nach der Dante-Übersetzung organisierte und errichtete er auch das Pokol-Rundbild.

(Quelle. gardonyigeza.hu; wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>