JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PROF. DR. UJVÁROSI MIKLÓS

JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PROF. DR. UJVÁROSI MIKLÓS

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PROF. DR. UJVÁROSI MIKLÓS - Bélyeg rendelés >>
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: CENTENARY OF THE BIRTH OF PROF DR MIKLÓS UJVÁROSI - Order stamp >>
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: 100. GEBURTSTAG VON PROF. DR. MIKLÓS UJVÁROSI - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - GALAMB JÓZSEF VEZETÉSÉVEL 100 ÉVE KEZDŐDÖTT A FORD T-MODELL SOROZATGYÁRTÁSA

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátással köszönti dr. Ujvárosi Miklós botanikus születésének 100. évfordulóját. A február 5-én forgalomba kerülő bélyegen Prof. Dr. Ujvárosi Miklós portréja mellett búzavirág látható, utalva arra, hogy a professzort a szántóföldi gyomnövény-társulások szakértőjeként tartja számon a tudományos élet. A bélyegetSzékely Kálmán grafikusművész tervezte, névértéke 395 forint, 150.000 példányban készült a Pénzjegynyomdában.

Prof. Dr. Ujvárosi Miklós (Hajdúnánás, 1913. január 25. – Budapest, 1981. augusztus 15.) magyar botanikus. Mezőgazdasági növénytannal, florisztikával, herbológiával foglalkozott, ő a magyar agrobotanikai iskola megalapítója. A hajdúnánási gimnázium elvégzése után 1938-ban a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán doktorált, 1952-ben kandidátusi fokozatot is szerzett. Egyetemi oktató, 1943-tól gazdasági tanintézeti tanár, 1947-től a debreceni agrártudományi egyetemen adjunktus. Az ország valamennyi mezőgazdasági jellegű egyetemén tartott szakterületéről, a gyomokról előadásokat. A Szent István Egyetem jogelőd intézményeiben, főleg a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen rendszeresen, de a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen is többször szerepelt meghívott előadóként.

A debreceni botanikus kert vezetője, 1941-43-ig a kolozsvári kert főintézője volt. 1949-től 1955-ig Pallagon, majd Martonvásáron részlegvezető. 1955-től 1980-as nyugdíjba vonulásáig vezette az MTA Vácrátóti Botanikai Kutató Intézet Botanikus kertjét, 24 éven keresztül a kutatóintézet igazgató-helyettese volt.Flóra- és vegetációkutatóként, ökológusként fő kutatási témája a magyarországi szántóföldi gyomnövények voltak. Számos szakcikket, kiadványt, terjedelmes kézikönyvet publikált ebben a témában. 1973-ban adták ki a kutatásainak összefoglalását adó „Gyomnövények” és „Gyomirtás” című könyveket, ebben az évben az Állami Díjat (III. fokozat) is megkapta a gyomnövények elleni védekezés tudományos alapjainak kidolgozásában végzett munkásságáért. Munkájának, a gyombiológiai iskolának folytatásaként tanítványai 1984-ben megalakították a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaságot. 1988-ban Hajdúnánáson és Debrecenben emlékülést rendeztek tiszteletére. A Magyar Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társasága emlékérmet nevezett el róla. Emlékoszlopa megtalálható a hajdúnánási gimnázium melletti parkban, az MTA Vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet kutatóházának falán is emléktábla őrzi emlékét. (Forrás: hu.wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: CENTENARY OF THE BIRTH OF PROF DR MIKLÓS UJVÁROSI

Magyar Posta is marking the 100th anniversary of the birth of the botanist Dr Miklós Ujvárosi by issuing a commemorative stamp. His portrait is featured on the stamp released on 5 February along with cornflowers, a reference to the fact that he was regarded as an authority on arable weed communities in scientific circles. One hundred and fifty thousand copies of the stamp with a face value of HUF 395 designed by the graphic artist Kálmán Székely were made at the banknote printing company Pénzjegynyomda.

Prof Dr Miklós Ujvárosi (Hajdúnánás, 25 January 1913 – Budapest, 15 August 1981) was a Hungarian botanist, who was concerned with agricultural botany, floristics and herbology. He was the founder of the school of agricultural botany in Hungary. After completing secondary school in Hajdúnánás, he obtained a doctorate from the Faculty of Humanities at the University of Debrecen in 1938 and received the degree of Candidate in 1952. A university teacher, he taught at the Institute of Economics from 1943 and was an assistant professor at the Debrecen University of Agricultural Sciences from 1947. He lectured in his specialist area, weeds, at all universities offering agriculture in Hungary. He was a guest lecturer on many occasions at the predecessors of the Szent István University, the Gödöllő University of Agriculture, and the University of Horticulture and Food. He was the director of the Debrecen Botanical Garden and the chief administrator of the Botanical Garden of Cluj in Romania between 1941 and 1943. From 1949 to 1955 he was the head of unit at the botanical gardens in Pallag and then Martonvásár. From 1955 until his retirement in 1980 he managed the Botanical Garden of the Hungarian Academy of Sciences’ Institute of Botany in Vácrátót and for 24 years he was the deputy head of the research institute.

His main area of research as a flora and vegetation researcher and as an ecologist was arable weeds in Hungary. He published several articles, books and extensive manuals on the subject. In 1973 the books entitled “Weeds” and “Weed Control” summarising his research projects were published and in the same year he was awarded the State Prize (third class) for his work in devising the scientific bases for protection against weeds. As a continuation of his work and weed biology school, his students founded the Dr Ujvárosi Miklós Weed Association in 1984. A memorial session was held in his honour in Hajdúnánás and Debrecen in 1988. The Plant Protection Association of the Hungarian Society for Agricultural Sciences named a commemorative medallion after him. A memorial column stands in his honour in the park next to the secondary school in Hajdúnánás, and a memorial plaque preserves his name on the wall of the research building of the Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences in Vácrátót. (Source: hu.wikipedia.org)

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: 100. GEBURTSTAG VON PROF. DR. MIKLÓS UJVÁROSI

Die Magyar Posta begeht den 100. Geburtstag von Prof. Dr. Miklós Ujvárosi mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke. Auf der am 5. Februar auf den Markt kommenden Briefmarke ist neben dem Porträt von Prof. Dr. Miklós Ujvárosi eine Kornblume zu sehen, die darauf hinweist, dass die Wissenschaft den Professor als Sachverständigen der Ackerunkräuter-Vereine in Erinnerung hält. Die Briefmarke mit einem Nennwert von 395 HUF wurde nach dem Entwurf des Grafikers Kálmán Székely in der Pénzjegynyomda (Banknotendruckerei) in 150 000 Exemplaren hergestellt.

Prof. Dr. Miklós Ujvárosi (* 25. Januar 1913 in Hajdúnánás, † 15. August 1981 in Budapest) war ein ungarischer Botaniker. Er beschäftigte sich mit landwirtschaftlicher Pflanzenkunde, Floristik und Kräuterkunde, er ist Gründer der ungarischen Schule für landwirtschaftliche Pflanzenkunde. Nach Absolvierung des Gymnasiums in Hajdúnánás erwarb er 1938 den Doktortitel an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Debrecen und 1952 auch den Kandidatengrad. Er war Dozent, von 1943 Lehrer wirtschaftlicher Lehranstalten, von 1947 Oberassistent an der Universität für Agrarwissenschaften Debrecen. Er hielt an allen agrarwissenschaftlichen Universitäten des Landes Vorlesungen über sein Fachgebiet, das Unkraut. Er war Gastredner in den Institutionen der Rechtsvorgänger der Szent István Universität, regelmäßig hauptsächlich an der Universität für Agrarwissenschaften Gödöllő, mehrmals aber auch an der Universität für Gärtnerei und Lebensmittelindustrie. Er war Leiter des Botanischen Gartens in Debrecen und von 1941-1943 Oberinspektor des Kolozsvárer Gartens (Klausenburg). Von 1949 bis 1955 war er Sektionsleiter in Pallag und Martonvásár. Von 1955 bis zum Antritt seines Ruhestandes im Jahre 1980 leitete er den Botanischen Garten des Botanischen Forschungsinstituts Vácrátót der Ungarischen Akademie für Wissenschaften (MTA), 24 Jahre lang war er stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts.

Sein Forschungsschwerpunkt als Flora- und Vegetationsforscher sowie Ökologe waren die Ackerunkräuter Ungarns. Zu diesem Thema veröffentlichte er eine Reihe von Fachartikeln und Publikationen sowie umfangreiche Handbücher. 1973 wurden als Zusammenfassung seiner Forschungen die Bücher „Unkräuter” und „Unkrautbekämpfung” herausgegeben, im gleichen Jahr wurde ihm für seine Verdienste bei der Entwicklung der wissenschaftlichen Grundlagen der Unkrautbekämpfung der Staatspreis (3. Grades) verliehen. 1984 gründeten seine Schüler als Fortführung seiner Arbeit und der biologischen Unkrautbekämpfung die Dr.-Ujvárosi-Miklós-Gesellschaft für Unkrautkenntnisse. 1988 wurden zu seinen Ehren Gedenksitzungen in Hajdúnánás und Debrecen abgehalten. Die Pflanzenschutzgesellschaft des Ungarischen Verbands für Agrarwissenschaften hat eine Gedenkmünze nach ihm benannt. Im Park neben dem Gymnasium in Hajdúnánás ist seine Gedenksäule aufzufinden, und auch eine Gedenktafel an der Wand des Forschungsinstituts für Ökologie und Botanik der Ungarischen Akademie für Wissenschaften in Vácrátót bewahrt Erinnerungen an ihn. (Quelle. hu.wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>