Idegenforgalom III.

Idegenforgalom III.

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM III. - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - TOURISM III. - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM III.

Két új címlettel bővül az Idegenforgalom bélyegsorozat

A Magyar Posta két új címlettel bővíti Idegenforgalom elnevezésű forgalmi bélyegsorozatát. A filatéliai újdonságok két hazai oktatási intézmény, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum és a Debreceni Egyetem alapításának centenáriumát köszöntik. A bélyegképeken a két intézmény épülete látható. A legújabb bélyegek Domé Eszter grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomdában készültek.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum a Magyar Királyi Posta 1912-ben alapított Műszerész Tanonciskolájából nőtt mára az ország legjelentősebb középfokú távközlési intézményévé. Az első távíróvonal 1847-ben épült ki Pozsony és Bécs között és 1881-ben építették ki a Puskás fivérek (Tivadar és Ferenc) az első budapesti telefonközpontot és a telefonhálózatot. Ez a fejlődés sürgette a hazai szakemberképzés megoldását. Kolossváry Endre, az első postamérnökök egyike kezdeményezte 1910-ben a Posta ipari szakiskolájának megszervezését. Két év alatt készült el a Ferencvárosban, a Gyáli úton a háromszintes neobarokk stílusú iskolaépület, melynek tervezője és kivitelezője Fleischl Róbert építész volt. A Magyar Királyi Posta Műszerész Tanonciskolája 1912. október 24-én kezdte meg működését. A II. világháborút követő változások és későbbi fejlesztések, korszerűsítések eredményeként a Puskás Tivadar Távközlési Technikum a 60-as évek elejére az ország híradástechnikai színvonalát reprezentáló, a szakmai képzés számára korszerűen felszerelt iskola lett. (Forrás: puskas.hu)

1912 – a Debreceni Egyetem jogelődjének – a Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem megalapításának éve, de a város felsőoktatásának gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza. 1538-ban alapították a Debreceni Református Kollégiumot, amely hosszú évszázadokon át játszott jelentős szerepet a magyar oktatás és kultúra fejlesztésében. 1912-ben gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszterségének idejében a XXXVI. törvénycikk elfogadásával két egyetem felállítását mondta ki az országgyűlés, az egyiket Pozsony, a másikat Debrecen székhellyel. Debrecen városa a Nagyerdőn hatalmas területet ajándékozott az egyetemnek, így 1918-ban IV. Károly király felavathatta az újonnan alapított Orvostudományi Kar központi épületét. Az intézmény 1921-ben vette fel gróf Tisza István, az 1918. október 31-én mártírhalált halt államférfi, volt miniszterelnök, a Református Kollégium egykori diákjának nevét, így az egyetem elnevezése Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemre változott. A húszas években kezdték építeni és 1932-ben avatták fel az egyetem központi épületét, amely a Parlament és a Budavári Palota építése után az ország harmadik legnagyobb beruházása volt. Mára az ország legrégibb, folyamatosan működő felsőoktatási intézménye 15 karával, 25 doktori iskolájával hazánk vezető kutatóegyetemei közé tartozik. Forrás: centenarium.unideb.hu

Forrás: Posta

2. ENGLISH - TOURISM III.

Magyar Posta is expanding its regular stamp series Tourism with two new denominations. The philatelic novelties mark the centenaries of the foundation of two Hungarian educational institutions, the Puskás Tivadar Technical School of Telecommunications and the University of Debrecen. The buildings of the two institutions are shown on the stamps. The two latest stamps were designed by graphic artist Eszter Domé and made by printing company Pénzjegynyomda.

The Puskás Tivadar Technical School of Telecommunications evolved from the Technicians’ Training School founded by the Royal Hungarian Post in 1912 into Hungary’s most important secondary telecommunications institution. The first telegraph line in Austria-Hungary was built between Pozsony (today Bratislava, Slovakia) and Vienna in 1847, and in 1881 the Puskás brothers (Tivadar and Ferenc) built Budapest’s first telephone exchange and telephone network. This development encouraged the training of specialists in Hungary. On the initiative of one of the first post office engineers, Endre Kolossváry, the Royal Post started setting up a vocational school specialising in this area. The thre-estorey, neobaroque school building in Gyáli Street in Budapest, designed and built by the architect Róbert Fleischl, was completed in two years. The Royal Hungarian Post’s Technicians’ Training School began operating on 24 October 1912. As a result of changes made after the Second World War and later developments and modernisations, by the 1960s the Puskás Tivadar Technical School of Telecommunications had become the centre of excellence in communications in Hungary providing vocational training with modern equipment. (Source: puskas.hu)

1912 is the year of the foundation of the University of Debrecen’s predecessor, the Hungarian Royal University of Debreczen, but the roots of higher education in the city date back to the 16th century. The Reformed College of Debrecen was established in 1538. For many long years the College played a major role in the development of Hungarian education and culture. In 1912, while Count János Zichy was minister of religion and public education, Parliament de-clared the foundation of two universities, one in Pozsony and the other in Debrecen, by adopting Law XXXVI. The City of Debrecen endowed the University with a large area of land, where the central building of the newly established Faculty of Medicine was inaugurated by King Charles IV in 1918. In 1921 the University adopted the name of a Hungarian statesman and former prime minister who used to study at the Reformed College and who died a martyr’s death on 31 October 1918, thus becoming the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen. The construction of a new main building for the University began in the 1920s and was opened in 1932. This was the country’s third largest construction project after the House of Parliament and the Royal Palace in Budapest. Today it is Hungary’s oldest continuously functioning institution of higher education, and its 15 faculties and 25 doctoral schools make it one of the country’s leading research institutes. Source: centenarium.unideb.hu

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>