HUSVÉT 2013 - BLOKK

HUSVÉT 2013 - BLOKK

1. MAGYAR - HUSVÉT 2013 - BLOKK - Bélyeg rendelés >>
2. ENGLISH - EASTER 2013 - Order stamp >>
3. GERMAN - OSTERN 2013 - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - HUSVÉT 2013 - BLOKK

A Magyar Posta hagyományosan bélyegkibocsátással köszönti a Húsvétot. A forgalmi bélyegkisív és sorozat címletein a Zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény tojáskülönlegességei szerepelnek. Az alkotásokat Bércziné Szendrő Csilla tojásíró népi iparművész készítette. A 2013. március 5-én megjelenő húsvéti bélyegek Nagy Péter grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készültek.

A bélyegkisíven és a 85 Ft névértékű sorozaton szereplő motívumok eredetije múlt század eleji gyűjtésből származik, fehér írásos, pirosra festett gyimesi, csiki és háromszéki motívumok. A technikai és színbeli átfogalmazások emelik ki a motívumok nagyszerűségét, ritmikusságát, mozgalmasságát. Ugyanakkor látványosan megmutatkozik archaikusságuk, kultikus mivoltuk. A virágos minták előzménye az erdélyi reneszánsz motívum kincsében keresendő. Az egyes minták többértelműek is lehetnek, ami ékes bizonyítéka a Kárpát-medencei mintakincs fantasztikus változatosságának, a tojásdíszítő asszonyok, lányok esztétikai kifinomultságának, az évszázados hagyományok nemes ápolásának.

A 110 Ft névértékű sorozat fő motívuma a Kárpát-medence gyimesi tájegységéről származó piros alapszínű tojáshím, derékban széles osztósávval, felirata „Krisztus halleluja”. Fent és lent 8 részre van osztva, a sávokban rendezett dupla csillagmotívum elnevezése „tőtőtt rózsa bűtűbe írva”, azaz a csillagot a tojás két végére írják. A piros-fekete színállással a tojásíró kiemeli és megerősíti a főmotívumot, ugyanakkor felidézi a székely hagyományos színeket, a piros fekete rokolyákat, a pünkösdi szélben lobogó templomi zászlókat, a székely gyászt. Az egyik legvallásosabb terület Gyimes, ahol a mai napig minden lányos háznál „írják” a tojásokat. A Kárpát-medencében egyedülálló archaikus mintakinccsel rendelkezik, ezek változatai többszáz különböző, ugyanakkor bámulatosan összehangolt rendszere jelenti a „gyimesi tojásírást”.

A Zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjteményben a kicsiny fürjtojástól a testes strucctojásig mintegy harmincféle módszerrel díszített egyedi alkotásokat, valamint különlegesen szép iparművészeti darabok is találhatók. Minden kiállított alkotás különleges, egyedi harmóniájával, a szépség igézetével ragadja meg a szemlélőt. (F: Dr. Nienhaus Rózsa Míves Tojás Múzeum alapító tulajdonos)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - EASTER 2013

Magyar Posta traditionally celebrates Easter with a stamp release. Beautiful eggs from the Decorative Egg Collection in Zengővárkony are featured on the designs of the miniature sheet of regular postage stamps and the sets. The eggs are the work of the folk artist Mrs Csilla Szendrő Bérczi, who practises the craft of egg painting. The Easter stamps issued on 5 March 2013 were designed by the graphic artist Péter Nagy and printed by the ANY Security Printing Company.

The original motifs of the miniature sheet and the set of stamps with a face value of HUF 85 are from a collection from the start of the last century. These patterns with white scratching on a red painted ground came from Gyimes, Csík and Háromszék in Transylvania. The variations of technique and the colour combination highlight the beauty, rhythm and vibrance of the motifs. At the same time their archaic, cultic nature is evident. The forerunners of the floral patterns are to be found in the wealth of Transylvanian Renaissance motifs. Some patterns can have more than one meaning, which is clear evidence of the astonishing variety of patterns in the Carpathian Basin, the refinement of the women and girls who decorate eggs, and the fostering of noble, centuries-old traditions.

The main motif of the set of stamps with a face value of HUF 110 is a decorated egg from the Gyimes region of the Carpathian Basin with a broad band around the middle bearing the inscription “Christ – Hallelujah”. The egg is divided into eight parts above and below the band with a black outer and red inner star crowning the top and bottom of the egg. The egg artist uses the combination of red and black to highlight and reinforce the main motif while emphasising the traditional colours of Transylvania found for instance in the women’s red and black skirt, the church flags fluttering in the Whitsun breeze and the mourning colours of Székelyland. Gyimes is one of the most religious areas where to the present day eggs are decorated in every household with daughters. The region has an archaic collection of patterns which is unrivalled in the Carpathian Basin, comprising several hundred variations that nevertheless have a spectacular unity, in short Gyimes egg decoration.
The Decorative Egg Collection in Zengővárkony contains eggs decorated individually by thirty different techniques from tiny quail to huge ostrich eggs and among them are
exceptionally crafted examples of folk art. All the eggs exhibited have their own individual harmony and enchanting, eye-catching beauty. (Source: Dr Rózsa Nienhaus, founder and owner of the Decorative Egg Museum)

3. GERMAN - OSTERN 2013

Ostern begeht die Magyar Posta traditionsgemäß mit der Ausgabe einer Briefmarke. Auf den Marken des Freimarkenbogens und der -serie sind die Eierbesonderheiten der Ostereier-Sammlung von Zengővárkony zu sehen, welche die Werke der Volkskünstlerin und Ostereiermalerin Frau Csilla Szendrő Bércziné sind. Hergestellt wurden die am 5. März 2013 erscheinenden Osterbriefmarken nach den Entwürfen des Grafikers Péter Nagy in der ANY Biztonsági Nyomda (ANY Sicherheitsdruckerei).
Das Original der Motive auf dem Briefmarkenkleinbogen und der Briefmarkenserie mit einem Nennwert von 85 HUF stammt aus einer Sammlung vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Es sind weiß geschriebene, rot gemalte Motive aus Gyimes, Csik und Háromszék. Die technischen und farbigen Neuentwürfe heben die Großartigkeit, die Rhythmik und die Bewegtheit der Motive hervor. Gleichzeitig zeigen sich ihre altertümliche Beschaffenheit und ihr kultischer Charakter. Die Vorgeschichte der Blumenmuster ist unter den Schätzen der transsilvanischen Renaissancemotive aufzufinden. Die einzelnen Muster können auch mehrdeutig sein und bezeugen somit die fantastische Vielfältigkeit der Musterschätze des Karpatenbeckens sowie die ästhetische Feinheit der Eiermalerinnen und die hervorragende Pflege jahrhundertealter Traditionen.

Das Hauptmotiv der Serie mit einem Nennwert von 110 HUF ist die aus der Landschaft von Gyimes im Karpatenbecken stammende Eiermalerei auf rotem Grund, mittig befindet sich ein breiter Streifen mit der Überschrift „Halleluja Christus“. Das Muster ist oben und unten in 8 Teile geteilt, die doppelten Sternmotive in den Streifen werden als „an die beiden Enden des Eies geschriebene Sterne“ bezeichnet. Durch die Kombination von Rot und Schwarz wird das Hauptmotiv hervorgehoben und intensiviert, zugleich erinnert sie an die traditionellen Farben der Szekler, die rot-schwarzen Röcke, die zu Pfingsten im Wind wehenden Kirchenfahnen und die Trauer der Szekler. Gyimes ist eines der tiefreligiösen Gebiete, wo auch heute noch jedes Mädchen Eier „schreibt“. Im Karpatenbecken verfügt dieses Gebiet über einen einzigartigen Schatz an archaischen Dessins. Das „Eierschreiben von Gyimes“ stellt ein erstaunlich harmonisiertes System mehrerer hundert verschiedener Variationen dieser Muster dar. Die Ostereier-Sammlung von Zengővárkony umfasst individuelle Werke, verziert mit etwa dreißig verschiedenen Methoden, sowie besonders schöne kunstgewerbliche Arbeiten, vom winzigen Wachtelei bis hin zum riesigen Straußenei. Jedes ausgestellte Werk fesselt den Besucher mit seiner besonderen, individuellen Harmonie und der Faszination der Schönheit. (Quelle: Dr. Rózsa Nienhaus, Gründerin und Eigentümerin des Ostereier-Museums)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>