BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ

BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ

1. MAGYAR - BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2013. október 8-11. - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - BUDAPEST WATER SUMMIT 8-11 October 2013 - Order stamp >>
3. GERMAN - WASSERGIPFEL IN BUDAPEST 8. bis 11. Oktober 2013 - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2013. október 8-11.

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kibocsátásával köszönti a 2013. október 8-11. között Budapesten megrendezésre kerülő Víz Világtalálkozót. A bélyegképen és a keretrajzon a víz sokszínűségére utaló grafikai kompozíció látható. Főmotívum a hullámzó kék víz, melyet a felhasználási lehetőségekre, valamint a világtalálkozó helyszínére utaló motívumok egészítenek ki, úgymint: Margitszigeti víztorony, vitorlások, gémeskút, Széchenyi Gyógyfürdő, Lánchíd. Az újdonságot Weisenburger István grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta, és október 4-étől kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

A Budapesti Víz Világtalálkozó célja elősegíteni az érintettek közötti konszenzus létrejöttét a vízügyi és szanitációpolitikai célok tekintetében. A tárgyalni kívánt témakörök: A tiszta ivóvízhez és alapvető szanitációhoz való egyetemes jog; Integrált vízgazdálkodás a XXI. században; A jó vízpolitikai irányítás kihívásai; Zöld gazdaság a tiszta vízért; Víz és szanitáció fenntartható fejlesztési célok finanszírozása. A Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsolódik az UNESCO által kezdeményezett ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve rendezvényeihez.

A Föld vízkészletének mindössze 2%-a édesvíz. Ezen szűkös természeti erőforrás azonban meghatározó fontosságú az élet valamennyi szegmensében. A növekvő lakossági igények és az éghajlatváltozás nyomán az egymással versengő vízigények 2030-ra várhatóan 40%-os globális vízellátási hiányt eredményeznek. Ez a folyamat Európát és hazánkat is érinteni fogja: a vízhez való hozzáférés mind egyéni, mind nemzeti szinten még inkább a prosperitás és a béke alapvető kérdésévé válik. (Forrás: budapestwatersummit.hu)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - BUDAPEST WATER SUMMIT 8-11 October 2013

Magyar Posta is issuing a special miniature sheet to commemorate the Budapest Water Summit to be held between 8-11 October 2013. Both the stamp and the border illustration are decorated by graphic compositions depicting the diversity and versatility of water. The main motive, rippling blue water, is accompanied by various patterns referring to the diverse uses of water or the location of the Summit, such as the Margaret Island water tower, sailboats, a sweep well, the Széchenyi spa and the Chain Bridge. The miniature sheet, printed by the ANY Biztonsági Nyomda (ANY Security Printing Company) based on designs by graphic artist István Weisenburger, will be available from 4 October at major post offices and at Filaposta or can be ordered from Magyar Posta's Internet shop.

The Budapest Water Summit is held in order to help stakeholders reach a consensus with regard to water and sanitation policy goals. Topics on the agenda of the Summit include: Striving for universal access to water and sanitation; Integrated water resources management for the 21st century; Good water governance; Green economy for blue water; Investment in and financing of the implementation of water and sanitation sustainable development goals. The Budapest Water Summit is linked to the events of the United Nations International Year of Water Cooperation, initiated by the UNESCO.

Fresh water accounts for a mere 2% of the Earth's water resources. That scarce natural resource, however, is of crucial importance in all segments of life. As the collective result of the increasing needs of the population and the climate change, by 2030, competing water requirements are expected to result in a 40% scarcity of global water supply. As Europe and Hungary will also be involved in that process, access to water will increasingly become a fundamental issue of peace and prosperity on the level of both nations and individuals. (Source: budapestwatersummit.hu)

3. GERMAN - WASSERGIPFEL IN BUDAPEST 8. bis 11. Oktober 2013

Die Magyar Posta gibt aus Anlass des vom 8. bis 11. Oktober 2013 in Budapest stattfindenden Wassergipfels einen Sonderbriefmarken-Kleinbogen heraus. Auf den Briefmarken und der Rahmenzeichnung sind auf die Vielfalt des Wassers hindeutende grafische Kompositionen zu sehen. Das Hauptmotiv ist das wogende blaue Wasser, ergänzt mit Motiven, die auf die Verwendungszwecke sowie den Schauplatz des Weltgipfels hinweisen, wie der Wasserturm auf der Margaretheninsel, Segelboote, Ziehbrunnen, das Széchenyi Thermalbad und die Kettenbrücke. Die Briefmarkennovität wurde nach den Entwürfen des Grafikers István Weisenburger in der ANY Biztonsági Nyomda (ANY Sicherheitsdruckerei) hergestellt und ist vom 4. Oktober in den größeren Postämtern sowie auf der Filaposta erhältlich, aber sie kann auch im Webshop der Magyar Posta bestellt werden.

Das Ziel des Wassergipfels ist es, das Zustandekommen des Konsenses unter den Beteiligten mit Blick auf die Zielsetzungen im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung zu fördern. Themen, die diskutiert werden: Das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und grundlegende Sanitärversorgung; Integrierte Wasserwirtschaft im 21. Jahrhundert; Herausforderungen der verantwortungsvollen Wasserpolitik; Grüne Wirtschaft für sauberes Wasser; Finanzierung von nachhaltigen Entwicklungszielen im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung. Der Wassergipfel von Budapest knüpft an die Veranstaltungen des von der UNESCO initiierten UNO Internationalen Jahres der Wasserkooperation an.

Nur 2 % der Wasserressourcen der Erde sind Süßwasser. Diese knappen natürlichen Ressourcen sind jedoch in allen Lebensbereichen von entscheidender Bedeutung. Auf Grund des wachsenden Bedarfs der Bevölkerung und des Klimawandels werden die konkurrierenden Wasserbedürfnisse bis 2030 voraussichtlich einen 40 %igen globalen Wassermangel zur Folge haben. Dieser Prozess wird auch Auswirkungen auf Europa und unser Land haben: Der Zugang zu Wasser wird sowohl auf individueller als auch auf nationaler Ebene noch mehr zur grundlegenden Frage des Wohlstandes und des Friedens werden. (Quelle. budapestwatersummit.hu)