BUDAPEST BÉLYEGEM

BUDAPEST BÉLYEGEM

1. MAGYAR - BUDAPEST BÉLYEGEM - BÉLYEG - Bélyeg rendelési kód: 2007 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - BUDAPEST PUNCH - STAMP - Order code of the stamp: 2007 Year stamps complete
3. GERMAN - BUDAPEST PUNCH - STAMP - Marke die sprechstunde kode: 2007 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - BUDAPEST BÉLYEGEM - BÉLYEG

A Magyar Posta 2007. július 16-án további, megszemélyesítésre alkalmas ívekkel bővítette személyes bélyeg kínálatát. Az újdonságok bélyegképei – követve a megkezdett gyakorlatot – értékjelzés nélküliek, vagyis a tarifaválto-záshoz illeszkedően, a rajtuk jelzett kategóriában, kiegészítő bérmentesítés nélkül rugalmasan felhasználhatóak.

Budapest bélyegem: A húsz bélyegképet tartalmazó íven belül öt bélyegkép váltakozva követi egymást, melyeken a főváros főbb nevezetességei közül a Lánchíd, a Parlament, a Budavári Palota, a Hősök tere és a Halászbástya részlete látható.

A bélyegív a Pénzjegynyomda Zrt-ben, ofszet nyomtatással készült. A bélyegek perforálási mérete: 25,2 x 36,25 mm, a hozzátartozó szelvényé 25,2 x 18 mm; az ív vágási mérete: 210 x 297 mm.

Az egyenként húsz „BELFÖLD” értékjelzésű bélyeget tartalmazó, megszemélyesítésre alkalmas ív szelvényes forgalmi bélyegként is megjelent.

Tervező: Baticz Barnabás.

Megjelenési időpont: 2007. július 16.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - BUDAPEST PUNCH - STAMP

The Hungarian Post 2007th On 16 July further, and organizing the personal stamp of curves expanded offerings. Thumbnails of the news - following the practice started - those without bank-ie the tarifaválto-záshoz matching the category, they indicated, additional flexibility can be used without franking.

Budapest Stamp: The thumbnail contains twenty five within the arc of each thumbnail in turn is followed in which the capital's main attractions are the Chain Bridge, Parliament, Buda Castle, Heroes Square and the Fisherman's detail is displayed.

The bélyegív in the Banknote Printing Co., offset printing made. The stamps Perforation size: 25.2 x 36.25 mm, and the corresponding sections, 25.2 x 18 mm, the cut sheet size: 210 x 297 mm.

Each of the twenty "for domestic" értékjelzésű sticker containing the personification of arc segmented traffic bélyegként appeared.

3. GERMAN - BUDAPEST PUNCH - STAMP

Die Ungarische Post 2007. Am 16. Juli weiter, und die Organisation der persönlichen Stempel von Kurven erweiterte Angebot. Miniaturbilder der news - entsprechend der Praxis begonnen - ohne die Bank, dh die tarifaválto-záshoz passenden Kategorie, sie angegeben, zusätzliche Flexibilität können, ohne Frankierung verwendet werden.

Budapest Stempel: Das Vorschaubild enthält fünfundzwanzig innerhalb der Bogen von jeder Miniatur wiederum folgten, in denen der Hauptstadt Hauptattraktionen sind die Kettenbrücke, Parlament, Budaer Burg, Heldenplatz und die Fischerbastei Detail wird angezeigt.

Die bélyegív in der Banknote Printing Co., Offsetdruck hergestellt. Die Marken Zähnung Größe: 25,2 x 36,25 mm, und die entsprechenden Abschnitte, 25,2 x 18 mm, das Einzelblatt-Größe: 210 x 297 mm.

Jedes der zwanzig "für den Hausgebrauch" értékjelzésű Aufkleber mit der Personifizierung der Bogen segmentiert Verkehr bélyegként erschienen.