LUDOVIKA AKADÉMIA

LUDOVIKA AKADÉMIA

1. MAGYAR - LUDOVIKA AKADÉMIA FELÁLLÍTÁSA - Bélyeg rendelési kód: 2008 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - BICENTENARY OF THE LUDOVIKA ACADEMY - Order code of the stamp: 2008 Year stamps complete
3. GERMAN - Ludovic AKADEMIE DER NIEDERLASSUNG - Die Bestellnummer Der Marke: 2008 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - LUDOVIKA AKADÉMIA FELÁLLÍTÁSA

200 Éve foglalták törvénybe a Ludovika Akadémia felállítását

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Ludovika Akadémia törvénybe foglalásának 200. évfordulóját.
A Ludoviceum a magyar katonai felsőoktatás legmagasabb képzési szintjét nyújtó intézmény volt az 1945 előtti Magyarországon.

Rendeltetése az volt, hogy a hadköteles kort még el nem ért, önkéntesen jelentkező ifjakat tényleges állományú tisztekké képezze ki, illetve a honvédtisz-teknek teremtett lehetőséget a hadtudományok terén felsőfokú tanulmányok végzésére. Felállítását az 1808. évi országgyűlés mondta ki. Nevét Mária Ludovika királynéról, I. Ferenc magyar király harmadik feleségéről kapta.

A II. világháború után épületét sajnos pusztulni hagyták. A ma már szépen felújított déli szárnyban jelenleg iskola működik. Az egykori fedett lovarda és a főépület pedig a Magyar Természettudományi Múzeumnak ad otthont. (Forrás: http://hu.wikipedia.org)

A bélyegképen az Akadémia alapító okiratának részlete, címere és az épület korabeli rajza látható. Az alkalmi borítékon az egykori Akadémia mögötti kertben található szoborcsoport szerepel. Az alkalmi bélyegző egy díszkard stilizált rajza.

Megjelenési időpont: 2008. november 5.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - BICENTENARY OF THE LUDOVIKA ACADEMY

Magyar Posta is marking the 200th anniversary of the codification of the establishment of the Ludovika Academy by issuing a special stamp.

The Ludoviceum was an institution providing the highest level of military training and higher education in Hungary prior to 1945. Its purpose was to train young volunteers under the age for military service and to turn them into active officers, as well as to provide the opportunity for officers to pursue higher education military studies.

Its establishment was announced by the Diet in 1808 and the Academy was named after Queen Mária Ludovika, the third wife of King Francis I. After the Second World War, the building was regrettably allowed to fall into a state of disrepair. Today the attractively restored southern wing houses a school. The former covered stables and the main building are now the Hungarian Natural History Museum. (Source: http://hu.wikipedia.org)

The stamp design shows a detail of the deed of foundation for the Academy, its coat-of-arms and a contemporary drawing of the building. The first day cover depicts a group of statues in a park behind the former Academy building. The special postmark is a stylized drawing of an ornamental sword.

Date of issue: 5 November 2008

3. GERMAN - Ludovic AKADEMIE DER NIEDERLASSUNG

200 Jahre des Gesetzes enthalten die Errichtung der Akademie Ludovika

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe gelegentliche Ludovika Akademie des Gesetzes Angelegenheiten begrüßt die 200. Jubiläum.

Die Ludoviceum der ungarischen militärischen Einrichtungen der Hochschulbildung, das höchste Niveau der Ausbildung war die Pre-1945 Ungarn.

Die Absicht war, haben noch nicht das Alter der militärischen Alter erreicht, junge Männer freiwillig gemeldet die tatsächliche Beschaffenheit Offiziere auszubilden und honvédtisz teknik geschaffene Möglichkeit zur Hochschulbildung in der militärischen Wissenschaften zu verfolgen. Die Einrichtung des 1808. Jahr ", sagte eine Nationalversammlung. Ludovika Namen Queen Mary I Franz König von Ungarn war die dritte Frau.

II. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude leider zerstört. Der Südflügel ist jetzt schön renovierten Schule betreibt derzeit. Die ehemalige Reithalle und das Hauptgebäude und die ungarische Naturhistorische Museum beherbergt. (Quelle: http://hu.wikipedia.org)

Der Stempel der Gründung Instrument der Akademie der Details, Adressen und zeitgenössische Zeichnung des Gebäudes. Die gelegentliche Hülle der ehemaligen Akademie der Statuen im Garten hinter. Die gelegentliche Stempel einer stilisierten Zeichnung des Schwertes.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>