MAGYARORSZÁG-AZERBAJDZSÁN KÖZÖS BÉLYEG

MAGYARORSZÁG-AZERBAJDZSÁN KÖZÖS BÉLYEG

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG-AZERBAJDZSÁN KÖZÖS BÉLYEG - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - HUNGARY-AZERBAIJAN JOINT STAMP - Order stamp >>
3. GERMAN - Gemeinsame Briefmarke Ungarn-ASERBAIDSCHAN - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - AGYARORSZÁG-AZERBAJDZSÁN KÖZÖS BÉLYEG

A Magyar Posta és az Azermarka közös bélyegkisíven mutatja be a két ország népi iparművészetében gyakori pávamotívum ábrázolást. A kisív egyik bélyegképén, világos alapon, a Dunántúlról származó keresztszemes hímzés; a másik címleten pedig a Kaukázusból származó lótakaró részlete látható. Az alkalmi boríték és bélyegző grafikáját a témához kapcsolódó kompozíciók díszítik. A bélyegújdonság az Iparművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum szakmai közreműködésével Weisenburger István grafikusművész tervei szerint készült az ANY Biztonsági Nyomdában.

Az 1891-ből származó, világos kendervászonból varrt, ún. szálán-varrott technikával hímzett párnahéjat pávák, virágtövek, csillagok sora díszíti. A bélyegkép eredetije a Néprajzi Múzeum textilgyűjteményének egyik különlegesen szép darabja. Hasonló motívumok a Dunántúlon igen gyakoriak voltak. Pávák sokszor szerepeltek hímzéseken, elsősorban a lakástextileken. A díszített darabok, párnák, díszlepedők a családi élet fontos alkalmain (születés, esküvő, temetés) kaptak kitüntetett szerepet.

Az azeri pávamotívum egy XIX. század végén készült lótakaróról származik. Az Iparművészeti Múzeumban található gyapjútakarót két darabban szőtték és utólag varrták össze. A takaró az állat testét borította, és két hosszú nyúlványával elöl, a szügynél kötötték meg. A dél-kaukázusi szövött lótakarók jellegzetes mintája a vízszintes sorokba rendezett páva, más madarakkal, valamint az éltető vizet jelentő „S” motívummal. A gazdagon mintázott takaró a ló értékét növelte és tulajdonosa gazdagságát jelképezte. Esküvőkor a menyasszony hozományát szállító lovakat is ilyen gazdagon mintázott takarókkal borították.

A közös bélyegkibocsátás a világ postáinak bevett filatéliai törekvése, a kibocsátott bélyegek pedig az országok kulturális együttműködésének szimbólumai. A Magyar Posta az elmúlt években Ausztriával, Németországgal, Izraellel, Kínával, Iránnal, Japánnal, Horvátországgal, Svédországgal és Szlovéniával bocsátott ki közösen bélyeget. A közös bélyegek mindkét országban azonos grafikával, azonos időpontban jelennek meg.

Forrás: Iparművészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum

Forrás: Posta

2. ENGLISH - HUNGARY-AZERBAIJAN JOINT STAMP

Magyar Posta and Azermarka are presenting the peacock motif often used in the applied folk art of both countries on a joint miniature sheet. Cross stitch embroidery from Transdanubia is featured on a light background on one of the stamps of the miniature sheet, and a detail from a horse blanket from the Caucasus is shown on the other. The designs of the first day cover and the postmark are decorated by compositions related to the topic. The new release, designed by the graphic artist István Weisenburger, was made in cooperation with the Museum of Applied Arts and the Museum of Ethnography, and printed by the ANY Security Printing Company.

The pillow cover made of light hessian embroidered in oblique cross stitch from 1891 is decorated with peacocks, floral patterns and stars. The original of the stamp design is an exceptionally beautiful example from the textile collection of the Museum of Ethnography. Similar motifs were very common in Transdanubia. Peacocks frequently featured in embroidery, mainly in home textiles. Embroidered articles such as pillows and ornamental covers played an important role in special events in family life such as births, marriages and deaths.

The Azeri peacock motif originates from a horse blanket made at the end of the 19th century. The wool blanket from the Museum of Applied Arts was woven in two pieces and sewn together. The blanket covered a horse’s body and two long straps were tied at the front of the animal’s breast. Horizontal lines of peacocks with other birds and the “S” motif representing life-giving water are a common pattern of south Caucasian woven horse blankets. A richly patterned blanket increased the value of the horse and indicated the owner’s wealth. The horses carrying the bride’s dowry at a wedding were covered with these highly decorative blankets.

Joint stamp issues are an established practice of the posts of the world, and the stamps issued are symbols of cultural cooperation between countries. Magyar Posta has jointly issued stamps with Austria, Germany, Israel, China, Iran, Japan, Croatia, Sweden and Slovenia in recent years. The joint stamps will be issued in both countries with the same design at the same time.

Source: Museum of Applied Arts, Museum of Ethnography

3. GERMAN - Gemeinsame Briefmarke Ungarn-ASERBAIDSCHAN

Die Magyar Posta und die Azermarka präsentieren auf einem gemeinsamen Briefmarkenkleinbogen die Darstellung des häufigen Pfaumotivs in der Volkskunst der beiden Länder. Auf der einen Marke des Kleinbogens ist auf hellem Hintergrund eine Kreuzstich-Stickerei aus Transdanubien und auf der anderen Marke ein Detail einer Pferdedecke aus dem Kaukasus zu sehen. Auf den Grafiken des Sonderumschlags und des Sonderstempels sind Kompositionen in Zusammenhang mit diesem Thema abgebildet. Die Briefmarkennovität wurde mit Unterstützung von Experten des Museums für Angewandte Kunst und des Museums für Völkerkunde nach den Entwürfen des Grafikers István Weisenburger in der ANY Biztonsági Nyomda (ANY Sicherheitsdruckerei) hergestellt.

Den aus dem Jahre 1891 stammenden Kissenbezug aus hellem Hanfleinen zieren Pfauen, Blumenstöcke und Sterne, die mit einer so genannten Flechttechnik gestickt wurden. Das Original des Briefmarkenbildes ist eines von den besonders schönen Stücken der Textiliensammlung des Museums für Völkerkunde. Ähnliche Motive waren in Transdanubien sehr häufig. Pfauen kamen auf den Stickereien sehr oft vor, vor allem auf den Wohntextilien. Die dekorierten Stücke, Kissen und Leintücher spielten bei wichtigen familiären Anlässen (Geburt, Hochzeit, Beerdigung) eine wichtige Rolle.

Das aserbaidschanische Pfaumotiv stammt von einer Ende des 19. Jahrhunderts gefertigten Pferdedecke. Die im Museum für Angewandte Kunst ausgestellte Wolldecke besteht aus zwei getrennt gewebten Stücken, die später zusammengenäht wurden. Die Decke bedeckte den Körper des Tieres und wurde durch zwei Verlängerungen vorn, an der Brust festgebunden. Ein typisches Motiv der gewebten Pferdedecken des Südkaukasus sind die in horizontalen Reihen angeordneten Pfauen zusammen mit anderen Vögeln sowie dem „S“-Motiv, welches das Leben spendende Wasser bedeutet. Die reich gemusterte Decke erhöhte den Wert des Pferdes und symbolisierte den Reichtum seines Besitzers. Auch bei Hochzeiten waren die das Mitgift der Braut tragenden Pferde mit reich gemusterten Decken bedeckt.

Die gemeinsame Briefmarkenausgabe ist ein herkömmliches philatelistisches Anliegen der Postgesellschaften weltweit und die herausgegebenen Briefmarken sind Symbole der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Eine gemeinsame Briefmarke hat die Magyar Posta in den letzten Jahren mit Österreich, Deutschland, Israel, China, Iran, Japan, Kroatien, Schweden und Slowenien herausgegeben. Die gemeinsamen Briefmarken erscheinen in beiden Ländern mit der gleichen Grafik und zur gleichen Zeit.

Quelle: Museum für Angewandte Kunst, Museum für Völkerkunde

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>