82. BÉLYEGNAP - EZERÉVES VISEGRÁD

82. BÉLYEGNAP - EZERÉVES VISEGRÁD

1. MAGYAR - 82. BÉLYEGNAP - EZERÉVES VISEGRÁD - SOR - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 82ND STAMP DAY – MILLENNIUM OF THE FOUNDATION OF VISEGRÁD - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - 82. TAG DER BRIEFMARKE – TAUSENDJÄHRIGES VISEGRAD - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - EZERÉVES VISEGRÁD

A Magyar Posta a hagyományokhoz híven feláras blokk és két címletből álló sorozat kibocsátásával köszönti a bélyeggyűjtők ünnepét. A 82. Bélyegnapi bélyegkiállításnak és a hozzátartozó rendezvényeknek 2009. június 5-7. között a millenniumát ünneplő Visegrád városa ad otthont.

Budapesttől északra, a Dunakanyarban található Magyarország egyik legrégibb városa, Visegrád. Szent István a Sibrik-dombon hozta létre első vármegyéje várispánságát. A várat 1009-ben említi először írott forrás. A tatárjárást követően indult meg a várrendszer kiépítése: a Várhegyen álló Fellegvár a völgyzáró várfalakkal, valamint a hatszög alaprajzú lakótoronnyal és az Alsóvárral. A vár és a körülötte kialakult település az Anjou királyok, Luxemburgi Zsigmond majd I. Mátyás uralkodása idején élte fénykorát. 1323 és 1408 között Visegrád volt a magyar királyok hivatalos székhelye. Mátyás uralkodása idején budai, illetve visegrádi udvara az európai reneszánsz egyik központja volt. Politikai jelentőségét a város a török megszállás idején, az ország három részre szakadásakor vesztette el. Városi rangot 2000-ben kapott. Forrás: http://hu.wikipedia.org

A 82. Bélyegnapi bélyegújdonságokon Visegrád 1000 éves történelme művészettörténeti korszakok szerint került feldolgozásra. A feláras blokk bélyegképén a Mátyás-kori reneszánsz díszudvar és kútja, egy reneszánsz cserépkályha és az egykori palotakápolnát díszítő vörös márvány dombormű, a Visegrádi Madonna szerepel. A blokk keretrajzán a királyi palota képe látható.

A bélyegsorozat 75 Ft-os címlete a románkori emlékeket mutatja be. A bélyegképen az esperesi templom és a Szent András monostor néhány oszlopfője, oszloptartója, illetve ezek részletei láthatók. Az alnyomaton a XI. sz-i várispánság épületének rekonstrukciós rajza található. A 100 Ft-os bélyegen a gótika korát idéző emlékek közül a Zsigmond-kori díszudvar kútja, valamint az alsóvár kaputornya és lakótornya szerepel. Az alnyomaton a Zsigmond király korabeli fellegvár déli nézetének rekonstrukciós rajza található.

Az alkalmi borítékokon a mai Visegrád látképe látható. Az alkalmi bélyegző grafikája a város millenniumi emblémáját tartalmazza.
A blokk felárából befolyó összeget a Magyar Posta a szervezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja. A felár összege (200 Ft) bérmentesítésre nem használható.

Megjelenési időpont: 2009. június 5.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 82ND STAMP DAY – MILLENNIUM OF THE FOUNDATION OF VISEGRÁD

Magyar Posta, in keeping with its traditions, is issuing a stamp block with a surcharge and a set of two stamps to mark the festival of collectors. The 82nd Stamp Day exhibition and associated events will be held between 5 and 7 June 2009 in the town of Visegrád, celebrating its millennium.

Lying to the north of Budapest on the Danube Bend, Visegrád is one of Hungary’s oldest towns. Saint Stephen created the governorship of his first comitatus, a county protected by a castle, here on Sibrik Hill. The castle is first mentioned in written records in 1009. After the Mongol invasion of 1241, the extension of the defences began: the hilltop citadel, the defensive walls closing the valley, the hexagonal keep and the lower castle were built. The heyday of the town that grew up around it was under the Angevin kings, Sigismund of Luxembourg and then King Matthias. Between 1323 and 1408 it was the royal seat of the kings of Hungary. During the reign of King Matthias the court of Buda and Visegrád was one of the centres of the European Renaissance. The town lost its political significance when Hungary was partitioned into three parts during the Turkish occupation. It was granted the status of a town in 2000. Source: http://hu.wikipedia.org

The 1000-year history of Visegrád has been portrayed according to periods of art history in the philatelic novelties for the 82nd Stamp Day. The stamp design of the block with a surcharge features the Renaissance courtyard and fountain from the age of King Matthias, a Renaissance ceramic stove and a red marble relief with the Visegrád Madonna that once adorned the royal chapel. In the surrounding frame there is an image of the royal palace.

The HUF 75 stamp of the set shows a Romanesque monument, featuring some capitals and columns, and details of these from the decanal church and monastery of St Andrew. In the background printing there is a drawing of a reconstruction of the 11th-century castle governor’s building. The HUF 100 stamp recalls the Gothic age, showing the fountain in the court from the time of King Sigismund, as well as the lower castle tower and keep. In the background printing there is a drawing of a reconstruction of the southern aspect of the citadel from the age of Sigismund.

The first day cover shows a picture of Visegrád today. The special postmark includes the town’s millennium emblem.
Magyar Posta devotes the proceeds from the surcharge of the block to supporting organised stamp collecting. The sum of the surcharge (HUF 200) may not be used to pay for postage.

Date of issue: 5 June 2009

3. GERMAN - 82. TAG DER BRIEFMARKE – TAUSENDJÄHRIGES VISEGRAD

Die Magyar Posta begeht das Fest der Briefmarkensammler traditionsgemäß mit der Ausgabe eines Blocks mit Aufpreis und einer aus zwei Marken bestehenden Serie. Die Briefmarkenausstellung des 82. Tags der Briefmarke und die damit verbundenen Veranstaltungen beherbergt vom 5. bis zum 7. Juni 2009 die ihr Millennium begehende Stadt Visegrad.

Visegrad, eine der ältesten Städte Ungarns, ist nördlich von Budapest, im Donauknie auffindbar. Sankt Stephan gründete die Gespanschaft seines ersten Komitats auf dem Sibrik Hügel. Schriftlich erwähnt wird die Burg das erste Mal in 1009. Im Anschluss an den Tatarenzug beginnt der Ausbau des Burgsystems mit den Festungsmauern der auf dem Festungsberg stehenden Festung zum Zecke der Talsperre sowie dem bewohnbaren Turm mit einem sechseckigen Grundriss und der unteren Burg.

Die Glanzperiode der Festung und der sich um sie herum entwickelnden Siedlung fällt in die Zeit der Herrschaft der Anjous, der Könige Sigismund von Luxemburg und Matthias I. Zwischen 1323 und 1408 war Visegrad der öffentliche Herrschersitz der ungarischen Könige. In der Zeit der Herrschaft von Matthias I. war sein Hof von Buda bzw. Visegrad eines der Zentren der europäischen Renaissance. Ihre politische Bedeutung verlor die Stadt zur Zeit der Türkenherrschaft, der Spaltung des Landes in drei Teile. In 2000 erhielt sie den Rang einer Stadt. Quelle: http://hu.wikipedia.org

Die tausendjährige Geschichte von Visegrad ist auf den Markennovitäten des 82. Tags der Briefmarke nach kunsthistorischen Epochen dargestellt worden. Auf dem Briefmarkenbild des Blocks mit Aufpreis sind der Renaissance-Hof und sein Brunnen aus der Zeit des Königs Matthias I., ein Kachelofen im Renaissancestil und ein Relief aus rotem Marmor der einstigen Hofkapelle, die Madonna von Visegrad abgebildet. Auf der Rahmenzeichnung des Blocks ist das Bild der königlichen Burg zu sehen.

Die 75-Ft-Briefmarke der Serie präsentiert Denkmäler aus der romanischen Zeit. Auf dem Briefmarkenbild sind einige Säulenkapitell der Kirche des Dekans und des Sankt Andreas Klosters bzw. Fragmente davon zu sehen. Auf dem Unterdruck ist die Rekonstruktionsskizze des Gebäudes der Gespanschaft aus dem 11. Jahrhundert auffindbar. Auf der 100-Ft-Briefmarke sind von den gotischen Denkmälern der Brunnen des Hofs aus der Zeit des Sigismunds sowie der Turm über dem Festungstor und der Wohnturm der unteren Burg abgebildet. Auf dem Unterdruck ist die Rekonstruktionsskizze der Südansicht der Festung aus der Zeit des Königs Sigismund auffindbar.

Auf dem Sonderumschlag ist die Ansicht vom heutigen Visegrad zu sehen. Die Grafik des Sonderstempels enthält das Millenniums-Emblem der Stadt.