25. FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ

25. FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ

1. MAGYAR - 25. FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - The 25th FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - 25. Formel 1 Großer Preis von Ungarn - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - 25. FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a 25. Formula 1 Magyar Nagydíjat.

Bernie Ecclestone, az 1980-as évek elején határozta el, hogy Formula 1 nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban. 1983 nyarán látogatott Budapestre, ahol támogatókra talált. Még ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások, majd 1985. szeptember 10-én Londonban aláírták a magyarországi nagydíj ötéves megrendezéséről szóló dokumentumot.

A Kerepestarcsa és Mogyoród közötti 73 hektáros területen 1985. október 15-én kezdődtek meg a Hungaroring építésének földmunkái, amelyek nagy része az év végére be is fejeződött. Az időjárási körülmények miatt az építkezés csak márciusban folytatódott, amikor megkezdték a pálya aszfaltozását. Nagy gyorsasággal fejezték be a boxutcát, a négyemeletes toronyépületet, a lelátókat, illetve a rádiós fülkéket. Az építkezés nyolc hónap alatt, május végi határidőre elkészült.

1986 óta évente rendezik meg a Budapest melletti Mogyoród község külterületén található Hungaroring versenypályán a Formula 1 Magyar Nagydíjat. Kisebb átalakítások után a pálya 2003-ban nyerte el jelenlegi, 4,381 km hosszú vonalvezetését. A verseny 70 körös, vagyis a pilótáknak 306,67 km-t kell teljesíteniük, amely távot kb. 110 perc alatt lehet megtenni. A 2008-as versenyen jelentették be, hogy a nagydíj szerződését 2016-ig meghosszabbították. (Forrás: hu.wikipedia.org)

A 25. Formula 1 Magyar Nagydíj alkalmából megjelenő bélyegképen, a grafikai kompozíció főmotívumaként versenyautók láthatók. A bélyegen megtalálható a negyedszázados évfordulót köszöntő logo, valamint a Hungaroring versenypálya sziluettjén kívül a Formula 1 hivatalos logoja is. A kibocsátás érdekessége, hogy a nyomdai ívek ívszélén a jogtisztaságot igazoló magyar és angol nyelvű feliratok olvashatók. Az alkalmi borítékot az évfordulóhoz kapcsolódó grafikai kompozíció díszíti. Az alkalmi bélyegzőlenyomaton az évfordulót köszöntő logo stilizált rajza található.

Az emléklapon a 25. Formula 1 Magyar Nagydíjhoz kapcsolódó motívumok alkotta grafikai kompozíció látható, melynek fő elemei: Bernie Ecclestone portréja; egy versenyautó rajza, a 25-ös jubileumi számmal, évszámokkal és nemzeti színű szalaggal. Az emléklap jobb felső részén a Formula 1 hivatalos logoja látható. Az emléklapra két darab, 25. Formula 1 Magyar Nagydíj elnevezésű alkalmi bélyeg került felragasztásra, melyet a kibocsátáshoz kapcsolódó alkalmi bélyegzőlenyomat érvénytelenít.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - The 25th FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX

Magyar Posta celebrates the 25th Formula 1 Hungarian Grand Prix by issuing a special stamp.

During the 1980’s Bernie Ecclestone decided that he would hold a Formula 1 Grand prix in one of the socialist countries. In 1983 he visited Budapest, where he found sponsors. In the same year negotiations were started, then in London on 10 September 1985 the agreement on holding the Hungarian Grand Prix for five years was signed.

On 15 October 1985 the earthworks for the construction of the Hungaroring were started on 73 hectares between Kerepestarcsa and Mogyoród, the large majority of which were completed by the end of that year. Due to the weather conditions the construction work was only restarted in March, when the asphalt track was laid. The pits, the four-storey tower building, the stands and the radio cabins were all completed at great speed. The construction project was completed by the deadline in eight months at the end of May.

Every year since 1986 the Formula 1 Hungarian Grand Prix has been held on the Hungaroring racetrack located just outside of Mogyoród near to Budapest. After minor alterations the track received its current 4.381 length and shape in 2003. The race consists of 70 laps, in other words the drivers have to drive 306.67 km, which distance they cover in about 110 minutes. At the race in 2008 it was announced that the Grand prix contract had been extended until 2016. (Source: hu.wikipedia.org)

Racecars appear as the main motif of the graphic composition on the stamp issued on the occasion of the 25th Formula 1 Hungarian Grand Prix. The stamp also includes the logo welcoming the quarter century anniversary, the silhouette of the Hungaroring track and the official logo of Formula 1. An interesting feature of the issue is that Hungarian and English texts certifying copyright compliance may be read on the edges of the printed sheets. The first day cover is decorated with a graphic composition related to the anniversary. The special cancellation stamp includes a stylised drawing of the anniversary logo.

The commemorative sheet shows a graphic composition formed of motifs connected to the 25th Formula 1 Grand Prix, the main elements of which are: a portrait of Bernie Ecclestone; a drawing of a race car with the 25th anniversary number, the year and national colour ribbon. The official logo of Formula 1 is located in the upper right part of the commemorative sheet. Two 25th Formula 1 Hungarian Grand prix special stamps have been fixed to the commemorative sheet, which have been cancelled with the special cancellation stamp related to the issue.

3. GERMAN - 25. Formel 1 Großer Preis von Ungarn

Die Magyar Posta begeht den 25. Formel 1 Großen Preis von Ungarn mit der Ausgabe eine Sonderbriefmarke.

Bernie Ecclestone beschloss Anfang der 1980er Jahre, in einem der sozialistischen Länder einen Formel 1 Großen Preis zu veranstalten. Im Sommer 1983 stattete er Budapest einen Besuch ab, wo er auf Sponsoren traf. Die Verhandlungen wurden noch im gleichen Jahr in Angriff genommen und am 10. September 1985 in London unterzeichneten sie einen fünfjährigen Vertrag über den Formel 1 Großen Preis von Ungarn.

Am 15. Oktober 1985 begannen die Erdarbeiten für den Bau der Rennstrecke „Hungaroring” auf dem 73 ha großen Terrain zwischen Kerepestarcsa und Mogyoród. Wegen den Witterungsverhältnissen konnte der Bau erst im März fortgesetzt und die Asphaltierung der Rennstrecke in Angriff genommen werden. Die Boxengasse, der vierstöckige Turmbau, die Zuschauertribünen und die Funkkabinen wurden in

Rekordzeit fertig gestellt. Die Bauarbeiten wurden innerhalb von acht Monaten, bis Ende Mai abgeschlossen.
Seit 1986 wird der Formel 1 Großer Preis von Ungarn auf der im Außenbezirk der Gemeinde Mogyoród nahe der Hauptstadt Budapest aufzufindenden Rennstrecke „Hungaroring” veranstaltet. Nach kleineren Umgestaltungen erlangte die Strecke 2003 ihre jetzige 4,381 km lange Linienführung. Das Rennen umfasst 70 Runden, d. h. die Piloten müssen 306,67 km hinter sich lassen, was ca. 110 Minuten beansprucht. Auf dem 2008er Rennen wurde die Vertragsverlängerung bis 2016 verkündet. (Quelle: hu.wikipedia.org)

Auf der anlässlich des 25. Formel 1 Großen Preises von Ungarn erscheinenden Briefmarke sind Rennwagen als Hauptmotiv der grafischen Komposition zu sehen. Auf der Marke ist außer dem Logo des 25. Jubiläums und der Silhouette der Rennstrecke „Hungaroring” auch das offizielle Logo der Formel 1 aufzufinden. Eine Besonderheit der Ausgabe sind die ungarisch- und englischsprachigen Aufschriften zur Bestätigung der Legitimität auf den Bogenrändern der Druckbogen. Den Sonderumschlag zieren grafische Kompositionen in Zusammenhang mit dem Jubiläum. Auf dem Sonderstempel ist die stilisierte Zeichnung des Jubiläumslogos zu sehen.

Auf dem Gedenkblatt sind in Zusammenhang mit dem 25. Formel 1 Großen Preis von Ungarn die folgenden Motive in Form einer grafischen Komposition zu sehen: Bernie Ecclestones Porträt, die Zeichnung eines Rennwagens mit der Zahl des 25. Jubiläums und einer nationalfarbenen Schleife. Oben rechts auf dem Gedenkblatt ist das offizielle Logo der Formel 1 zu sehen. Auf das Gedenkblatt sind zwei Sonderbriefmarken der Ausgabe 25. Formel 1 Großer Preis von Ungarn aufgeklebt worden, die der Abdruck des mit der Ausgabe verbundenen Sonderstempels ungültig macht.