BÁNKI DONÁT

BÁNKI DONÁT

1. MAGYAR - 150 ÉVE SZÜLETETT BÁNKI DONÁT - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 150TH ANNIVERSARY OF DONÁT BÁNKI'S BIRTH - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - VOR 150 WURDE DONÁT BÁNKI GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 150 ÉVE SZÜLETETT BÁNKI DONÁT

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Bánki Donát születésének 150. évfordulóját.

Bánki Donát (Bakonybánk, 1859. jún. 6. – Budapest, 1922. aug. 1.) gépészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
A budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd szerkesztőmérnökként az iparban helyezkedett el (MÁV gépgyár, majd Ganz-gyár). Az egyetemen 1879–80-ban a műszaki mechanika tanszéken tanársegéd volt, majd 1899-től haláláig a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora.

Munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka Jánoséval, akivel 1890-re kifejlesztették az ún. Bánki-Csonka motort, amely a Ganz-gyár nemzetközileg is versenyképes terméke volt. 1893. február 11-én Csonka Jánossal szabadalmaztatták a fúvókás benzinkarburátort (porlasztót), megelőzve ezzel a külföldön általánosan úttörőnek tartott Wilhelm Maybachot.

1894-ben szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort, a saját korában méltán világhírű Bánki-motort, amelynél a robbanókeveréket a hengerbe porlasztott vízzel hűtötte le, s ezzel a motor hatásfokát korábban nem remélt mértékben sikerült fokoznia. (Mind a kompresszió-növelés, mind a vízbefecskendezés elsőként Bánki által tisztázott elvét később is alkalmazták, bár a Bánki-motor elterjedését a néhány évvel később megjelent Diesel-motor megakadályozta.)

Az általa 1917-ben feltalált Bánki-turbina új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízierejének hasznosítására.
Írásaiban főként a gázmotorok elméletével, a gőzturbinák és hidrogépek szerkesztési alapelveivel foglalkozott. A Pallas Nagy Lexikona szerzőinek egyike volt 1893-tól.

Halála után a vízturbináért (1926) az MTA nagy jutalmával tüntették ki. Nevét több oktatási intézmény illetve a 131763 Donátbánki kisbolygó is viseli. Emlékére a Gépipari Tudományos Egyesület 1955-ben három fokozatú, díjazással egybekötött, évenként kiosztott műszaki kitüntetést alapított. Forrás: http://hu.wikipedia.org

A bélyegképen Bánki Donát portréja, valamint néhány találmánya látható. Az alkalmi borítékon Bánki találmányaiból készített montázs szerepel, az alkalmi bélyegzőn a mérnök-feltaláló elmaradhatatlan kellékei közül a körző és a vonalzó a főmotívum.

Megjelenési időpont: 2009. június 5.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 150TH ANNIVERSARY OF DONÁT BÁNKI'S BIRTH

Magyar Posta is issuing a special stamp to mark the 150th anniversary of the birth of Donát Bánki.

Donát Bánki (Bakonybánk, 6 June 1859 – Budapest, 1 August 1922) was an engineer, inventor, professor and corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences.
He obtained his degree in mechanical engineering at the Budapest Technical University and then found a position in industry as a design engineer (at the State Railways Machine Works, then the Ganz factory). He was an assistant at the Department of Applied Mechanics at the Technical University in 1879-80 and from 1899 until his death professor specializing in the structures of hydromachines, compressors and gas turbines.

His work was closely connected with that of János Csonka, and together they developed the Bánki-Csonka engine by 1890, which became an internationally competitive product of the Ganz factory. On 11 February 1893 they patented the petrol injection carburettor, ahead of Wilhelm Maybach, who is generally considered to be the pioneer abroad. In 1894 Bánki patented the first high pressure combustion engine, which deservedly won world repute in its own age as it cooled the explosive mixture with water sprayed into the cylinder, thus increasing the efficiency of the engine to an unhoped for extent. (The principle of both the increased compression and water injection first clarified by Bánki was used later as well although the appearance of the Diesel engine a few years later hindered the spread of the Bánki engine.) The Bánki turbine invented in 1917 opened up new paths in the development of small-scale hydroelectric power stations. In 1918 he drew up a large-scale plan for the use of hydroelectric power at Vaskapu on the Danube.

In his writings he was mainly concerned with the theory of gas engines, steam turbines and the structural principles of hydromachines. He was one of the authors of the Pallas Encyclopaedia from 1893.

After his death his water turbine (1926) won a special award from the Hungarian Academy of Sciences, and several educational institutions bear his name, as does the asteroid 131763 Donátbánki. In 1955 the Scientific Society of Mechanical Engineering founded a three-tier technical distinction to be awarded annually in his honour. Source: http://hu.wikipedia.org

In the stamp design the portrait of Donát Bánki is shown together with some of his inventions. The first day cover employs a montage of his inventions and the main motifs on the special postmark are the indispensible tools of an engineer/inventor, the compass and the ruler.

Date of issue: 5 June 2009

3. GERMAN - VOR 150 WURDE DONÁT BÁNKI GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 150. Jahrestag der Geburt von Donát Bánki mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.

Donát Bánki (* 6. Juni 1859 in Bakonybánk; † 1. August 1922 in Budapest) Maschinenbauer und Universitätsprofessor, korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA).

Sein Diplom als Maschinenbauer erhielt er an der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest, dann arbeitete er als Ingenieur in der Industrie (MÁV-Maschinenfabrik, Ganz-Fabrik). An der Universität war er von 1879 bis 1880 Universitätsassistent an der Fakultät für technische Mechanik, von 1899 bis zu seinem Tode war er Professor mit dem Spezialgebiet: Hydromaschinen, Kompressoren und Dampfmaschinen.

Seine Arbeiten sind eng verbundenen mit denjenigen von János Csonka, mit dem er 1890 den sog. Bánki-Csonka-Motor entwickelte, der das auch international konkurrenzfähige Erzeugnis der Firma Ganz war. Am 11. Februar 1893 patentierte er zusammen mit János Csonka den Benzinvergaser, damit kamen sie dem im Ausland allgemein als Pionier geltenden Wilhelm Maybach zuvor. 1894 patentierte er den ersten Explosionsmotor mit Hochdruck, den weltberühmten Bánki-Motor, bei dem die Kühlung des Explosionsgemischs durch Wasser erfolgt, das in den Zylinder eingespritzt wird, wodurch der Leistungsgrad des Motors in einem vorher nicht erhofften Maße verbessert werden konnte. (Sowohl das Prinzip der Kompressionssteigerung als auch das Prinzip des Einspritzens von Wasser, die beide als Erster von Bánki dargelegt worden sind, wurden auch später angewandt, obgleich der einige Jahre später entwickelte Dieselmotor die Verbreitung des Bánki-Motors verhinderte.) Die 1917 von ihm erfundene Bánki-Wasserturbine stellte einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung der unteren Wasserkraftwerke dar. 1918 erstellte er einen groß angelegten Plan zur Nutzung der Wasserkraft des Wasserkraftwerks Vaskapu.

In seinen Schriften beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Theorie der Gasmotoren, den Konstruktionsgrundsätzen der Dampfturbinen und Hydromaschinen. Von 1893 gehörte er zu den Redakteuren des großen Pallas-Lexikons.

Nach seinem Tod wurde er für die Wasserturbine (1926) mit dem Großen Preis der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) ausgezeichnet. Seinen Namen tragen mehrere Schuleinrichtungen bzw. auch der Planetoid 131763 Donátbánki. Der Wissenschaftliche Verein für Maschinenbau gründete zu seinem Andenken einen jährlich zu verleihenden technischen Preis mit drei Klassen. Quelle: http://hu.wikipedia.org
Auf dem Briefmarkenbild sind das Porträt von Donát Bánki sowie einige seiner Erfindungen zu sehen. Auf dem Sonderumschlag ist eine aus Bánkis Erfindungen angefertigte Montage abgebildet, Hauptmotive des Sonderstempels sind zwei der unerlässlichen Requisiten des Ingenieurs und Erfinders, der Zirkel und das Lineal.