100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

1. MAGYAR - 100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IS 100 YEARS OLD - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - 100 JAHRE UNGARISCHER PFADFINDERVERBAND - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Az Ifjúságért 2012 c. feláras bélyegkisív témája a cserkészet

A Magyar Posta feláras alkalmi bélyegkisívet bocsát ki a Magyar Cserkészszövetség alapításának centenáriuma tiszteletére.

A kisív bélyegképein a cserkészethez kapcsolódó grafikai kompozíció jelenik meg, nevezetesen a világdzsembori, a vezetőképzés, a cserkészjel és a -jelvény. A bélyegkisív Márton Lajos munkáinak felhasználásával Szalma Edit grafikusművész tervei szerint az Állami Nyomdában készült, ötvenezer példányban. A bérmentesítési célra nem használható, felárból befolyó összeget – kisívenként 100 Ft-ot – a Magyar Posta az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására fordítja.

1907. augusztus 1-jén a dél-angliai Brownsea Island-en volt az első cserkésztábor. A Robert Baden-Powell által 1907-ben megalapított mozgalom 1910-ben jelent meg Magyarországon. 1912. december 28-án megalakult a Magyar Cserkészszövetség. Magyarország alapító tagja volt az International Scout Bureaunak (ma WOSM), valamint a WAGGGS-nak, amely 1928-ban Parádon jött létre. A magyar cserkészek először az 1924-es koppenhágai dzsemborin vettek részt, ahol a versenyeken a harmadik helyet szerezték meg a britek és az amerikaiak mögött. 1926-ban nemzeti nagytábort szerveztek 10.000 résztvevővel. 1927-ben létrehozták a szövetség cserkészparkját a Hárshegyen, amely többek között a vezetőképzést szolgálta. Emellett a szövetség tulajdonában volt az országos központ épülete, egy dunai vízicserkész telep, valamint egy országos cserkészbolt hálózat. 1933-ban Magyarországon, a gödöllői Királyi Parkban rendezték a 4. Cserkész Világdzsemborit, ahol 46 ország 26.000 cserkésze vett részt. 1948–1989 között a kormányzat azonban hazánkban betiltotta a szervezetet, így a magyar cserkészet csak illegalitásban és az emigrációban élt tovább. A rendszerváltás után szerveződött újjá: a Magyar Cserkészszövetséget 1989. február 11-én, mint a legelsőként megalakuló társadalmi szervezetet vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság.

A Magyar Cserkészszövetség jelenleg 10 cserkészkerületből épül fel. A kerületeket körzetekre tagolták, és a körzeteken belül működnek a cserkészcsapatok. A földrajzi tagolástól függetlenül építették ki az ún. szakágakat, például vízicserkész-szakág, repülőscserkész-szakág, melyekben a cserkészek speciális érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek részt. A nevelőmunka a kisközösségekben folyik (őrsök), amelyek egy fiatal vezető irányításával működnek. Több azonos korú őrsöt (raj) irányít egy felnőtt vezető. A vezetők különböző képzési szintek szerint kapják megbízatá-sukat. Forrás: mcssz.hu; hu.wikipedia.org

Forrás: Posta

2. ENGLISH - THE HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IS 100 YEARS OLD

Scouting is the subject of the For Youth 2012 miniature sheet with a surcharge

Magyar Posta is issuing a commemorative miniature sheet with a surcharge in honour of the centenary of the foundation of the Hungarian Scout Association. The stamp designs of the miniature sheet are graphic compositions related to scouting, the world jamboree, leadership training, the scout salute and the scout symbol. The designs of the miniature sheet are by the graphic artist Edit Szalma based on the works of Lajos Márton, and fifty thousand copies were made by the state printing company Állami Nyomda. Magyar Posta devotes the proceeds from the surcharge – HUF 100 for each miniature sheet, which may not be used to pay for postage – to supporting youth stamp collecting.

The first scout camp began on 1 August 1907 on Brownsea Island in the south of England. The movement, founded by Robert Baden-Powell in 1907, appeared in Hungary in 1910. The Hungarian Scout Association was established on 28 December 1912. Hungary was a founder member of the International Scout Bureau (today WOSM) as well as the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, which was established in Parád in 1928. Hungarian scouts first took part in a world jamboree in Copenhagen in 1924, where they came third in the competition behind the British and the Americans. In 1926 the first Hungarian national jamboree was organised, which was attended by 10,000 people. In 1927 the Association set up a centre for the highest scout training among other activities at Hárshegy. By then the Association also owned a central national building, a sea scout centre on the Danube and a national network of scout shops. In 1933 Hungary organised the 4th World Scout Jamboree in the park of the royal palace in Gödöllő, where 26,000 scouts from 46 countries took part. Between 1948 and 1989 the movement was banned by the government in Hungary, and Hungarian scouting continued either illegally or in emigration. After the change of political system, on 11 February 1989 the Hungarian Scout Association was the very first social organisation to be registered at the Metropolitan Court of Budapest.

At present the Hungarian Scout Association has 10 scout districts. Each district is divided into areas, which operate their own scout groups. Irrespective of geographical area, there are specialised branches of the scout movement, such as the sea scouts and the air scouts, where scouts can learn about their particular interest. The training takes place in small communities called patrols, which are run by young leaders. Several patrols with members of similar age are overseen by an adult. The leaders are given their assignments dependent on different levels of training.
Source: mcssz.hu; hu.wikipedia.org

3. GERMAN - 100 JAHRE UNGARISCHER PFADFINDERVERBAND

Das Thema des Briefmarkenkleinbogens mit Aufpreis
„Für die Jugend 2012“ ist die Pfadfinderbewegung

Die Magyar Posta gibt zu Ehren des Zentenariums der Gründung des Ungarischen Pfadfinderverbandes einen Sonderbriefmarkenkleinbogen mit Aufpreis heraus. Auf den Briefmarken des Kleinbogens erscheinen grafische Kompositionen in Zusammenhang mit der Pfadfinderbewegung, wie die Pfadfindergroßlager, die Ausbildung von Leitern, das Pfadfinderzeichen (Pfadfindergruß) und das Pfadfinderabzeichen. Der Briefmarkenkleinbogen wurde unter Verwendung der Werke von Lajos Márton nach Entwürfen der Grafikerin Edit Szalma in der Állami Nyomda (Staatsdruckerei) in 50 000 Exemplaren hergestellt. Den Betrag, der aus dem zur Freimachung nicht geeigneten Aufpreis einfließt (100 HUF pro Kleinbogen), verwendet die Magyar Posta zur Förderung der Jugendphilatelie.

Das erste Pfadfinderlager fand am 1. August 1907 auf der südenglischen Insel Brownsea Island statt. In Ungarn erschien die von Robert Baden-Powell 1907 gegründete Bewegung das erste Mal 1910. Der Ungarische Pfadfinderverband wurde am 28. Dezember 1912 gegründet. Ungarn war Gründungsmitglied von International Scout Bureau (heute WOSM) sowie von WAGGGS, Letzterer wurde 1928 in Parád gegründet. Zum ersten Mal nahmen ungarische Pfadfinder an dem 1924er Pfadfindergroßlager in Kopenhagen teil, wo sie hinter den Engländern und den Amerikanern den dritten Platz erwarben. 1926 wurde ein nationales Großlager mit 10 000 Teilnehmern organisiert. 1927 wurde auf dem Hárshegy der Pfadfinderpark des Verbandes errichtet, wo unter anderem auch Leiter ausgebildet wurden. Zudem waren das Gebäude des nationalen Zentrums, ein Wasserpfadfinderstandort an der Donau, sowie ein landesweites Pfadfinder-Verkaufsstellennetz in Besitz des Verbandes. Das 4. Pfadfinderwelttreffen wurde 1933 in Ungarn, im Gödöllőer Köngilichen Schlosspark, veranstaltet, an dem 26 000 Pfadfinder aus 46 Ländern teilnahmen. Die Organisation war zwischen 1948 und 1989 jedoch von der Regierung verboten worden, somit lebte die ungarische Pfadfinderbewegung nur in der Illegalität und in der Emigration fort. Nach der politischen Systemwende wurde der Verband neu gegründet: Das Gericht der Hauptstadt registrierte den Ungarischen Pfadfinderverband am 11. Februar 1989 als die als erste gegründete Nichtregierungsorganisation Ungarns.

Derzeit baut sich der Ungarische Pfadfinderverband aus 10 Pfadfinderbezirken auf. Die Bezirke gliedern sich in Bereiche auf und innerhalb der Bereiche funktionieren Pfadfindergruppen. Die so genannten Arbeitsbereiche, wie beispielsweise Wasserpfadfinder und Luftpfadfinder, an denen die Pfadfinder entsprechend ihrem Interessenkreis teilnehmen können, wurden unabhängig von der geografischen Aufgliederung ausgebaut. Die Erziehungsarbeit geht in den Kleingemeinschaften (Gruppen) vonstatten, die von einem Jungpfadfinder geleitet werden. Mehrere gleichaltrige Gruppen (Schwarm) leitet ein Erwachsener. Die Leiter werden nach unterschiedlichen Ausbildungsstufen beauftragt. Quelle: mcssz.hu; hu.wikipedia.org

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>