100 ÉVES A HAJDÚDOROGI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE

100 ÉVES A HAJDÚDOROGI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE

1. MAGYAR - 100 ÉVES A HAJDÚDOROGI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CENTENARY OF THE GREEK CATHOLIC DIOCESE OF HAJDÚDOROG - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - 100 JAHRE GRIECHISCH-KATHOLISCHE DIÖZESE HAJDÚDOROG - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 100 ÉVES A HAJDÚDOROGI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE

Alkalmi bélyeg köszönti a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye centenáriumát

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye centenáriumát. A bélyegképen a Máriapócsi Görögkatolikus Kegytemplom Könnyező Istenszülő ikonja, Kisleghi Nagy Ádám Pantokrátor c. alkotása, a magyarországi görögkatolikus egyház megalapításáról rendelkező Vatikáni Bulla részlete, valamint a Hajdúdorogi Görögkatolikus Templom ikonosztázion részlete található. A négy képet a Magyarországi Görögkatolikus Egyház szimbóluma köti össze, a kompozíciót a Vatikáni bullát is díszítő ornamentikás széldísz egészíti ki. Az alkalmi borítékon a hajdúdorogi templom mennyezeti freskója (Puskás László alkotása), az alkalmi bélyegzőn pedig egy 1859-es ábrázolású templomsziluett látható. A centenáriumi újdonság Laczkó Anita grafikusművész tervei szerint az Állami Nyomdában készült.

A magyarság már a népvándorlás évszázadaiban kapcsolatba került a bizánci kereszténységgel, a hittérítést is a keleti szertartású hittérítők kezdték. A IV. Lateráni zsinat után a bizánci kereszténység háttérbe szorult, de a XVII. századból fennmaradt imádságok és énekek is tanúsítják a folytatólagos továbbélést. 1868. április 16-án ötvenkét magyar görögkatolikus egyházközség képviselői országos kongresszust tartottak, ahol kérték a magyar nyelvű liturgia engedélyezését és önálló egyházmegye felállítását. Ennek eredményeként I. Ferenc József megalapította a Hajdúdorogi Külhelynökséget és 1898. június 8-án megalakult a Görögszertartású Katolikus Magyarok Országos Bizottsága. Az Egyházmegyét 1912. május 6-án I. Ferenc József alapította, Christifideles Graeci kezdetű bullájával Szent X. Piusz pápa 1912. június 8-án kanonizálta, a Magyar Országgyűlés pedig az 1913. évi XXXV. sz. törvénycikkével iktatta törvénybe. Az egyházmegyéhez 162 parókia tartozott, ami a trianoni békekötést követően kevesebb, mint felére csökkent. 1968-ban a Szentszék engedélyével az egyházmegye joghatóságát kiterjeszthette a területén kívül eső parókiákra is. II. János Pál pápa, a Summis Pontificibus kezdetű bullájával 1980. július 17-én a Hajdúdorogi Egyházmegye joghatóságát – a Miskolci Apostoli Kormányzóság kivételével – minden Magyarországon élő görögkatolikus hivőre kiterjesztette. A bullát 1980. szeptember 28-án Agostino Casaroli bíboros, pápai államtitkár adta át Esztergomban. (Forrás: gorogkatolikus.hu)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - CENTENARY OF THE GREEK CATHOLIC DIOCESE OF HAJDÚDOROG

Special stamp commemorating the centenary of the Greek Catholic Diocese of Hajdúdorog

Magyar Posta is issuing a special stamp to commemorate the centenary of the Greek Catholic Diocese of Hajdúdorog. The stamp design depicts the Weeping Icon of the Theotokos of the Greek Catholic Shrine in Máriapócs, Pantocrator by Ádám Kisleghi Nagy, an extract from the Papal Bull ordering the establishment of the Greek Catholic Church of Hungary, and a detail from the iconostasis of the Greek Catholic church in Hajdúdorog. The four pictures are connected by the symbol of the Greek Catholic Church of Hungary and the composition has the same ornamental decoration which adorns the Papal Bull at the side. On the first day cover the ceiling fresco of the church in Hajdúdorog is shown, while the special postmark bears the silhouette of the church from an 1859 depiction. The centenary stamp was made in the state printing company Állami Nyomda based on the design of graphic artist Anita Laczkó.

The Magyar tribes first came into contact with Byzantine Christianity during their centuries of migration, and missionaries who used the Eastern liturgy began their conversion. After the Fourth Lateran Council, Byzantine Christianity was forced into the background, but prayers and hymns from the 17th century show that it continued to survive. On 16 April 1868 the representatives of fifty-two Hungarian Greek Catholic congregations held a national congress, where they urged the adoption of a liturgy in Hungarian and the establishment of an independent diocese. As a result of this, Franz Joseph I established the Vicariate of Hajdúdorog and on 8 June 1898 the National Committee of Greek-Rite Catholic Hungarians was set up. The Diocese was established by Franz Joseph I on 6 May 1912, canonized by the bull Christifideles Graeci of Pope Pius X on 8 June 1912, and enacted by Law XXXV of 1913 of the Hungarian Parliament. The Diocese originally covered 162 parishes but, after the Trianon Peace Treaty, this number was reduced by almost half. In 1968 the Diocese’s authority was extended by permission of the Holy See to parishes beyond its boundaries. Pope John Paul II extended the authority of the Diocese of Hajdúdorog to all Greek Catholics in Hungary, with the exception of those in the Apostolic Exarchate of Miskolc, in his bull Summis Pontificibus on 17 July 1980. The bull was handed over by Cardinal Agostino Casaroli, State Secretary of His Holiness the Pope, in Esztergom on 28 September 1980. (Source: gorogkatolikus.hu)

3. GERMAN - 100 JAHRE GRIECHISCH-KATHOLISCHE DIÖZESE HAJDÚDOROG

Sonderbriefmarke anlässlich des Zentenariums der Griechisch-katholischen Diözese Hajdúdorog

Die Magyar Posta gibt anlässlich des Zentenariums der Griechisch-katholischen Diözese Hajdúdorog eine Sonderbriefmarke heraus. Auf der Briefmarke sind das Ikon der Tränenden Muttergottes in der griechisch-katholischen Pilgerkirche Máriapócs, das Fresko Pantokrator, ein Werk von Ádám Kisleghi Nagy, ein Ausschnitt der Vatikanischen Bulle über die Gründung der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn sowie ein Ausschnitt der Ikonostase der griechisch-katholischen Kirche Hajdúdorog aufzufinden. Die vier Bilder verbindet das Symbol der griechisch-katholischen Kirche Ungarns miteinander, vervollständigt wird die Komposition durch ein ornamentales Randdekor, das auch die vatikanische Bulle ziert. Auf dem Sonderumschlag ist das Deckenfresko der Kirche von Hajdúdorog zu sehen, der Sonderstempel bildet eine 1859er Kirchensilhouette ab. Die Briefmarkennovität ist nach Entwürfen der Grafikerin Anita Laczkó in der Állami Nyomda (Staatsdruckerei) hergestellt worden.

Die Magyaren kamen mit dem byzantinischen Christentum schon in den Jahrhunderten der Völkerwanderung in Verbindung, auch die Mission begannen die Missionare mit orientalischem Ritus. Nach dem Vierten Laterankonzil wurde das byzantinische Christentum in den Hintergrund gedrängt, seinen Fortbestand bezeugen jedoch auch die fortlebenden Gebete und Gesänge aus dem 17. Jahrhundert. Am 16. April 1868 hielten Vertreter von zweiundfünfzig ungarischen griechisch-katholischen Kirchengemeinden einen Landeskongress ab, auf dem sie die Bewilligung der ungarischen Liturgiesprache und die Aufstellung einer eigenen Diözese beantragten. Also gründete Franz Joseph I. das Vikariat Hajdúdorog und am 8. Juni 1898 wurde die Landeskommission der katholischen Ungarn mit griechischem Ritus gebildet. Die Diözese wurde am 6. Mai 1912 von Franz Joseph I. gegründet, vom Hl. Papst Pius X. in seiner Bulle Christifideles Graeci kanonisiert und vom Ungarischen Parlament im Gesetzartikel Nr. XXXV von 1913 gesetzlich verankert. Zu der Diözese gehörten 162 Parochien, deren Zahl nach dem Friedensvertrag von Trianon auf weniger als die Hälfte sank. 1968 konnte die Diözese ihre Jurisdiktion mit Erlaubnis des Heiligen Stuhls auch auf Parochien ausdehnen, die nicht in ihren Amtsbereich gehörten. Papst Johannes Paul II. erweiterte die Jurisdiktion der Diözese Hajdúdorog am 17. Juli 1980 in seiner Bulle Summis Pontificibus – mit Ausnahme des Apostolischen Exarchates Miskolc – auf alle in Ungarn lebenden griechisch-katholischen Christen. Die Bulle ist am 28. September 1980 in Esztergom von Kardinalstaatssekretär Agostino Kardinal Casaroli übergeben worden. (Quelle: gorogkatolikus.hu)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>