ÜZENET BÉLYEGEM III. - KOPOGTATÓ

ÜZENET BÉLYEGEM III. - KOPOGTATÓ

1. MAGYAR - ÜZENET BÉLYEGEM III. - KOPOGTATÓ - BÉLYEG - Bélyeg rendelési kód: 2007 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - MESSAGE STAMP III. - PINGING TATO - STAMP - Order code of the stamp: 2007 Year stamps complete
3. GERMAN - Message Stempel III. - Ping Tato - Stamp - Marke die sprechstunde kode: 2007 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÜZENET BÉLYEGEM III. - KOPOGTATÓ - BÉLYEG

A Magyar Posta 2007. július 16-án további, megszemélyesítésre alkalmas ívekkel bővítette személyes bélyeg kínálatát. Az újdonságok bélyegképei – követve a megkezdett gyakorlatot – értékjelzés nélküliek, vagyis a tarifaváltozáshoz illeszkedően, a rajtuk jelzett kategóriában, kiegészítő bérmentesítés nélkül rugalmasan felhasználhatóak.

Üzenet bélyegem II. – Tollak: A húsz, illetve harmincöt bélyeget tartalmazó íveken belül húsz különböző – levélírásra ösztönző motívumot tartalmazó – bélyegkép követi egymást az íróeszköz fejlődési szakaszait bemutatva a lúdtolltól a modern golyóstollig. Tervező: Berky Péter.

A bélyegív a Pénzjegynyomda Zrt-ben, ofszet nyomtatással készült. A bélyegek perforálási mérete: 25,2 x 36,25 mm, a hozzátartozó szelvényé 25,2 x 18 mm; az ív vágási mérete: 210 x 297 mm.

Az egyenként húsz „BELFÖLD” értékjelzésű bélyeget tartalmazó, megszemélyesítésre alkalmas ív szelvényes forgalmi bélyegként is megjelent.

Megjelenési időpont: 2007. július 16.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - MESSAGE STAMP III. - PINGING TATO - STAMP

The Hungarian Post 2007th On 16 July further, and organizing the personal stamp of curves expanded offerings. Thumbnails of the news - following the practice started - those without bank-ie the tarifaváltozáshoz matching the category, they indicated, additional flexibility can be used without franking.

Message Stamp II. - Pen: The twenty or thirty stamps including within twenty different curves - to encourage letter-writing motif containing - Thumbnail follow each other in the developmental stages of writing material and show the lúdtolltól the modern ballpoint pen. Designer: Peter Berky.

The bélyegív in the Banknote Printing Co., offset printing made. The stamps Perforation size: 25.2 x 36.25 mm, and the corresponding sections, 25.2 x 18 mm, the cut sheet size: 210 x 297 mm.

Each of the twenty "for domestic" értékjelzésű sticker containing the personification of arc segmented market also appeared as a sticker.

3. GERMAN - Message Stempel III. - Ping Tato - Stamp

Die Ungarische Post 2007. Am 16. Juli weiter, und die Organisation der persönlichen Stempel von Kurven erweiterte Angebot. Miniaturbilder der news - entsprechend der Praxis begonnen - ohne die Bank, dh die tarifaváltozáshoz passenden Kategorie, sie angegeben, zusätzliche Flexibilität können, ohne Frankierung verwendet werden.

Message Stamp II. - Stift: Die zwanzig oder dreißig Briefmarken einschließlich innerhalb von zwanzig verschiedenen Kurven - bis zum Briefe schreiben mit Motiv - Thumbnail folgen einander in die Entwicklungsstufen des Schreibens Material und die lúdtolltól den modernen Kugelschreiber zeigen, zu fördern. Designer: Peter Berky.

Die bélyegív in der Banknote Printing Co., Offsetdruck hergestellt. Die Marken Zähnung Größe: 25,2 x 36,25 mm, und die entsprechenden Abschnitte, 25,2 x 18 mm, das Einzelblatt-Größe: 210 x 297 mm.

Jedes der zwanzig "für den Hausgebrauch" értékjelzésű Aufkleber mit der Personifizierung der Bogen segmentierten Markt erschien auch in Form eines Aufklebers.