Földtani kincseink - Bélyeg blokk

Földtani kincseink - Bélyeg blokk

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>

1. MAGYAR - Földtani kincseink - Bélyeg blokk - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - Hungary’s Geological Treasures - Order stamp >>

1. MAGYAR - Földtani kincseink - Bélyeg blokk

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot és kétcímletű bélyegsorozatot bocsát ki földtani kincseink témakörben. A bélyegblokkon a bükkábrányi késő miocén ősi mocsárciprusok, a sorozat címletein egy, babérfélékhez tartozó ipolytarnóci fosszília, illetve az óbudai korai oligocén növények láthatók, utóbbin kiemelten a Raskya vetusta lelet, amely a magyar paleobotanika jeles egyéniségének, Dr. Rásky Klára (1908-71) paleobotanikusnak állít emléket. A grafikai kompozíciók érdekessége, hogy a leleteket feltételezett eredeti környezetükben helyezte el Székely Kálmán tervezőművész. A blokkból 80.000, a sorozatból 200.000 példány készült a Pénzjegynyomdában. Június 8-tól kapható.

A bükkábrányi ősi mocsárciprus erdő maradványait 2007 júliusában, 60 méteres mélységben találták a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bükkábrány melletti lignitbányában. A feltevések szerint a mocsárciprusok a késői miocén korban, mintegy 7–8 millió évvel ezelőtt alkothattak erdőt ezen a helyen a Pannon-tó északi partvidékén. Magasságuk elérhette a 30-40 métert. Pusztulásukhoz egy hirtelen homokvihar vagy iszaplavina vezethetett, amely mintegy 6 méteres magasságban elborította, így konzerválta törzsük alsó részét. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület világhírű, Európa Diplomás miocén kori őslénytani lelőhely, egy 17 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa során betemetett „ősvilági Pompeii”. Tudományos vizsgálatai 1836-ban kezdődtek, 1944 óta védett. Legfontosabb ősmaradványai: cápafogakkal hintett tengerparti föveny, szubtrópusi erdő hatalmas, megkövesedett fái, növénylenyomatok, állatok lábnyomai, vulkáni tufa áradatában összesült maradványok. A korai oligocénben képződött Tardi Agyag Óbuda területén a téglaégetésre szánt agyag fejtése közben került napvilágra. A rétegekből számos és változatos, szubtrópusi tájra jellemző, kb. 30 millió éves ősnövény maradvány került elő, mely bizonyítja, hogy milyen gazdag és színes növényvilág volt valaha ezen a területen. Az alkalmi boríték Kováts Gyula (1815-73) paleobotanikusnak állít emléket, aki gyűjtéseivel, leíró és rendszerező munkájával a magyar ősnövénytani kutatásokat alapozta meg. Az „Erdőbényei ásatag virány” és a „Tállyai ásatag virány” című munkái 1856-ban kerültek publikálásra, és ezen munkái jelentik a magyar paleobotanika megszületését. A bélyegsorozat és a –blokk grafikája akvarell technikával készült és egyedi megfogalmazásban, a fikciót a valósággal keverve dolgozza fel a földtani kincsek témakörét. Egyes blokkok esetében elfogadható mértékű színeltérés tapasztalható a bíbor alapszín irányába.

Forrás: Posta

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>

2. ENGLISH - Hungary’s Geological Treasures

Magyar Posta is issuing a special stamp block and a two-denomination stamp set on the theme of Hungary’s geological treasures.

The design of the block features Late Miocene swamp cypresses from Bükkábrány, while the fossil of a member of the laurel family from Ipolytarnóc and Early Oligocene plants from Óbuda appear on the denominations of the set. The latter shows a specimen of the fossil species Raskya vetusta in honour of the eminent Hungarian palaeobotanist Dr Klára Rásky (1908-71). An interesting aspect of the designs is that the graphic artist Kálmán Székely set the finds in their imagined original environments. 80,000 copies of the block and 200,000 copies of the set were produced by the Pénzjegynyomda printing company.

The mummified remains of a swamp cypress forest were found 60 metres below the ground in an open-cast lignite mine near Bükkábrány in Borsod-Abaúj-Zemplén countyin July 2007. It is thought that this area was a swamp cypress forest on the northern shore of the Pannonian Sea in the Late Miocene about 7 to 8 million years ago. The cypresses were 30 to 40 metres high. A sudden sandstorm or mudflow may have caused the trees to die, covering the lower part of their trunks to a height of 6 metres which preserved them. The Ipolytarnóc Fossils Nature Conservation Area is a world renowned early Miocene palaeontological site and a European Diploma protected area, which was buried in a volcanic catastrophe similar to Pompeii 17 million years ago. Scientific investigations in the area began in 1836 and it has been protected since 1944. Its most important fossilised remains are the shoreline layer bearing sharks teeth, the enormous petrified trees of a subtropical forest, impressions of plants and the footprints of animals and fossils caught in the deluge of volcanic tuff. Tard Clay formed in the Early Oligocene came to light in Óbuda while extracting clay for brick-making. Many varied specimens of fossilised plants typical of subtropical regions roughly 30 million years old were discovered, demonstrating the abundance and diversity of the vegetation that once existed in the area. The special cover honours the palaeobotanist Gyula Kováts (1815-73), whose collections and work describing and classifying the finds laid the foundations of research into palaeobotany in Hungary. His books “The Fossil Flora of Erdőbénye” and “The Fossil Flora of Tállya” were published in 1856, establishing palaeobotany in Hungary. The graphics of the stamp set and block were made in watercolours and treated the theme of geological treasures in an individual interpretation which mixed fact and fantasy. On some blocks a colour difference to an acceptable degree towards the primary colour magenta may be perceptible.

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>