90. Bélyegnap - 90th Stamp day

90. Bélyegnap - 90th Stamp day

90. Bélyegnap

A Magyar Posta kétcímletű alkalmi bélyegsorozat és feláras bélyegblokk kibocsátásával köszönti a hazai bélyeggyűjtők legnagyobb ünnepét, a Bélyegnapot, mely eseménysorozatra 2017. november 3. és 5. között a budapesti Stefánia Palotában kerül sor. Az újdonságok Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készültek. A kétcímletű bélyegsor, a bélyegblokk és az első napi borítékok november 3-tól vásárolhatók meg.

Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés nyomán az 1868:XLI. törvénycikk rendelkezett a Magyar Királyi Honvédség felállításáról, amely kezdetben gyalogságból és lovasságból, majd 1913-tól tüzérségből is állt. Első főparancsnoka Habsburg–Lotaringiai József Károly Lajos (1833–1905) főherceg, lovassági tábornok volt, aki az 1866-os porosz–osztrák háborúban szerzett érdemeiért a Katonai Érdemkereszt hadi díszítménnyel kitüntetésben részesült, 1898-tól pedig az érdemjel ékkövekkel berakott, különleges változatát viselhette. Az értékes kitüntetést és viselőjét a 120 forint névértékű bélyeg ábrázolja.

A 155 forint névértékű bélyegen a honvéd lovasság két jellegzetes tárgyi emléke látható. Az osztrák–magyar közös hadsereg 1869 M csákóját a Magyar Királyi Honvédség is átvette. A honvéd csákókat a csákócímer (a képen az 1891-es változat), a fehér lószőrforgó, illetve az arany zsinórok és paszományok meggyvörös beszövése különböztette meg a közös hadseregéitől. Az egyes huszárezredeket a csákók eltérő színe mellett a fejfedő bal oldalán elhelyezett ezredszám jelölte. A bemutatott csákó felső pereménél körbefutó paszomány hadnagyi–főhadnagyi rendfokozatra utal. Az 1904 M lovastiszti szablyát az osztrák–magyar haderő lovas, illetve lovasított (például tüzér) alakulatainak tisztjei számára rendszeresítették.

Az 500+300 Ft névértékű, feláras, sorszámozott blokkon a Stefánia Palota homlokzatai és belső terei tekinthetők meg. Az 1895-ben Park-Club néven megnyitott épület létrejöttének fő célja a nemesség társasági összejöveteleinek biztosítása volt. Az egyemeletes ingatlan magas és tágas belső terekkel, széles erkélyekkel, tágas lépcsőkkel, a kor főúri ízlésének mindenben megfelelő elrendezésben épült meg neobarokk stílusban. A második világháborúban megsérült létesítmény teljes rekonstrukciójára 1965-ben került sor, melynek során új neobarokk berendezés került az épületbe. Hivatalos elnevezése 1993 óta Stefánia Palota, fő feladata, hogy reprezentatív helyszínt biztosítson a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség rendezvényeinek.

A bélyegsor elsőnapi borítékján az 1869 M honvéd gyalogsági csapatzászló stilizált ábrázolása látható, a blokk elsőnapi borítékját a Stefánia Palota főhomlokzata díszíti.

Forrás: Posta

90th Stamp day

Hungary Post is celebrating the largest domestic festival for stamp collectors, Stamp Day, which this year is being held in the Stefania Palace in Budapest between 3 and 5 November 2017, by issuing a pair of special stamps with different denominations and a souvenir sheet with a surcharge. The new issues were designed by the graphic artist Barnabás Baticz and produced by ANY Security Printing Company.

Following the Austro-Hungarian Compromise of 1867, Act XLL of 1868 provided for the establishment of the Hungarian Royal Defence Forces, which were first comprised of infantry and cavalry and from 1913 artillery as well. The first commander-in-chief was the cavalry general Archduke Joseph Karl (1833-1905), who was awarded the Military Merit Cross with War Decoration for his achievements in the 1866 Austro-Prussian War, and from 1898 could wear a special version mounted with gems. This valuable medal and its wearer are depicted on the HUF 120 stamp.

Two historic objects inextricably linked with the cavalry are shown on the HUF 155 stamp. The Hungarian Royal Defence Forces adopted the 1869 M shako, a type of military cap used by the joint Austro-Hungarian Army. The Hungarian shako (the one shown is from 1890) had a badge with arms, a white horse-hair hackle, and gold braid and trimmings interwoven with deep red to distinguish them from the joint army’s. The headdress of each hussar regiment was a different colour, and the regiment number was marked on the left of the shako. The band running around the upper rim of the shown shako indicates the rank of Lieutenant-First Lieutenant. The 1904 M cavalry officer sabre was worn by officers of the Austro-Hungarian cavalry and mounted units such as the artillery.

The facade and views of the interior of the Stefania Palace are depicted on the numbered souvenir sheet with a face value of HUF 500 plus a HUF 300 surcharge. The purpose of the building, opened in 1895 under the name the Park Club, was to provide a place for social gatherings for the nobility. The two-storey neo-baroque building has spacious halls, broad balconies and wide staircases laid out to the taste of the aristocracy of the period. The building was damaged in World War II and underwent a complete reconstruction in 1965, when it was refurbished in neo-baroque style. It has been officially called the Stefania Palace since 1993 and its main function is to provide an exclusive venue for the events of the Ministry of Defence and the Hungarian Defence Forces.

The first day cover of the set of two stamps shows a stylised depiction of an 1869 M infantry standard, while the facade of the Stefania Palace appears on the first day cover of the souvenir sheet.

Source: Post

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>