150 éves a Magyar bélyegkibocsátás - 150 years of Hungarian stamp issuance

 150 éves a Magyar bélyegkibocsátás - 150 years of Hungarian stamp issuance

150 éves a Magyar bélyegkibocsátás - bélyegkisív
Bélyeg megjelenés 2017. június 1.

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kiadásával köszönti az első magyar bélyeg kibocsátásának 150. évfordulóját. A kisív Elekes Attila grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült 39 000 példányban. Az újdonság június 1-től kapható.

A bélyeg apró, mégis megannyi információt hordozó felület, rajta az emberi létezésből, az ember és a természet közös létéből fakadó különleges képi világgal. Lehet színekkel telített vagy árnyalatokban visszafogott, részletgazdag vagy csak a fő elemeket kiemelő, összeköthet és megkülönböztethet, de egy jellemzőjében megegyezik: postai díjak lerovására készült.
Másfél évszázad történelmi mércével mérve is jelentős időszak, mialatt új és új generációk nőttek fel, korszakalkotó események formálták a hétköznapokat, újabb és újabb divatok érkeztek és tűntek el, egykor elképzelhetetlen tudományos és műszaki újítások váltak a mindennapi élet részévé. Ezek a változások a több mint 5200 magyar bélyegcímleten ugyanúgy figyelemmel kísérhetők. Nem csupán a választott témákon, hanem a bélyeggel leróható postai szolgáltatások körének módosulásán, a nyomdatechnológián, a bélyegek minőségén és elérhetőségén, a névértéken és a gyűjtők körében a kiadást követő években kialakuló értéken is.

Ezt a jubileumi évfordulót három filatéliai kiadvánnyal köszöntjük, amelynek első tagja egy olyan bélyegkisív, amelynek négy különböző címletén a magyar bélyegkiadás kezdeteit és a Magyar Posta önállóvá válásának folyamatát követhetjük nyomon filatéliai nézőpontból, az első bélyegtervtől, az első magyar kiadású, illetve az első hazai gyártású bélyegeken át az első magyar feliratos levélbélyegig.

A kisív nyitó címletén az első magyar bélyegterv jelenik meg, melyet Than Mór 1848-ban, a szabadságharc idején tusrajz formájában tervezett meg. A szabadságharc leverése miatt a tervből nem készülhetett bélyeg, de majd 170 év elteltével betöltheti eredeti funkcióját. A kisív második bélyegén az 1867-ben önállóvá vált magyar postaigazgatás első bélyegsorozatának 2 krajcáros címlete jelenik meg, melyet könyvnyomással – magyarországi gyártókapacitás híján – a bécsi k.u.k. Hof- und Staatsdruckereitól (bécsi Császári és Királyi Udvari és Államnyomda) rendeltek meg. A harmadik címlet az 1871-ben kő- és réznyomatos formában egyaránt megjelent bélyegsor 5 krajcáros címletét reprodukálja, amelyet már Magyarországon, a Magyar Királyi Államnyomdában állítottak elő. A kisív negyedik címlete pedig az első magyar felirattal – Magyar Kir. Posta – kibocsátott 1874-es postabélyegsor 3 krajcáros értékét ábrázolja.

A bélyegkiadásunk által létrejött remekművek olyan alkalmazott kisgrafikák, amelyeket a világ minden táján nyelvismeret nélkül is megértenek, magyar és egyetemes események, értékrendek hordozói. A Magyar Posta az elmúlt másfél évszázad minden érintett szereplőjének – tervezőknek, nyomdai szakembereknek, postai munkavállalóknak és tisztviselőknek – köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért. A bélyegek kiadása nem öncélú tevékenység, ezért köszönjük a bélyeggyűjtők újabb és újabb generációinak lankadatlan érdeklődését és a kapcsolódó tudományos igényű kutatómunkát, továbbá bízunk abban, hogy a bérmentesítési céllal vásárló ügyfeleink számára is sikerül az esztétikát és a praktikumot egy kiadványban egyesítenünk. Az eddigi értékteremtést a következő évtizedekben is folytatjuk a postai szolgáltatások támogatása, az eljövendő évek korlenyomatának megőrzése, és a magyar értékek népszerűsítése céljából.

Forrás: Posta

150 years of Hungarian stamp issuance

Magyar Posta is commemorating the 150th anniversary of the issue of the first Hungarian postage stamp by issuing a special miniature sheet. Thirty-nine thousand copies of the miniature sheet designed by the graphic artist Attila Elekes were produced by the banknote printing company Pénzjegynyomda Zrt.

The stamp is a tiny surface that, in spite of its size, carries a mass of information showing a special visual world arising from human existence and the co-existence of man and nature. The postage stamp may be brightly coloured or composed of subtle tones, may show minute details or focus on only the key features, may connect or differentiate, but one characteristic always remains the same: it is a means of paying postage.

Even by historical standards one hundred and fifty years are a considerable period of time, and over its course many new generations have grown up, events that have revolutionised our everyday lives have occurred, trends have come and gone, and once unimaginable scientific and technical innovations have become part of ordinary life. These changes can also be followed through the over 5,200 Hungarian stamp issues. This is evident in not only the topics chosen, but also the change in the range of postal services payable with stamps, the printing technology, the quality and availability of postage stamps as well as the face value and the value that accrues among philatelists in the years after release.

Magyar Posta is celebrating this special jubilee with three philatelic issues. The first issue is a miniature sheet with four different stamps illustrating the beginnings of Hungarian stamp issuance and the process of the company becoming independent from a philatelic aspect, commencing with the first stamp design, followed by the first Hungarian stamp issue, then the first stamps printed in Hungary and finally the first postage stamp bearing a Hungarian inscription.

The first stamp of the miniature sheet shows the earliest design for a Hungarian stamp, a pen and ink drawing by Mór Than made in 1848, at the time of the Hungarian war of independence from Austrian rule. Due to Hungary’s defeat in this conflict, the design was never made into a stamp but now, after almost 170 years, it can fulfil its originally intended function. On the second stamp of the miniature sheet the 2-krajcar denomination of the first stamp series of the Hungarian postal administration, which gained independence in 1867, is shown. In the absence of production capacity in Hungary, the stamp was ordered from the Imperial and Royal Stationery Office in Vienna and produced by letterpress printing. The third stamp is a reproduction of the 5-krajcar denomination of a set of stamps issued in 1871 both by lithographic and copperplate printing, which was by then produced at the Hungarian Royal State Printers in Hungary. The fourth stamp of the miniature sheet depicts the 3-krajcar stamp of the 1874 postage stamp series, which bears the first inscription in Hungarian, meaning “Hungarian Royal Post”.

The masterpieces created by issuing stamps are minuscule works of applied graphics that show Hungarian and universal events and values, and are understandable all around the world without any knowledge of the language. Magyar Posta wishes to express its gratitude for the endeavours of all the people involved over the last one hundred and fifty years, be they designers, printing specialists, postal employees or managers. Issuing stamps is not an activity with an end in itself, and so we also wish to thank generations of stamp collectors for their unceasing interest and for the related research activity of high academic standard, and hope that we have also succeeded in uniting aesthetics and practicality in each issue for customers purchasing stamps with the aim of paying for postage. Our value creation activity will be continued in the decades to come in order to support postal services, to preserve an impression of the age in the coming years and to promote Hungarian values.

Source: Posta