Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára - Béla Bartók: Bluebeard’s castle

 Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára - Béla Bartók: Bluebeard’s castle

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk megjelentetésével köszönti Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára operabemutatójának centenáriumát. A 70 000 példányban kibocsátott, sorszámozott blokk Kara György grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült. A kiadvány 2018. március 2-án jelenik meg.

04 2018 Kékszakáll small

Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene gyűjtője. A 20. századi zeneszerzés egyik klasszikusa, Liszt Ferenc mellett a legnagyobb magyar zeneszerző. Etnomuzikológusként Kodály Zoltánnal együtt alapozta meg a hazai népzenegyűjtést, művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. Több mint két és fél évtizeden keresztül a Zeneakadémia zongoraoktatója, emellett rendszeresen adott Európa-szerte koncerteket.

A kékszakállú herceg vára Bartók Béla egyetlen, egyfelvonásos operája, amelynek szövegkönyvét Balázs Béla írta. A zene és a szöveg szoros egységet alkot, mindkettő balladai-népzenei alapokra épül. Bartók az Erdélyben felfedezett, az őt elbűvölő régi típusú zenei stílus által ihletett zenét írt. A pentaton népdalok mintája alapján szerkesztett, ennek sötét hangszínű anyaga adja a rideg, komor – valójában a férfilelket jelentő – várnak és magának a Kékszakállúnak a témáját. Ebben az operában nincsenek duettek és áriák, végig a két szereplő párbeszédét halljuk, a zene érzéseik ábrázolását hangsúlyozza és finomítja, a vizuális látványt erősíti.

A mű ősbemutatójára 1918. május 24-én került sor a Magyar Királyi Operaházban, azonban nyolc előadás után a darabot levették a műsorról. 1936-tól játszották ismét, immáron nagy sikerrel, és ekkor indult el a nemzetközi hírnév felé.

A bélyeg Kass János Kossuth-díjas grafikusművész illusztrációinak reprodukciójával készült. A gazdag jelképrendszer mellett az erőteljes színek, a szereplők tömbösített formája, a kimerevített arckifejezések és a kontrasztok fokozzák a drámai feszültséget a kép és a hangzás között. A bélyegen, az alkalmi borítékon és az alkalmi bélyegzőn a képzelet és a valóság világának transzcendentális látomásai jelennek meg a zárkózottságról és a lélek börtönéből való kitörésről. Kass János illusztrációi a zenétől és szövegtől független életet élnek,önálló grafikai alkotásokként is érvényesek.

Forrás: Posta

Béla Bartók: Bluebeard’s castle

Hungarian Post is marking the centenary of the premiere of Béla Bartók’s opera Bluebeard’s Castle by issuing a commemorative souvenir sheet. Seventy thousand copies of the souvenir sheet designed by the graphic artist György Kara were produced by ANY Security Printing Company. The new issue will go on sale from 2 March 2018.

Béla Bartók (1881-1945) was a composer, pianist and ethnomusicologist who collected Central European folk music. One of the classics of 20th-century composing, he is the greatest Hungarian composer alongside Franz Liszt. As an ethnomusicologist, together with Zoltán Kodály, he laid the foundations of folk music collection in Hungary. His art and academic achievements were of major importance not only in terms of Hungarian and European music history but as part of universal culture. For over twenty-five years he taught piano at the Academy of Music in Budapest, in addition to which he also gave regular concerts throughout Europe.

Bluebeard’s Castle is Béla Bartók’s only, one-act opera, whose libretto was written by the poet Béla Balázs. The music and text form a close-knit unit, both being founded on ballads and folk music. Bartók’s music was inspired by an old type of musical style discovered in Transylvania, which enchanted him. Using the pattern of pentatonic folk songs, the dark tones provide the theme for the cold and austere castle and Bluebeard himself, representing the male soul. There are no duets and arias in this opera, only the dialogue of the two characters is heard throughout. The music emphasises and refines the representation of their emotions, and strengthens the visual experience.

The opera was first performed on 24 May 1918 in the Hungarian Royal Opera House but was taken off the programme after eight performances. It was revived from 1936 onwards, then with great success, and that is when it began to gain international recognition.

The stamp uses reproductions of the illustrations of the Kossuth-Prize-winning graphic artist János Kass. In addition to the rich symbols, the strong, solid colours, the block-like shapes of the characters, the freeze-framed facial expressions and the contrasts heighten the dramatic tension between picture and sound. The stamp, first day cover and special postmark depict transcendent visions from the world of imagination and reality about being withdrawn and breaking out from the prison of the soul. The illustrations of János Kass exist independent of the music and the text,as autonomous graphic works in their own right.

Source: Post